fe
RP
ue
Grudzień 2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Oczekiwanie na wynik audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Oczekiwanie na wynik audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Audytora.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. W trakcie uzyskiwania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Projekt geotechniczny:

 1. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Dokumentacja geodezyjna dla podziałów nieruchomości:

 1. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Powtórny ROOŚ:

 1. Otrzymanie uwag z Centrali GDDKiA.
 2. Wprowadzenie uwag.
 3. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Projekt budowlany TOM 3 – Branża konstrukcyjna i obiekty inżynierskie:

 1. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Projekt budowlany TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Projekt budowlany TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Projekt budowlany TOM 6 – Branża elektroenergetyczna – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Projekt budowlany TOM 7 – Branża telekomunikacyjna – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
i budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej:

 1. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Projekt budowlany TOM 8 – Branża hydrotechniczna – Przebudowa urządzeń melioracyjnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Projekt budowlany TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Audytora.

Wniosek na naradę koordynacyjną „ZUDP” wraz z uzyskaniem protokołu:

 1. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Wniosek i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego:

 1. Otrzymano decyzję wodno-prawną.
 2. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

Uzyskanie opinii ZRiD:

 1. Otrzymano opinie wszystkich Organów.
 2. Złożenie z wnioskiem o ZRID.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Projekt geotechniczny:

 1. Zatwierdzenie przez Inżyniera.
 2. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Koncepcja rozwiązań projektowych:

 1. Zatwierdzenie dokumentacji przez Inżyniera.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Wprowadzenie uwag.

Dokumentacja geodezyjna dla podziałów nieruchomości:

 1. Otrzymanie mapy z klauzulą z Ośrodka.

Powtórny ROOŚ:

 1. Otrzymanie uwag z Centrali GDDKiA.
 2. Wprowadzenie uwag.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Otrzymanie zatwierdzenia przez IK.

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Otrzymanie zatwierdzenia przez IK.

Projekt budowlany TOM 3 – Branża konstrukcyjna i obiekty inżynierskie:

 1. Otrzymanie zatwierdzenia przez IK.

Projekt budowlany TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. PB Tom IV/1 – Przebudowa kanalizacji sanitarnej – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 2. PB Tom IV/2 – Przebudowa sieci wodociągowej – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 3. PB Tom IV/3 – Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Projekt budowlany TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Zatwierdzenie przez Inżyniera.
 2. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Projekt budowlany TOM 6 – Branża elektroenergetyczna – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Tom VI/1 – Oświetlenie – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 2. Tom VI/2 – Zasilanie obiektów – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 3. Tom VI/3 – Przebudowa sieci SN i nN – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 4. Tom VI/4 – Przebudowa sieci WN – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Projekt budowlany TOM 7 – Branża telekomunikacyjna – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
i budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej:

 1. Tom VII/1 – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 2. Tom VII/2 – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Projekt budowlany TOM 8 – Branża hydrotechniczna – Przebudowa urządzeń melioracyjnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 2. Tom IX/2 – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Projekt budowlany TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Otrzymanie zatwierdzenia przez IK.

Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Audytora.

Wniosek i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego:

 1. Otrzymano decyzję wodno-prawną.

Uzyskanie opinii ZRiD:

 1. Otrzymano opinie wszystkich Organów.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Projekt geotechniczny:

 1. Zatwierdzenie przez Inżyniera.
 2. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Koncepcja rozwiązań projektowych:

 1. Przekazanie koncepcji rozwiązań projektowych do Inżyniera w celu zatwierdzenia.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Zatwierdzenie KSZR przez Inżyniera.
 2. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Oczekiwanie na uwagi od Zamawiającego.

Dokumentacja geodezyjna dla podziałów nieruchomości:

 1. Prace geodezyjne dla podziałów nieruchomości.

Prace terenowe do przygotowania ponownego ROOŚ:

 1. Oczekiwanie na uwagi Zamawiającego.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Wprowadzenie uwag do dokumentacji po weryfikacji Inżyniera.
 2. Przekazanie do IK.

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Przekazanie rewizji projektu do IK, uwzględniającej uwagi Weryfikatorów.

Projekt budowlany TOM 3 – Branża konstrukcyjna i obiekty inżynierskie:

 1. Przekazanie rewizji projektu do IK, uwzględniającej uwagi Weryfikatorów.

Projekt budowlany TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. PB Tom IV/1 – Przebudowa kanalizacji sanitarnej – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 2. PB Tom IV/2 – Przebudowa sieci wodociągowej – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 3. PB Tom IV/3 – Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Projekt budowlany TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Zatwierdzenie przez Inżyniera.
 2. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Projekt budowlany TOM 6 – Branża elektroenergetyczna – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Tom VI/1 – Oświetlenie – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 2. Tom VI/2 – Zasilanie obiektów – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 3. Tom VI/3 – Przebudowa sieci SN i nN – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 4. Tom VI/4 – Przebudowa sieci WN – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Projekt budowlany TOM 7 – Branża telekomunikacyjna – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
i budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej:

 1. Tom VII/1 – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 2. Tom VII/2 – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Projekt budowlany TOM 8 – Branża hydrotechniczna – Przebudowa urządzeń melioracyjnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Przekazanie rewizji projektu do IK, uwzględniającej uwagi Weryfikatorów.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 2. Tom IX/2 – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Projekt budowlany TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Przekazanie rewizji projektu do IK, uwzględniającej uwagi Weryfikatorów.
 2. Tomy: X/1.4; X/2.4; X/3.2;X/4.4 – zatwierdzone przez Inżyniera. Przekazanie projektów do Zamawiającego.

Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Audytora.

Wystąpienie na naradę koordynacyjną „ZUDP” wraz z uzyskaniem protokołu:

 1. Uzyskano protokół z narady koordynacyjnej.

Wniosek i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego:

 1. Przekazano uzupełnienie operatu wodnoprawnego do Wód Polskich.

Uzyskanie opinii ZRiD:

 1. Oczekiwanie na opinie Organów.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Projekt geotechniczny:

 1. Wprowadzenie uwag Inżyniera.
 2. Przekazanie rewizji projektu do Inżyniera w celu zatwierdzenia.

Koncepcja rozwiązań projektowych:

 1. Przekazanie koncepcji rozwiązań projektowych do Inżyniera w celu zatwierdzenia.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Zatwierdzenie KSZR przez Inżyniera.
 2. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Oczekiwanie na uwagi od Zamawiającego.
 2. Analiza otrzymanych uwag Zamawiającego.

Dokumentacja geodezyjna dla podziałów nieruchomości:

 1. Prace geodezyjne dla podziałów nieruchomości.

Prace terenowe do przygotowania ponownego ROOŚ:

 1. Oczekiwanie na uwagi Zamawiającego.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Wprowadzenie uwag do dokumentacji po weryfikacji Inżyniera.

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Wprowadzenie uwag do dokumentacji po weryfikacji Inżyniera.

Projekt budowlany TOM 3 – Branża konstrukcyjna i obiekty inżynierskie:

 1. Wprowadzenie uwag do dokumentacji po weryfikacji Inżyniera.
 2. Przekazanie rewizji projektu do Inżyniera w celu zatwierdzenia.

Projekt budowlany TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. PB Tom IV/1 – Przebudowa kanalizacji sanitarnej – Przekazano rewizję projektu do Inżyniera celem weryfikacji.
 2. PB Tom IV/2 – Przebudowa sieci wodociągowej – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 3. PB Tom IV/3 – Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Projekt budowlany TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Wprowadzenie uwag do dokumentacji po weryfikacji Inżyniera.
 2. Przekazanie rewizji projektu do Inżyniera w celu zatwierdzenia.

Projekt budowlany TOM 6 – Branża elektroenergetyczna – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Tom VI/1 – Oświetlenie – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 2. Tom VI/2 – Zasilanie obiektów – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 3. Tom VI/3 – Przebudowa sieci SN i nN – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 4. Tom VI/4 – Przebudowa sieci WN – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Projekt budowlany TOM 7 – Branża telekomunikacyjna – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
i budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej:

 1. Tom VII/1 – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 2. Tom VII/2 – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Projekt budowlany TOM 8 – Branża hydrotechniczna – Przebudowa urządzeń melioracyjnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Wprowadzenie uwag do dokumentacji po weryfikacji Inżyniera.
 2. Przekazanie rewizji projektu do Inżyniera w celu zatwierdzenia.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.
 2. Tom IX/2 – zatwierdzony przez Inżyniera. Przekazanie projektu do Zamawiającego.

Projekt budowlany TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Wprowadzenie uwag do dokumentacji po weryfikacji Inżyniera.
 2. Tomy: X/1.4; X/2.4; X/3.2;X/4.4 – zatwierdzone przez Inżyniera. Przekazanie projektów do Zamawiającego.

Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Audytora.

Wystąpienie na naradę koordynacyjną „ZUDP” wraz z uzyskaniem protokołu:

 1. Uzyskano protokół z narady koordynacyjnej.

Wniosek i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego:

 1. Przekazano uzupełnienie operatu wodnoprawnego do Wód Polskich.

Uzyskanie opinii ZRiD:

 1. Uzyskano opinię:
 2. OUG Poznań (Art. 11d),
 3. Zarząd Powiatu koszalińskiego (Art. 11b),
 4. Zachodniopomorski Zarząd Dróg wojewódzkich w Koszalinie,
 5. Zarząd województwa Zachodniopomorskiego,
 6. UG Bobolice.
Listopad 2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Projekt geotechniczny:

 1. Przekazanie projektu geotechnicznego do Inżyniera w celu zatwierdzenia.

Koncepcja rozwiązań projektowych:

 1. Przekazanie koncepcji rozwiązań projektowych do Inżyniera w celu zatwierdzenia.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Zatwierdzenie KSZR przez Inżyniera.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Przekazanie planów sytuacyjnych z linią rozgraniczającą do Zamawiającego.

Dokumentacja geodezyjna dla podziałów nieruchomości:

 1. Prace geodezyjne dla podziałów nieruchomości.

Prace terenowe do przygotowania ponownego ROOŚ:

 1. Zatwierdzenie przez Inżyniera.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 3 – Branża konstrukcyjna i obiekty inżynierskie:

 1. Otrzymano uwagi Inżyniera do dokumentacji.

Projekt budowlany TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. PB Tom IV/1 – Przebudowa kanalizacji sanitarnej – Przekazano rewizję projektu do Inżyniera celem weryfikacji.
 2. PB Tom IV/2 – Przebudowa sieci wodociągowej – zatwierdzony przez Inżyniera.
 3. PB Tom IV/3 – Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia – zatwierdzony przez Inżyniera.

Projekt budowlany TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Otrzymano uwagi Inżyniera do dokumentacji.

Projekt budowlany TOM 6 – Branża elektroenergetyczna – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Tom VI/1 – Oświetlenie – zatwierdzony przez Inżyniera.
 2. Tom VI/2 – Zasilanie obiektów – Przekazano rewizję projektu do Inżyniera celem weryfikacji.
 3. Tom VI/3 – Przebudowa sieci SN i nN – zatwierdzony przez Inżyniera.
 4. Tom VI/4 – Przebudowa sieci WN – zatwierdzony przez Inżyniera.

Projekt budowlany TOM 7 – Branża telekomunikacyjna – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
i budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej:

 1. Tom VII/1 – zatwierdzony przez Inżyniera.
 2. Tom VII/2 – zatwierdzony przez Inżyniera.

Projekt budowlany TOM 8 – Branża hydrotechniczna – Przebudowa urządzeń melioracyjnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Otrzymano uwagi Inżyniera do dokumentacji.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – zatwierdzony przez Inżyniera.
 2. Tom IX/2 – zatwierdzony przez Inżyniera.

Projekt budowlany TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Otrzymano uwagi Inżyniera do dokumentacji.
 2. Tomy: X/1.4; X/2.4; X/3.2;X/4.4 – zatwierdzone przez Inżyniera.

Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Audytora.

Wystąpienie na naradę koordynacyjną „ZUDP” wraz z uzyskaniem protokołu:

 1. Uzyskano protokół z narady koordynacyjnej.

Wniosek i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego:

 1. Uzupełnienia operatu wodnoprawnego.

Uzyskanie opinii ZRiD:

 1. Oczekiwanie na opinię Organów.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Projekt geotechniczny:

 1. Przekazanie projektu geotechnicznego do Inżyniera w celu zatwierdzenia.

Koncepcja rozwiązań projektowych:

 1. Przekazanie koncepcji rozwiązań projektowych do Inżyniera w celu zatwierdzenia.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Przekazanie KSZR do Inżyniera w celu zatwierdzenia.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Wprowadzono ostanie uwagi dotyczące linii rozgraniczających.

Dokumentacja geodezyjna dla podziałów nieruchomości:

 1. Prace geodezyjne dla podziałów nieruchomości.

Prace terenowe do przygotowania ponownego ROOŚ:

 1. Otrzymano pozytywną opinię Inżyniera.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 3 – Branża konstrukcyjna i obiekty inżynierskie:

 1. Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.
 2. Otrzymano zatwierdzenie PB Tom IV/2 – Przebudowa sieci wodociągowej.
 3. Otrzymano zatwierdzenie PB Tom IV/3 – Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia.

Projekt budowlany TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 6 – Branża elektroenergetyczna – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Tom VI/1 – Oświetlenie – otrzymano zatwierdzenie Inżyniera.
 2. Tom VI/2 – Zasilanie obiektów – otrzymano uwagi Inżyniera.
 3. Tom VI/3 – Przebudowa sieci SN i nN – zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Przebudowa sieci WN – Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 7 – Branża telekomunikacyjna – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
i budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej:

 1. Otrzymano zatwierdzenie z uwagami Inżyniera.

Projekt budowlany TOM 8 – Branża hydrotechniczna – Przebudowa urządzeń melioracyjnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Przekazanie projektu po uwagach do Inżyniera celem weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Przekazanie projektu do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 2. Otrzymano zatwierdzenie dla tomów X/1.4; X/2.4; X/3.2;X/4.4.
 3. Otrzymano uwagi dla tomu X/5.5.

Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Otrzymano opinię Inżyniera do materiałów do Audytu BRD.

Wniosek i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego:

 1. Złożenie operatu wodnoprawnego po uzupełnieniu.

Uzyskanie opinii ZRiD:

 1. Oczekiwanie na opinię Organów.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Projekt geotechniczny:

 1. Zakończenie prac nad projektem geotechnicznym.

Koncepcja rozwiązań projektowych:

 1. Przekazanie koncepcji rozwiązań projektowych do Inżyniera w celu zatwierdzenia.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Przekazanie KSZR do Inżyniera w celu zatwierdzenia.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Wprowadzono ostanie uwagi dotyczące linii rozgraniczających – kolorystka.

Dokumentacja geodezyjna dla podziałów nieruchomości:

 1. Prace geodezyjne dla podziałów nieruchomości.

Prace terenowe do przygotowania ponownego ROOŚ:

 1. Przekazano do Inżyniera i Zamawiającego skorygowany ROOŚ.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 3 – Branża konstrukcyjna i obiekty inżynierskie:

 1. Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 6 – Branża elektroenergetyczna – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Tom VI/1 – Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.
 2. Tom VI/2 – Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.
 3. Tom VI/3 – Zatwierdzono.
 4. Tom VI/4 – Wprowadzenie uwag zgodnie z notatką z Energa.

Projekt budowlany TOM 7 – Branża telekomunikacyjna – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
i budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej:

 1. Zatwierdzanie dokumentacji warunkowo.

Projekt budowlany TOM 8 – Branża hydrotechniczna – Przebudowa urządzeń melioracyjnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Przekazanie projektu do Inżyniera celem weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Przekazanie projektu po uwagach do Inżyniera celem weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Przekazanie projektu do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 2. Otrzymano zatwierdzenie dla tomów X/1.4; X/2.4; X/3.2;X/4.4.
 3. Otrzymano uwagi dla tomu X/5.5.

Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Wprowadzenie uwag do dokumentacji.

Wniosek i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego:

 1. Uzupełnienie operatu wodno prawnego zgodnie z uwagami Organu.

Uzyskanie opinii ZRiD:

 1. Przygotowanie materiałów do opinii ZRiD.
 2. Wysyłka materiałów do opinii ZRiD do poszczególnych Organów.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Projekt geotechniczny:

 1. Kontynuacja prac nad projektem geotechnicznym.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Wprowadzenie uwag Zamawiającego.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Rada techniczna – omówienie przebiegu i nazewnictwa linii rozgraniczających,

Dokumentacja geodezyjna dla podziałów nieruchomości:

 1. Prace geodezyjne dla podziałów nieruchomości.

Prace terenowe do przygotowania ponownego ROOŚ:

 1. Przekazano do Inżyniera i zamawiającego skorygowany ROOŚ.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Kończenie prac nad Projektem Zagospodarowania Terenu.
 2. Weryfikacja rozwiązań przedstawionych przez Projektanta.

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Kończenie prac nad projektem drogowym.

Projekt budowlany TOM 3 – Branża konstrukcyjna i obiekty inżynierskie:

 1. Przekazano projekty budowlane do weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Otrzymano uwagi od Weryfikatora.

Projekt budowlany TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Weryfikacja rozwiązań przedstawionych przez Projektanta.
 2. Wprowadzenie uwag Wykonawcy.

Projekt budowlany TOM 6 – Branża elektroenergetyczna – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Zatwierdzono tom VI/3.
 2. Wprowadzenie ustaleń ze spotkania z Energą Operator do tomu VI/4.
 3. Wprowadzenie korekt do tomu VI/2 w związku ze zmianami KSZR.

Projekt budowlany TOM 7 – Branża telekomunikacyjna – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
i budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej:

 1. Przekazano projekty budowlane do weryfikacji przez Inżyniera.

Projekt budowlany TOM 8 – Branża hydrotechniczna – Przebudowa urządzeń melioracyjnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Przekazano projekty budowlane do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Wprowadzenie uwag Inzyniera.

Projekt budowlany TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Przekazano projekty budowlane do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.

Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Wprowadzenie uwag do dokumentacji.
 2. Przekazanie materiałów do audytu BRD.

Wniosek i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego:

 1. Uzupełnienie operatu wodno prawnego zgodnie z uwagami Organu.

Październik 2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. GWPOB – opinia geotechniczna. Przekazano do Zamawiającego.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. GWPOB – DBPG. Przekazano do Zamawiającego.

Projekt geotechniczny:

 1. Kontynuacja prac nad projektem geotechnicznym.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Wprowadzenie uwag Zamawiającego.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Otrzymano uwagi od Inżyniera Kontraktu. Wprowadzenie uwag do dokumentacji.

Dokumentacja geodezyjna dla podziałów nieruchomości:

 1. Prace geodezyjne dla podziałów nieruchomości.

Prace terenowe do przygotowania ponownego ROOŚ:

 1. Otrzymano uwagi od Inżyniera Kontraktu.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu):
 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań technicznych,
 • Prace nad uszczegółowieniem formy edycyjnej planu zagospodarowania terenu,
 • Koordynacja wielobranżowa usytuowania elementów drogowych i sieci uzbrojenia terenu.

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań technicznych drogowych powiązanych z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu.

Projekt budowlany TOM 3 – Branża konstrukcyjna i obiekty inżynierskie:

 1. Przekazano projekty budowlane do weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Przekazano projekty budowlane sieci wod-kan-gaz do weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Weryfikacja rozwiązań przedstawionych przez Projektanta.

Projekt budowlany TOM 6 – Branża elektroenergetyczna – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Przekazano to VI/1 i tom VI/3 do weryfikacji.
 2. Wprowadzenie ustaleń ze spotkania z Energą Operator do tomu VI/4.
 3. Wprowadzenie korekt do tomu VI/2 w związku ze zmianami KSZR.

Projekt budowlany TOM 7 – Branża telekomunikacyjna – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
i budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej:

 1. Przekazano projekty budowlane do weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 8 – Branża hydrotechniczna – Przebudowa urządzeń melioracyjnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Weryfikacja rozwiązań przedstawionych przez Projektanta.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Otrzymano uwagi od IK.

Projekt budowlany TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Przekazano projekty budowalne do weryfikacji.

Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Otrzymano uwagi z weryfikacji.

Wniosek i uzyskanie o pozwolenie wodno prawnego:

 1. Złożono wniosek o pozwolenie wodno prawne. Otrzymano wezwanie do uzupełnienia.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Prace nad GWPOB – opinia geotechniczna. Opracowanie załącznika do dokumentacji.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – DBPG. Przekazanie załącznika do dokumentacji.

Projekt geotechniczny:

 1. Kontynuacja prac nad projektem geotechnicznym.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Wprowadzenie uwag Zamawiającego.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Przygotowanie i przekazanie materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu.

Dokumentacja geodezyjna dla podziałów nieruchomości:

 1. Prace geodezyjne dla podziałów nieruchomości.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Przekazanie roboczej wersji raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu):
 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań technicznych,
 • Prace nad uszczegółowieniem formy edycyjnej planu zagospodarowania terenu,
 • Koordynacja wielobranżowa usytuowania elementów drogowych i sieci uzbrojenia terenu.

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań technicznych drogowych powiązanych z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym obiektów – uszczegółowienie rysunków, opisy techniczne.
 2. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym przepustów skrzynkowych.
 3. Kontynuacja prac nad obliczeniami obiektów mostowych.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Przekazanie projektów budowlanych sieci wod-kan-gaz do weryfikacji.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Koordynacja międzybranżowa.
 2. Ustawienie profili kanalizacji deszczowej.
 3. Uszczegóławianie rozwiązań.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Weryfikacja rozwiązań projektowych.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Weryfikacja rozwiązań projektowych.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Prace nad projektem budowlanym – Część opisowa oraz część rysunkowa (plany sytuacyjne, szczegóły konstrukcji, profile).
 2. Dostosowanie rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.

Organizacja ruchu – Audyt BRD:

 1. Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Przekazanie do sprawdzenia pierwszej wersji projektu budowlanego – Tom 9/1 – Plan wyrębu.
 2. Przekazanie do sprawdzenia pierwszej wersji projektu budowlanego – Tom 9/2 – Projekt nasadzeń.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Weryfikacja przyjętych rozwiązań projektowych.

Wniosek i uzyskanie o pozwolenie wodno prawnego:

 1. Złożono wniosek o pozwolenie wodno prawne.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Prace nad GWPOB – opinia geotechniczna. Opracowanie załącznika do dokumentacji.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – DBPG. Przekazanie załącznika do dokumentacji.

Projekt geotechniczny:

 1. Kontynuacja prac nad projektem geotechnicznym.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Wprowadzenie uwag Zamawiającego.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Przygotowanie i przekazanie materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu.

Dokumentacja geodezyjna dla podziałów nieruchomości:

 1. Prace geodezyjne dla podziałów nieruchomości.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Przekazanie roboczej wersji raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu):
 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań w zakresie rowów przy dodatkowych jezdniach, przejazdów i wjazdów awaryjnych,
 • Koordynacja wielobranżowa usytuowania elementów drogowych i sieci uzbrojenia terenu.

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań w zakresie rowów przy dodatkowych jezdniach, przejazdów i wjazdów awaryjnych.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym obiektów – uszczegółowienie rysunków, opisy techniczne.
 2. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym przepustów skrzynkowych.
 3. Kontynuacja prac nad obliczeniami obiektów mostowych.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Oczekiwanie na uzgodnienia z narady koordynacyjnej (ZUDP).

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Koordynacja międzybranżowa.
 2. Ustawienie profili kanalizacji deszczowej.
 3. Uszczegóławianie rozwiązań.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad projektem budowlanym oświetlenia drogowego.
 2. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym sieci zasilających urządzenia związane
  z infrastrukturą drogową.
 3. Oczekiwanie na uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci nN oraz SN.
 4. Oczekiwanie na uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci WN.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Prace nad projektem budowlanym KT.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Prace nad projektem budowlanym – Część opisowa oraz część rysunkowa (plany sytuacyjne, szczegóły konstrukcji, profile).
 2. Dostosowanie rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.

Organizacja ruchu – Audyt BRD:

 1. Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Przekazanie do sprawdzenia pierwszej wersji projektu budowlanego – Tom 9/1 – Plan wyrębu.
 2. Przekazanie do sprawdzenia pierwszej wersji projektu budowlanego – Tom 9/2 – Projekt nasadzeń.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym.
 2. Wysyłanie projektów sieci uzbrojenia do uzgodnień z gestorami.
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Wniosek i uzyskanie o pozwolenie wodno prawnego:

 1. Złożono wniosek o pozwolenie wodno prawne.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Prace nad GWPOB – opinia geotechniczna. Opracowanie załącznika do dokumentacji.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – DBPG.

Projekt geotechniczny:

 1. Kontynuacja prac nad projektem geotechnicznym.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Wprowadzenie uwag Zamawiającego.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Wprowadzenie uwag do linii rozgraniczającej po ponownej weryfikacji Inżyniera Kontraktu.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Przekazanie Wykonawcy roboczej wersji raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu):
 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań w zakresie rowów przy dodatkowych jezdniach, przejazdów i wjazdów awaryjnych,
 • Koordynacja wielobranżowa usytuowania elementów drogowych i sieci uzbrojenia terenu.

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Analiza i wprowadzenie uwag do PKN.
 3. Wyznaczenie grup nośności podłoża gruntowego dla projektowanych dróg – obliczenia robót ziemnych.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym obiektów – uszczegółowienie rysunków, opisy techniczne.
 2. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym przepustów skrzynkowych.
 3. Kontynuacja prac nad obliczeniami obiektów mostowych.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Oczekiwanie na uzgodnienia z narady koordynacyjnej (ZUDP).

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Koordynacja międzybranżowa.
 2. Ustawienie profili kanalizacji deszczowej.
 3. Uszczegóławianie rozwiązań.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad projektem budowlanym oświetlenia drogowego.
 2. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym sieci zasilających urządzenia związane
  z infrastrukturą drogową.
 3. Oczekiwanie na uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci nN oraz SN.
 4. Oczekiwanie na uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci WN.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Otrzymano uzgodnienia z Gestorami sieci.
 2. Prace nad projektem budowlanym KT.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Prace nad projektem budowlanym – Część opisowa oraz część rysunkowa (plany sytuacyjne, szczegóły konstrukcji, profile).
 2. Dostosowanie rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.

Organizacja ruchu – Audyt BRD:

 1. Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń.

 1. Przekazanie do sprawdzenia pierwszej wersji projektu budowlanego – Tom 9/1 – Plan wyrębu.
 2. Przekazanie do sprawdzenia pierwszej wersji projektu budowlanego – Tom 9/2 – Projekt nasadzeń.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym.
 2. Koordynacja międzybranżowa.

Wniosek i uzyskanie o pozwolenie wodno prawnego

 1. Złożono wniosek o pozwolenie wodno prawne.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Prace nad GWPOB – opinia geotechniczna. Prace nad załącznikami do dokumentacji.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – DBPG. Prace nad załącznikami do dokumentacji.

Projekt geotechniczny:

 1. Kontynuacja prac nad projektem geotechnicznym.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Przekazanie stanowiska do uwag Zamawiającego.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Wprowadzenie uwag do linii rozgraniczającej.
 2. Przygotowanie materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Kontynuacja prac nad opracowaniem raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Przewidywane prace:
 • zakończenie analiz akustycznych w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji do wód, przeliczenia ryzyka wystąpienia awarii,
 • zakończenie opracowywania treści raportu oraz załączników graficznych.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).
 2. Prace nad przebiegiem linii rozgraniczających.
 3. Koordynacja wielobranżowa usytuowanie elementów drogowych i sieci uzbrojenia terenu.

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Koordynacja rozwiązań na styku z zadaniem 2 pod kątem zmian w ewidencji.
 3. Wyznaczenie grup nośności podłoża gruntowego dla projektowanych dróg – obliczenia robót ziemnych.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym obiektów.
 2. Prace nad projektem budowlanym przepustów skrzynkowych.
 3. Obliczenia obiektów mostowych.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Uzgodniono projekty budowlane z Gestorem sieci wod-kan.
 2. Wysyłka projektu budowlanego przebudowy sieci gazowej do Gestora.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Koordynacja międzybranżowa.
 2. Ustawienie profili kanalizacji deszczowej.
 3. Uszczegóławianie rozwiązań.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad projektem budowlanym oświetlenia drogowego.
 2. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym sieci zasilających urządzenia związane
  z infrastrukturą drogową.
 3. Oczekiwaie nauzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci nN oraz SN.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Prace nad projektem budowlanym KT.
 2. Oczekiwanie na uzgodnienia z Gestorami sieci.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Prace nad projektem budowlanym – Część opisowa oraz część rysunkowa (plany sytuacyjne, szczegóły konstrukcji, profile).
 2. Dostosowanie rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.

Organizacja ruchu – Audyt BRD:

 1. Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń.

 1. Prace nad planem wyrębu.
 2. Prace nad projektem nasadzeń.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym.
 2. Koordynacja międzybranżowa.
Wrzesień 2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Prace nad GWPOB – opinia geotechniczna. Przekazanie poprawionej dokumentacji oraz odpowiedzi na uwagi Weryfikatora.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – DBPG. Przekazanie poprawionej dokumentacji oraz odpowiedzi na uwagi Weryfikatora.

Projekt geotechniczny:

 1. Kontynuacja prac nad projektem geotechnicznym.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Przekazanie stanowiska do uwag Zamawiającego.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Wprowadzenie uwag do linii rozgraniczającej.
 2. Przygotowanie materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Prace nad opracowaniem raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko
  w następującym zakresie:
 • Wykonanie analiz akustycznych w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji do wód, przeliczenia ryzyka wystąpienia awarii,
 • Opracowywanie treści raportu oraz załączników graficznych,
 • Opracowywanie wyników inwentaryzacji przyrodniczej za miesiąc wrzesień.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).
 2. Prace nad przebiegiem linii rozgraniczających.
 3. Koordynacja wielobranżowa usytuowanie elementów drogowych i sieci uzbrojenia terenu.

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Koordynacja rozwiązań na styku z zadaniem 2.
 3. Wyznaczenie grup nośności podłoża gruntowego dla projektowanych dróg – obliczenia robót ziemnych.
 4. Analiza odwodnienia dodatkowych jezdni pod kątem odwodnienia pasa drogowego.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym obiektów.
 2. Prace nad projektem budowlanym przepustów skrzynkowych.
 3. Obliczenia obiektów mostowych.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Oczekiwanie na uzgodnienie projektów budowlanych budowlanych wod-kan, kontakt
  z Gestorem
 2. Kompletowanie projektu budowlanego przebudowy sieci gazowej celem wysłania do Gestora sieci.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Obliczenia zlewni kanalizacji deszczowej.
 2. Koordynacja międzybranżowa.
 3. Wyznaczenie średnic kanałów.
 4. Profilowanie – ustawienia profili.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad projektem budowlanym oświetlenia drogowego. Przygotowanie materiałów do uzgodnienia projektu z Gminą.
 2. Prace nad projektem budowlanym przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej
  z projektowanym układem drogowym. Dostosowanie rozwiązań do zmian lokalizacji urządzeń KSZR.
 3. Prace nad projektem budowlanym przebudowy sieci nN oraz sN. Przygotowanie materiałów do uzgodnienia projektu z Gestorem sieci.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Prace nad projektem budowlanym KT.
 2. Oczekiwanie na uzgodnienia z Gestorami sieci.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Prace nad projektem budowlanym – Część opisowa (Przebudowa urządzeń wodnych). Dostosowanie rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.

Organizacja ruchu – Audyt BRD:

 1. Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń.

 1. Prace nad planem wyrębu.
 2. Prace nad projektem nasadzeń.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym.
 2. Koordynacja międzybranżowa.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Prace nad GWPOB – opinia geotechniczna. Analiza otrzymanych uwag. Wprowadzenie uwag do dokumentacji.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – DBPG. Analiza otrzymanych uwag. Wprowadzenie uwag do dokumentacji.

Projekt geotechniczny:

 1. Kontynuacja prac nad projektem geotechnicznym.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Otrzymanie uwag od Zamawiającego.
 2. Koordynacja rozwiązań na styku z zad. 2.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Wprowadzenie uwag do linii rozgraniczającej.
 2. Przygotowanie materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Prace nad opracowaniem raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Koordynacja rozwiązań na styku z zadaniem 2.
 3. Wyznaczenie grup nośności podłoża gruntowego dla projektowanych dróg – obliczenia robót ziemnych.
 4. Analiza odwodnienia dodatkowych jezdni pod kątem odwodnienia pasa drogowego.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Prace nad projektem budowlanym przepustów skrzynkowych.
 3. Obliczenia obiektów mostowych.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Wysłanie projektów budowlanych celem uzgodnienia z Gestorami sieci.
 2. Otrzymano akceptacje przebiegu przebudowy sieci gazowej.
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Obliczenia zlewni kanalizacji deszczowej.
 2. Koordynacja międzybranżowa.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad projektem budowlanym oświetlenia drogowego. Przygotowanie materiałów do uzgodnienia projektu z Gminą.
 2. Prace nad projektem budowlanym przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym. Dostosowanie rozwiązań do zmian lokalizacji urządzeń KSZR.
 3. Prace nad projektem budowlanym sieci zasilających urządzenia związane z infrastrukturą drogową. Przygotowanie materiałów do uzgodnienia projektu z Gminą.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Wysłanie projektów budowlanych celem uzgodnienia z Gestorami sieci.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.
 2. Prace nad przygotowaniem operatu wodnoprawnego.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń.

 1. Opracowywanie wyników pomiarów.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym.
 2. Koordynacja międzybranżowa.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad GWPOB – opinia geotechniczna. Przekazanie dokumentacji do weryfikacji.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Kontynuacja prac nad GWPOB – DBPG. Przekazanie dokumentacji do weryfikacji.

Projekt geotechniczny:

 1. Kontynuacja prac nad projektem geotechnicznym.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Oczekiwanie na uwagi Zamawiającego dotyczące lokalizacji urządzeń.
 2. Koordynacja rozwiązań na styku z zad. 2.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Spotkanie z Zamawiającym dotyczące uzgodnienia linii rozgraniczającej.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
 2. Przygotowanie danych do obliczeń w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji zanieczyszczeń wód i ziemi.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Koordynacja rozwiązań na styku z zadaniem 2.
 3. Wyznaczenie grup nośności podłoża gruntowego dla projektowanych dróg – obliczenia robót ziemnych.
 4. Analiza odwodnienia dodatkowych jezdni pod kątem odwodnienia pasa drogowego.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Prace nad projektem budowlanym przepustów skrzynkowych.
 3. Projektowanie posadowienia obiektów na podstawie uzupełniającej geologii.
 4. Obliczenia obiektów mostowych.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Wysłanie projektów budowlanych celem uzgodnienia z Gestorami sieci.
 2. Koordynacja międzybranżowa.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Obliczenia kanalizacji deszczowej.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Kontynuacja prac nad oświetleniem drogowym.
 2. Kontynuacja prac nad przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.
 3. Prace nad siecią zasilającą urządzenia związane z infrastrukturą drogową.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Wysłanie projektów budowlanych celem uzgodnienia z Gestorami sieci.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.
 2. Prace nad przygotowaniem operatu wodnoprawnego.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń.

 1. Opracowywanie wyników pomiarów.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym.
 2. Koordynacja międzybranżowa.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad GWPOB – opinia geotechniczna. Przekazano dokumenty do weryfikacji.

Projekt geotechniczny:

 1. Kontynuacja prac nad projektem geotechnicznym – kompletowanie dokumentacji.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego. Przekazanie dokumentacji do weryfikacji.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Oczekiwanie na uwagi Zamawiającego dotyczące lokalizacji urządzeń.
 2. Koordynacja rozwiązań na styku z zad. 2.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Przygotowanie materiałów do uzgodnienia linii rozgraniczającej.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
 2. Przygotowanie danych do obliczeń w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji zanieczyszczeń wód i ziemi.
 3. Przygotowywanie materiałów na spotkanie w terenie.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Projektowanie dojazdów do zbiorników i urządzeń.
 3. Koordynacja rozwiązań na styku z zadaniem 2.
 4. Wyznaczenie grup nośności podłoża gruntowego dla projektowanych dróg – obliczenia robót ziemnych.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Prace nad projektem budowlanym przepustów skrzynkowych.
 3. Projektowanie posadowienia obiektów na podstawie uzupełniającej geologii.
 4. Obliczenia obiektów mostowych.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Opracowywanie projektu budowlanego celem uzgodnienia z gestorami sieci.
 2. Wysłanie tras przebudowy wodociągów celem uzgodnienia z gestorami sieci.
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Obliczenia kanalizacji deszczowej.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Kontynuacja prac nad oświetleniem drogowym.
 2. Kontynuacja prac nad przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.
 3. Prace nad siecią zasilającą urządzenia związane z infrastrukturą drogową.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Kontynuacja prac nad przebiegiem sieci.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.
 2. Prace nad przygotowaniem operatu wodnoprawnego.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń.

 1. Opracowywanie wyników pomiarów.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym.
 2. Koordynacja międzybranżowa.
Sierpień 2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad GWPOB – opinia geotechniczna.

Projekt geotechniczny:

 1. Kontynuacja prac nad projektem geotechnicznym. Kończenie prac.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego. Kontynuacja prac nad wykonaniem wstępnej dokumentacji. Kończenie prac.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania – klauzula:

 1. Przekazano dokumentację do Wykonawcy w celu przedłożenia Zamawiającemu.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Przygotowanie notatki z wideokonferencji.
 2. Wprowadzenie uwag do KSZR.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Oczekiwanie na uwagi Inżyniera Kontraktu.
 2. Przygotowanie materiałów do uzgodnienia linii rozgraniczającej.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
 2. Przygotowanie danych do obliczeń w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji zanieczyszczeń wód i ziemi.
 3. Przygotowywanie materiałów na spotkanie w terenie.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Projektowanie dojazdów do zbiorników i urządzeń.
 3. Projektowanie sączków podłużnych.
 4. Koordynacja rozwiązań na styku z zadaniem 2.
 5. Wyznaczenie grup nośności podłoża gruntowego dla projektowanych dróg.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań mostowych do aktualnych rozwiązań drogowych.
 2. Korekta rozwiązań projektowych w zakresie ustrojów nośnych obiektów.
 3. Prace nad przepustami skrzynkowymi.
 4. Weryfikacja przyjętego posadowienia obiektów na podstawie uzupełniającej geologii.
 5. Obliczenia obiektów mostowych.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Opracowywanie projektu budowlanego celem uzgodnienia z gestorami sieci.
 2. Koordynacja międzybranżowa.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Obliczenia kanalizacji deszczowej.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Kontynuacja prac nad oświetleniem drogowym.
 2. Kontynuacja prac nad przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.
 3. Prace nad siecią zasilającą urządzenia związane z infrastrukturą drogową.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Kontynuacja prac nad przebiegiem sieci.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Uszczegóławianie rozwiązań wysokościowych dla kanałów hydrotechnicznych.
 2. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Prace nad rampami do zbiorników.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń.

 1. Opracowywanie wyników pomiarów.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym.
 2. Koordynacja międzybranżowa.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad GWPOB – opinia geotechniczna.

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym. Wykonanie wstępnej dokumentacji. Dowiercenie dodatkowych otworów.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego. Wykonanie wstępnej dokumentacji. Dowiercenie dodatkowych otworów.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania – klauzula:

 1. Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowania zaklauzulowana przez Ośrodek.
 2. Przekazanie mapy do IK.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Oczekiwanie na uwagi.
 2. Wideokonferencja w sprawie KSZR.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Oczekiwanie na uwagi Inżyniera Kontraktu.
 2. Przygotowanie materiałów do uzgodnienia linii rozgraniczającej.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą.
 2. Kontynuacja prac nad przygotowywanie danych do obliczeń w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji zanieczyszczeń wód i ziemi.
 3. Przygotowywanie roboczych wyników inwentaryzacji przyrodniczej w celu potwierdzenia prawidłowości projektowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Modelowanie przekroi poprzecznych dróg.
 3. Projektowanie dojazdów do zbiorników i urządzeń.
 4. Projektowanie sączków podłużnych.
 5. Koordynacja rozwiązań na styku z zadaniem 2.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań mostowych do aktualnych rozwiązań drogowych.
 2. Korekta rozwiązań projektowych w zakresie ustrojów nośnych obiektów.
 3. Prace nad przepustami skrzynkowymi.
 4. Weryfikacja przyjętego posadowienia obiektów na podstawie uzupełniającej geologii.
 5. Obliczenia obiektów mostowych.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Opracowywanie projektu budowlanego celem uzgodnienia z gestorami sieci.
 2. Koordynacja międzybranżowa.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Opracowywanie bloków z kanalizacją deszczową.
 2. Dostosowywanie do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Wstępne profilowanie kanałów głównych.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Kontynuacja prac nad oświetleniem drogowym.
 2. Kontynuacja prac nad przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.
 3. Prace nad siecią zasilającą urządzenia związane z infrastrukturą drogową.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Kontynuacja prac nad przebiegiem sieci.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Uszczegóławianie rozwiązań wysokościowych dla kanałów hydrotechnicznych.
 2. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Prace nad rampami do zbiorników.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń.

 1. Pomiary w terenie.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym.
 2. Koordynacja międzybranżowa.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad GWPOB – opinia geotechniczna. Zakończono prace terenowe.

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym. Wykonanie wstępnej dokumentacji.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego. Wykonanie wstępnej dokumentacji (bez wyników badań wytrzymałościowych).

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania – klauzula:

 1. Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowania zaklauzulowana przez Ośrodek.
 2. Przekazanie mapy do IK.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Przekazano do akceptacji IK.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Prace nad przebiegiem linii rozgraniczającej.
 2. Określenie czasowych ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości.

Projekt budowlany:

 1. Analiza otrzymanych warunków.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą.
 2. Przygotowywanie danych do obliczeń w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji zanieczyszczeń wód i ziemi.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Modelowanie przepustów.
 3. Modelowanie przekroi poprzecznych dróg.
 4. Projektowanie sączków podłużnych.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań mostowych do aktualnych rozwiązań drogowych.
 2. Korekta rozwiązań projektowych w zakresie ustrojów nośnych obiektów.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Kontynuacja prac nad opracowywaniem bloków z przebudową sieci.
 2. Kontynuacja prac nad dostosowywaniem rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Opracowywanie projektu budowlanego celem uzgodnienia z gestorami sieci.
 4. Koordynacja międzybranżowa

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Opracowywanie bloków z kanalizacją deszczową.
 2. Dostosowywanie do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Wstępne profilowanie kanałów głównych.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Kontynuacja prac nad oświetleniem drogowym.
 2. Kontynuacja prac nad przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.
 3. Prace nad siecią zasilającą urządzenia związane z infrastrukturą drogową.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Kontynuacja prac nad przebiegiem sieci.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Prace nad rozwiązaniami wysokościowymi dla kanałów hydrotechnicznych.
 2. Opracowanie niwelet rowów melioracyjnych.
 3. Analiza sytuacyjno-wysokościowa zbiorników retencyjnych oraz kompensacyjnych wraz z dostosowaniem bloków rozwiązań do aktualnych rozwiązań na planie sytuacyjnym oraz przekroju podłużnym.
 4. Sprawdzanie i uszczegóławianie rozwiązań pod kątem uzupełniającej geologii.
 5. Prace nad rampami do zbiorników.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń.

 1. Pomiary w terenie.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym.
 2. Koordynacja międzybranżowa.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad GWPOB – opinia geotechniczna. Zakończono prace terenowe.

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym. Wykonanie wstępnej dokumentacji.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego. Wykonanie wstępnej dokumentacji (bez wyników badań wytrzymałościowych).

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania – klauzula:

 1. Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowania za klauzulowana przez Ośrodek.
 2. Przekazanie mapy do IK.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Przekazano do akceptacji IK.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Prace nad wstępnym przebiegiem linii rozgraniczającej (modelowanie zjazdów w celu określenia zajętości terenu).
 2. Przekazano roboczą wersję planu sytuacyjnego z linią rozgraniczającą do IK.

Projekt budowlany:

 1. Analiza otrzymanych warunków.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą.
 2. Przygotowywanie danych do obliczeń w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji zanieczyszczeń wód i ziemi.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Modelowanie przepustów.
 3. Modelowanie przekroi poprzecznych dróg.
 4. Modelowanie zjazdów.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań mostowych do aktualnych rozwiązań drogowych.
 2. Korekta rozwiązań projektowych w zakresie ustrojów nośnych obiektów.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Kontynuacja prac nad opracowywaniem bloków z przebudową sieci.
 2. Kontynuacja prac nad dostosowywaniem rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Opracowywanie projektu budowlanego celem uzgodnienia z gestorami sieci.
 4. Koordynacja międzybranżowa.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Opracowywanie bloków z kanalizacją deszczową.
 2. Dostosowywanie do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Wstępne profilowanie kanałów głównych.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Kontynuacja prac nad oświetleniem drogowym.
 2. Kontynuacja prac nad przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.
 3. Prace nad siecią zasilającą urządzenia związane z infrastrukturą drogową (oświetlenie, SZR, pompownie), opracowanie wstępnego bloku.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Kontynuacja prac nad przebiegiem sieci.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Prace nad rozwiązaniami wysokościowymi dla kanałów hydrotechnicznych.
 2. Opracowanie niwelet rowów melioracyjnych.
 3. Obliczenie świateł przepustów.
 4. Analiza sytuacyjno-wysokościowa zbiorników retencyjnych oraz kompensacyjnych wraz z dostosowaniem bloków rozwiązań do aktualnych rozwiązań na planie sytuacyjnym oraz przekroju podłużnym.
 5. Prace nad analizą zlewni do zbiorników.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń.

 1. Pomiary w terenie.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym.
 2. Koordynacja międzybranżowa.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad GWPOB – opinia geotechniczna. Zakończono prace terenowe.

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym. Zakończono prace terenowe.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego. Zakończono prace terenowe.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania – klauzula:

 1. Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowania za klauzulowana przez Ośrodek.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Przekazano do akceptacji IK.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Prace nad wstępnym przebiegiem linii rozgraniczającej.

Projekt budowlany:

 1. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 2. Analiza otrzymanych warunków.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą.
 2. Przygotowywanie danych do obliczeń w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji zanieczyszczeń wód i ziemi.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Modelowanie przepustów.
 3. Modelowanie przekroi poprzecznych dróg.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań mostowych do aktualnych rozwiązań drogowych.
 2. Korekta rozwiązań projektowych w zakresie ustrojów nośnych obiektów.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Kontynuacja prac nad opracowywaniem bloków z przebudową sieci.
 2. Kontynuacja prac nad dostosowywaniem rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Opracowywanie projektu budowlanego celem uzgodnienia z gestorami sieci.
 4. Koordynacja międzybranżowa.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Opracowywanie bloków z kanalizacją deszczową.
 2. Dostosowywanie do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Wstępne profilowanie kanałów głównych.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Kontynuacja prac nad oświetleniem.
 2. Kontynuacja prac nad przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.
 3. Prace nad siecią zasilającą urządzenia związane z infrastrukturą drogową (oświetlenie, SZR, pompownie), opracowanie wstępnego bloku.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Kontynuacja prac nad przebiegiem sieci.
 2. Monitowanie wystąpień.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Prace nad rozwiązaniami wysokościowymi dla kanałów hydrotechnicznych.
 2. Opracowanie niwelet rowów melioracyjnych.
 3. Obliczenie świateł przepustów.
 4. Analiza sytuacyjno-wysokościowa zbiorników retencyjnych oraz kompensacyjnych wraz z dostosowaniem bloków rozwiązań do aktualnych rozwiązań na planie sytuacyjnym oraz przekroju podłużnym.
 5. Prace nad analizą zlewni do zbiorników.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń.

 1. Pomiary w terenie.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.
Lipiec 2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad GWPOB – opinia geotechniczna.

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania – klauzula:

 1. Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowania złożona do Ośrodka – oczekiwanie na klauzulę.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Przekazano do Zamawiającego.

Zaakceptowanie linii rozgraniczającej:

 1. Prace nad wstępnym przebiegiem linii rozgraniczającej.

Projekt budowlany:

 1. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 2. Analiza otrzymanych warunków.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą.
 2. Przygotowywanie danych do obliczeń w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji zanieczyszczeń do wód i ziemi.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Prace nad przebiegiem linii rozgraniczającej.
 3. Modelowanie przepustów.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań mostowych do aktualnych rozwiązań drogowych.
 2. Wstępne obliczenia obiektów mostowych.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Kontynuacja prac nad opracowywaniem bloków z przebudową sieci.
 2. Kontynuacja prac nad dostosowywaniem rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Opracowywanie bloków z kanalizacją deszczową.
 2. Dostosowywanie do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Wstępne profilowanie kanałów głównych.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Wystąpienie o warunki zasilania dla urządzeń SZR, pompowni oraz oświetlenia.
 2. Kontynuacja prac nad oświetleniem.
 3. Kontynuacja prac nad przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.
 4. Prace nad siecią zasilającą urządzenia związane z infrastrukturą drogową (oświetlenie, SZR, pompownie), opracowanie wstępnego bloku.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Kontynuacja prac nad przebiegiem sieci.
 2. Monitowanie wystąpień.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Prace nad rozwiązaniami wysokościowymi dla kanałów hydrotechnicznych.
 2. Opracowanie niwelet rowów melioracyjnych.
 3. Obliczenie świateł przepustów.
 4. Analiza sytuacyjno-wysokościowa zbiorników retencyjnych oraz kompensacyjnych wraz z dostosowaniem bloków rozwiązań do aktualnych rozwiązań na planie sytuacyjnym oraz przekroju podłużnym.
 5. Prace nad analizą zlewni do zbiorników.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń.

 1. Pomiary w terenie.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 3. Analiza i monitowanie otrzymanych warunków technicznych.
 4. Prace nad odwodnieniem na terenie OUD.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad GWPOB – opinia geotechniczna.

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania – klauzula:

 1. Opracowanie mapy do celów projektowania.
 2. Opracowanie operatu geodezyjnego dla mapy do celów projektowych celem złożenia dokumentacji do Ośrodka i uzyskanie klauzuli.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Oczekiwanie na uwagi Wykonawcy.

Projekt budowlany:

 1. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 2. Analiza otrzymanych warunków.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą.
 2. Przygotowywanie danych do obliczeń w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji zanieczyszczeń do wód i ziemi.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Prace nad wstępnym przebiegiem linii rozgraniczającej.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań mostowych do aktualnych rozwiązań drogowych.
 2. Wstępne obliczenia obiektów mostowych.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Kontynuacja prac nad opracowywaniem bloków z przebudową sieci.
 2. Kontynuacja prac nad dostosowywaniem rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Opracowywanie bloków z kanalizacją deszczową.
 2. Dostosowywanie do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Wstępne profilowanie kanałów głównych.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad zasilaniem dla urządzeń SZR, pompowni oraz oświetlenia.
 2. Prace nad oświetleniem.
 3. Prace nad przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Kontynuacja prac nad przebiegiem sieci.
 2. Monitowanie wystąpień.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Prace nad rozwiązaniami wysokościowymi dla kanałów hydrotechnicznych.
 2. Opracowanie niwelet rowów melioracyjnych.
 3. Obliczenie świateł przepustów.
 4. Analiza sytuacyjno-wysokościowa zbiorników retencyjnych oraz kompensacyjnych wraz z dostosowaniem bloków rozwiązań do aktualnych rozwiązań na planie sytuacyjnym oraz przekroju podłużnym.
 5. Prace nad analizą zlewni do zbiorników.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń.

 1. Pomiary w terenie.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Rozmieszczenie budynków OUD.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 3. Analiza i monitowanie otrzymanych warunków technicznych.
 4. Prace nad układem komunikacyjnym na terenie OUD.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad GWPOB – opinia geotechniczna.

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania – DTM I wektorowa:

 1. Opracowanie mapy do celów projektowania.
 2. Opracowanie operatu geodezyjnego dla mapy do celów projektowych celem złożenia dokumentacji do Ośrodka i uzyskanie klauzuli.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Przekazanie KSZR do Wykonawcy w celu weryfikacji.

Projekt budowlany:

 1. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 2. Analiza otrzymanych warunków.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą.
 2. Przygotowywanie danych do obliczeń w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji zanieczyszczeń do wód i ziemi.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Prace nad wstępnym przebiegiem linii rozgraniczającej.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań mostowych do aktualnych rozwiązań drogowych.
 2. Wstępne obliczenia obiektów mostowych.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Kontynuacja prac nad opracowywaniem bloków z przebudową sieci.
 2. Kontynuacja prac nad dostosowywaniem rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Opracowywanie bloków z kanalizacją deszczową.
 2. Dostosowywanie do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Wstępne profilowanie kanałów głównych.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad zasilaniem dla urządzeń SZR, pompowni oraz oświetlenia.
 2. Prace nad oświetleniem.
 3. Prace nad przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Kontynuacja prac nad przebiegiem sieci.
 2. Monitowanie wystąpień.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Prace nad rozwiązaniami wysokościowymi dla kanałów hydrotechnicznych.
 2. Opracowanie niwelet rowów melioracyjnych.
 3. Obliczenie świateł przepustów.
 4. Analiza sytuacyjno-wysokościowa zbiorników retencyjnych oraz kompensacyjnych wraz z dostosowaniem bloków rozwiązań do aktualnych rozwiązań na planie sytuacyjnym oraz przekroju podłużnym.

Projekt budowlany TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń.

 1. Pomiary w terenie.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Rozmieszczenie budynków OUD.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 3. Analiza i monitowanie otrzymanych warunków technicznych.
 4. Prace nad układem komunikacyjnym na terenie OUD.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad GWPOB – opinia geotechniczna.

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania – DTM I wektorowa:

 1. Przekazanie geodetom dodatkowego zakresu aktualizacji mapy do celów projektowania.
 2. Pomiary uzupełniające mapy do celów projektowych i modelu terenu. Opracowanie operatu geodezyjnego dla mapy do celów projektowych celem złożenia dokumentacji do Ośrodka
  i uzyskanie klauzuli.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Uszczegóławianie rozwiązań w zakresie urządzeń SZR i barier ochronnych.

Projekt budowlany:

 1. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 2. Analiza otrzymanych warunków.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą.
 2. Przygotowywanie danych do obliczeń w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji zanieczyszczeń do wód i ziemi.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Analiza stateczności skarp wykopów.
 3. Prace nad wstępnym przebiegiem linii rozgraniczającej.
 4. Przyjęcie konstrukcji nawierzchni.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań mostowych do aktualnych rozwiązań drogowych.
 2. Przygotowanie wstępnych bloków na plan sytuacyjny i przekroje podłużne.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Kontynuacja prac nad opracowywaniem bloków z przebudową sieci.
 2. Kontynuacja prac nad dostosowywaniem rozwiązań do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Opracowywanie bloków z kanalizacją deszczową.
 2. Dostosowywanie do aktualnych rozwiązań drogowych.
 3. Wstępne profilowanie kanałów głównych.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad zasilaniem dla urządzeń SZR, pompowni oraz oświetlenia.
 2. Prace nad oświetleniem.
 3. Prace nad przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Kontynuacja prac nad przebiegiem sieci.
 2. Monitowanie wystąpień.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Prace nad rozwiązaniami wysokościowymi dla kanałów hydrotechnicznych.
 2. Opracowanie niwelet rowów melioracyjnych.
 3. Obliczenie świateł przepustów.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Rozmieszczenie budynków OUD.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 3. Analiza i monitowanie otrzymanych warunków technicznych.
 4. Prace nad układem komunikacyjnym na terenie OUD.
Czerwiec 2020

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad GWPOB – opinia geotechniczna.

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania – DTM I wektorowa:

 1. Przekazanie geodetom dodatkowego zakresu aktualizacji mapy do celów projektowania.
 2. Pomiary uzupełniające mapy do celów projektowych i modelu terenu. Opracowanie operatu geodezyjnego dla mapy do celów projektowych celem złożenia dokumentacji do Ośrodka
  i uzyskania klauzuli.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Uszczegóławianie rozwiązań w zakresie urządzeń SZR i barier ochronnych.

Projekt budowlany:

 1. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 2. Analiza otrzymanych warunków.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą.
 2. Przygotowywanie danych do obliczeń w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji zanieczyszczeń do wód i ziemi.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Analiza stateczności skarp wykopów.
 3. Prace nad wstępnym przebiegiem linii rozgraniczającej.
 4. Przyjęcie konstrukcji nawierzchni.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań mostowych do aktualnych rozwiązań drogowych.
 2. Przygotowanie wstępnych bloków na plan sytuacyjny i przekroje podłużne.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Opracowywanie bloków z przebudową sieci.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Opracowywanie bloków z kanalizacją deszczową.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad zasilaniem dla urządzeń SZR, pompowni oraz oświetlenia.
 2. Prace nad oświetleniem.
 3. Prace nad przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Kontynuacja prac nad przebiegiem sieci.
 2. Monitowanie wystąpień.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Prace nad rozwiązaniami wysokościowymi dla kanałów hydrotechnicznych.
 2. Opracowanie niwelet rowów melioracyjnych.
 3. Obliczenie świateł przepustów.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Rozmieszczenie budynków OUD.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 3. Analiza i monitowanie otrzymanych warunków technicznych.
 4. Prace nad układem komunikacyjnym na terenie OUD.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad GWPOB – opinia geotechniczna.

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania – DTM I wektorowa:

 1. Przekazanie geodetom dodatkowego zakresu aktualizacji mapy do celów projektowania.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Uszczegóławianie rozwiązań w zakresie urządzeń SZR i barier ochronnych.

Projekt budowlany:

 1. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 2. Analiza otrzymanych warunków.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą.
 2. Przygotowywanie danych do obliczeń w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji zanieczyszczeń do wód i ziemi.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).
 2. Analiza stateczności skarp wykopów.
 3. Przegotowanie materiałów na Radę Techniczną z Wydziałem Środowiska GDDKiA.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań mostowych do aktualnych rozwiązań drogowych.
 2. Przygotowanie wstępnych bloków na plan sytuacyjny i przekroje podłużne.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Opracowywanie bloków z przebudową sieci.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Opracowywanie bloków z kanalizacją deszczową.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad zasilaniem dla urządzeń SZR, pompowni oraz oświetlenia.
 2. Prace nad oświetleniem.
 3. Prace nad przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Kontynuacja prac nad przebiegiem sieci.
 2. Monitowanie wystąpień.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Inwentaryzacja w terenie.
 2. Prace nad opracowaniem bloków z melioracją.
 3. Prace nad opracowaniem bloków ze zbiornikami retencyjnymi i kompensacyjnymi.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 3. Analiza i monitowanie otrzymanych warunków technicznych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad GWPOB – opinia geotechniczna.

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania – DTM I wektorowa:

 1. Opracowanie dodatkowego zakresu aktualizacji mapy do celów projektowania.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Uszczegóławianie rozwiązań w zakresie urządzeń SZR i barier ochronnych.

Projekt budowlany:

 1. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 2. Analiza otrzymanych warunków.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą.
 2. Przygotowywanie danych do obliczeń w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji zanieczyszczeń do wód i ziemi.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Dostosowanie rozwiązań mostowych do aktualnych rozwiązań drogowych.
 2. Przygotowanie wstępnych bloków na plan sytuacyjny i przekroje podłużne.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Opracowywanie bloków z przebudową sieci.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Opracowywanie bloków z kanalizacją deszczową.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad zasilaniem dla urządzeń SZR, pompowni oraz oświetlenia.
 2. Prace nad oświetleniem.
 3. Prace nad przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Kontynuacja prac nad przebiegiem sieci.
 2. Monitowanie wystąpień.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Inwentaryzacja w terenie.
 2. Prace nad opracowaniem bloków z melioracją.
 3. Prace nad opracowaniem bloków ze zbiornikami retencyjnymi i kompensacyjnymi.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 3. Analiza i monitowanie otrzymanych warunków technicznych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad GWPOB – opinia geotechniczna.

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Uszczegóławianie rozwiązań w zakresie urządzeń SZR i barier ochronnych.

Projekt budowlany:

 1. Wystąpiono o warunki techniczne.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą.
 2. Przygotowywanie danych do obliczeń w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji zanieczyszczeń do wód i ziemi.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Przygotowanie wstępnych bloków na plan sytuacyjny
  i przekroje podłużne.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Opracowywanie wstępnych bloków z przebudową sieci.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Opracowywanie bloków z kanalizacją deszczową.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad zasilaniem dla urządzeń SZR, pompowni oraz oświetlenia.
 2. Prace nad oświetleniem.
 3. Prace nad przebudową sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Kontynuacja prac nad przebiegiem sieci.
 2. Monitowanie wystąpień.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Inwentaryzacja w terenie.
 2. Prace nad opracowaniem bloków z melioracją.
 3. Prace nad opracowaniem bloków ze zbiornikami retencyjnymi i kompensacyjnymi.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 3. Analiza i monitowanie otrzymanych warunków technicznych.
Maj 2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Prace nad GWPOB – opinia geotechniczna.

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Prace nad rozmieszczeniem barier ochronnych.
 2. Kontynuacja prac nad skoordynowaniem sytuacyjnym rozwiązań z pozostałymi projektami branżowymi.

Projekt budowlany:

 1. Wystąpiono o warunki techniczne.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Przygotowanie wstępnych bloków na plan sytuacyjny
  i przekroje podłużne.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Opracowywanie wstępnych bloków z przebudową sieci.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Opracowywanie bloków z kanalizacją deszczową.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 3. Opracowywanie wstępnych bloków z przebudową sieci.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Kontynuacja prac nad opracowywaniem wstępnych bloków z przebudową sieci.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 3. Analiza otrzymanych warunków technicznych.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Opracowywanie wstępnych bloków z melioracją.
 2. Opracowywanie wstępnych bloków ze zbiornikami retencyjnymi i kompensacyjnymi.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Prace nad GWPOB – opinia geotechniczna.

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

Koncepcja rozwiązań projektowych:

 1. Prace nad koncepcją rozwiązań projektowych. Prace nad planem sytuacyjnym, niweletami dróg i odwodnieniem.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Skoordynowanie sytuacyjne rozwiązań z pozostałymi branżami.

Projekt budowlany:

 1. Wystąpiono o warunki techniczne.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Przygotowanie wstępnych bloków na plan sytuacyjny i przekroje podłużne.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Prace nad projektem budowlanym – Opracowywaniem wstępnych bloków na plan sytuacyjny.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 3. Opracowywanie wstępnych bloków z przebudową sieci.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Analiza otrzymanych warunków technicznych.
 2. Opracowywanie wstępnych bloków z przebudową sieci.
 3. Opracowywanie wstępnych bloków z lokalizacją zbiorników retencyjnych.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Program badań geotechnicznych:

 1. Prace zakończone.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Prace nad GWPOB – opinia geotechniczna.

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowania – DTM i wektorowa:

 1. Prace zakończone.

Koncepcja rozwiązań projektowych:

 1. Prace nad koncepcją rozwiązań projektowych. Prace nad planem sytuacyjnym, niweletami dróg i odwodnieniem.

Koncepcja systemu zarządzania ruchem:

 1. Rozmieszczenie modułów wdrożeniowych na planie sytuacyjnym.

Projekt budowlany:

 1. Wystąpiono o warunki techniczne.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Przygotowanie wstępnych bloków na plan sytuacyjny
  i przekroje podłużne.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Prace nad projektem budowlanym – Opracowywaniem wstępnych bloków na plan sytuacyjny.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.
 3. Opracowywanie wstępnych bloków z przebudową sieci.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych. Projekt zbiorników wód deszczowych:

 1. Analiza otrzymanych warunków technicznych.
 2. Opracowywanie wstępnych bloków z przebudową sieci.
 3. Opracowywanie wstępnych bloków z lokalizacją zbiorników retencyjnych.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Program badań geotechnicznych:

 1. Wykonano program badań geotechnicznych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Prace nad GWPOB – opinia geotechniczna.

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowania – DTM i wektorowa:

 1. Wykonywanie aktualizacji mapy do celów projektowych. Kończenie prac nad DTM i mapą wektorową.

Koncepcja rozwiązań projektowych:

 1. Prace nad koncepcją rozwiązań projektowych. Prace nad planem sytuacyjnym, niweletami dróg i odwodnieniem.

Projekt budowlany:

 1. Wystąpiono o warunki techniczne.

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza.

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan zagospodarowania terenu).

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia).

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Przygotowanie wstępnych bloków na plan sytuacyjny
  i przekroje podłużne.

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Prace nad projektem budowlanym – Opracowywaniem wstępnych bloków na plan sytuacyjny.

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Program badań geotechnicznych:

 1. Wykonano program badań geotechnicznych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Prace nad GWPOB – opinia geotechniczna

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowania – DTM i wektorowa;

 1. Wykonywanie aktualizacji mapy do celów projektowych. Kończenie prac nad DTM i mapą wektorową.

Koncepcja rozwiązań projektowych:

 1. Prace nad koncepcją rozwiązań projektowych. Prace nad planem sytuacyjnym, niweletami dróg i odwodnieniem.

Projekt budowlany:

 1. Wystąpiono o warunki techniczne

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia)

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem budowlanym (plan sytuacyjny, niwelety dróg i odwodnienia)

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem budowlanym. Przygotowanie wstępnych bloków na plan sytuacyjny i przekroje podłużne

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne

Projekt budowlany TOM 8 – Przebudowa urządzeń wodnych:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Prace nad projektem budowlanym.
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne
Kwiecień 2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Program badań geotechnicznych:

 1. Wykonywanie programu badań geotechnicznych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna:

 1. Prace nad GWPOB – opinia geotechniczna

Projekt geotechniczny:

 1. Prace nad projektem geotechnicznym

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – Dokumentacja badań podłoża gruntowego:

 1. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowania – DTM i wektorowa;

 1. Wykonywanie aktualizacji mapy do celów projektowych. Kończenie prac nad DTM i mapą wektorową.

Koncepcja rozwiązań projektowych:

 1. Prace nad koncepcją rozwiązań projektowych. Prace nad planem sytuacyjnym, niweletami dróg i odwodnieniem.

Projekt budowlany:

 1. Wystąpiono o warunki techniczne

Prace terenowe do przygotowania ponownego RDOŚ:

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza

Projekt budowlany TOM 1 – Projekt Zagospodarowania terenu:

 1. Analiza materiałów wejściowych
 2. Prace nad planem sytuacyjnym, niweletami dróg i odwodnieniem.

Projekt budowlany TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Analiza materiałów wejściowych
 2. Prace nad planem sytuacyjnym, niweletami dróg i odwodnieniem.

Projekt budowlany TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Analiza materiałów wejściowych
 2. Przygotowanie wstępnych bloków na plan sytuacyjny i przekroje podłużne

Projekt budowlany TOM 4 – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Analiza materiałów wejściowych
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne

Projekt budowlany TOM 5 – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Analiza materiałów wejściowych
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne

Projekt budowlany TOM 6 – Przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia i zasilania:

 1. Analiza materiałów wejściowych
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej:

 1. Analiza materiałów wejściowych
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne

Projekt budowlany TOM 7 – Przebudowa urządzeń wodnych:

 1. Analiza materiałów wejściowych
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne

Projekt budowlany TOM 10 – OUD Bobolice:

 1. Analiza materiałów wejściowych
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Branża drogowa:

 1. Analiza materiałów wejściowych
 2. Prace nad koncepcją rozwiązań projektowych
 3. Prace nad planem sytuacyjnym, niweletami dróg i odwodnieniem.

Branża mostowa:

 1. Analiza materiałów wejściowych
 2. Prace nad koncepcją rozwiązań projektowych
 3. Przygotowanie wstępnych bloków na plan sytuacyjny i przekroje podłużne

Odwodnienie:

 1. Analiza materiałów wejściowych
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne

Branża elektryczna:

 1. Analiza materiałów wejściowych
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne

Branża teletechniczna:

 1. Analiza materiałów wejściowych
 2. Oczekiwanie na warunki techniczne

Środowisko:

 1. Analiza materiałów wejściowych
 2. Inwentaryzacja przyrodnicza

Geotechnika:

 1. Wykonywanie programu badań geotechnicznych
 2. Prace nad GWPOB – opinia geotechniczna
 3. Prace nad GWPOB – Dokumentacja badań podłoża gruntowego
 4. Prace nad projektem geotechnicznym

Geodezja:

 1. Wykonywanie aktualizacji mapy do celów projektowych. Kończenie prac nad DTM-em i mapą wektorową.
Marzec 2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Branża drogowa:

 1. Zapoznanie się z materiałami wejściowych

Branża mostowa:

 1. Analiza materiałów wejściowych

Odwodnienie:

 1. Analiza materiałów wejściowych

Branża elektryczna:

 1. Analiza materiałów wejściowych

Branża teletechniczna:

 1. Analiza materiałów wejściowych

Środowisko:

 1. Analiza materiałów wejściowych

Geotechnika:

 1. Wykonywanie programu badań geotechnicznych

Geodezja:

 1. Wykonywanie aktualizacji mapy do celów projektowych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Branża drogowa:

 1. Zapoznanie się z materiałami wejściowych

Branża mostowa:

 1. Analiza materiałów wejściowych

Odwodnienie:

 1. Analiza materiałów wejściowych

Branża elektryczna:

 1. Analiza materiałów wejściowych

Branża teletechniczna:

 1. Analiza materiałów wejściowych

Środowisko:

 1. Analiza materiałów wejściowych

Geotechnika:

 1. Wykonywanie programu badań geotechnicznych

Geodezja:

 1. Wykonywanie aktualizacji mapy do celów projektowych

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2023 r.

Liczba odwiedzin: 37215
Projekt i wykonanie: M2 Studio