fe
RP
ue
Grudzień 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Tom X – Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Tom XI – Projekt zatwierdzony.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Tom X – Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Tom XI – Projekt zatwierdzony.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Tom X – Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Tom XI – Projekt zatwierdzony.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Tom X – Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Tom XI – Projekt zatwierdzony.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Tom X – Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Tom XI – Projekt zatwierdzony.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.
Listopad 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Tom X – Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Tom XI – Projekt zatwierdzony.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Tom X – Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Tom XI – Projekt zatwierdzony.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Tom X – Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Tom XI – Projekt zatwierdzony.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Tom X – Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Tom XI – Projekt zatwierdzony.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.
Październik 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Tom XI – Projekt zatwierdzony.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Tom XI – Projekt zatwierdzony.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na uwagi do PSOR uwzględniającego uwagi Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Inżyniera Kontraktu.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Oczekiwanie na uwagi do PSOR uwzględniającego uwagi Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Inżyniera Kontraktu.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na uwagi do PSOR uwzględniającego uwagi Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Inżyniera Kontraktu.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu. Przekazanie projektu drogi p.poż nr 52 (połączenie z DK11) do weryfikacji przez Inżyniera.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów. Przekazanie projektu drogi p.poż nr 52 (połączenie z DK11) do weryfikacji przez Inżyniera.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektów wykonawczych.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Oczekiwanie na uwagi do PSOR uwzględniającego uwagi Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Inżyniera Kontraktu.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na uwagi do PSOR uwzględniającego uwagi Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Inżyniera Kontraktu.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.
Wrzesień 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu. Przekazanie projektu drogi p.poż nr 52 (połączenie z DK11) do weryfikacji przez Inżyniera.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów. Przekazanie projektu drogi p.poż nr 52 (połączenie z DK11) do weryfikacji przez Inżyniera.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. W trakcie weryfikacji przez Inżyniera

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. W trakcie weryfikacji przez Inżyniera

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Przekazanie PSOR uwzględniającego uwagi Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
  i Inżyniera Kontraktu.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Przekazanie PSOR uwzględniającego uwagi Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
  i Inżyniera Kontraktu.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. W trakcie weryfikacji i zatwierdzania STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu. Prace nad projektem drogi p.poż nr 52 (połączenie z DK11).
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów. Prace nad projektem drogi p.poż nr 52 (połączenie z DK11).
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Analiza treści opinii Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Analiza treści opinii w związku z wprowadzeniem zalecenia C.3 Audytu BRD.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Analiza treści opinii Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Analiza treści opinii w związku z wprowadzeniem zalecenia C.3 Audytu BRD.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu. Przekazanie koncepcji rozwiązań drogi p.poż nr 52 (połączenie z DK11).
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów. Przekazanie koncepcji rozwiązań drogi p.poż nr 52 z DK11.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Otrzymano opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Otrzymano opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia C.3 Audytu BRD.
 3. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Otrzymano opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Otrzymano opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia C. 3 Audytu BRD.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu. Prace nad połączeniem drogi p.poż nr 52 z DK11.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów. Prace nad połączeniem drogi p.poż nr 52 z DK11.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Projekty zatwierdzony.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia C.3 Audytu BRD.
 3. Przekazano projekt wykonawczy do IK.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia C. 3 Audytu BRD.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. Przekazano do IK.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu. Prace nad połączeniem drogi p.poż nr 52 z DK11
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów. Prace nad połączeniem drogi p.poż nr 52 z DK11.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.
Sierpień 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Wydano oświadczenie z deklaracją wykonania drogi łączącej inwestycję z istniejącą DK11.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Wydano oświadczenie z deklaracją wykonania drogi łączącej inwestycję z istniejącą DK11.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie PW: Tom X/1.1 i X/1.2.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Uwagi do projektu.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Uwagi do projektu.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Przekazanie projektów po uwagach.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.
Lipiec 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektu.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Przekazanie projektów po uwagach z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektu.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektu.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do projektu.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji PW.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Przekazanie projektów po uwagach z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 • Przekazanie projektów po uwagach z weryfikacji.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Przekazanie projektów po uwagach z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji PW.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Przekazanie projektów po uwagach z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 • Przekazanie projektów po uwagach z weryfikacji.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Otrzymano uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji PW.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Otrzymano uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Wprowadzenie uwag z weryfikacji i przekazanie rewizji PW.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Wprowadzenie uwag z weryfikacji i przekazanie rewizji PW.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 • Przekazanie projektów po uwagach z weryfikacji.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Oczekiwanie na ponowne opinie w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Przekazanie rewizji PW.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Otrzymano uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Wprowadzenie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Wprowadzenie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 • Przekazanie projektów po uwagach z weryfikacji.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Ponowne wystąpienie o opinię w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Ponowne wystąpienie o opinię w związku z wprowadzeniem zalecenia Audytu BRD.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.
Czerwiec 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Wprowadzenie uwag po spotkaniu z Inżynierem.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Wprowadzenie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Wprowadzenie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt nasadzeń – Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 • Analiza i ustosunkowanie się do uwag z weryfikacji.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Wysyłka PSOR do zaopiniowania przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Wysyłka PSOR do zaopiniowania przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Otrzymanie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt nasadzeń – Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 • Otrzymano uwagi z weryfikacji.
 • Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Wysyłka PSOR do zaopiniowania przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Wysyłka PSOR do zaopiniowania przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Przekazanie rewizji PW do ponownej weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Analiza, ustosunkowanie się i wprowadzenie uwag z weryfikacji.
 2. Tom II/3 – Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
  Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2:
  Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3:
  Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4:
  Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom VIII/2 – Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt nasadzeń – Przekazanie rewizji PW do ponownej weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 • Analiza i ustosunkowanie się do uwag z weryfikacji.
 • Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Zamawiającego.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Otrzymano uwagi z weryfikacji.
 2. Analiza, ustosunkowanie się i wprowadzenie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Przekazanie rewizji 2 PW do ponownej weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 i II/2 – otrzymano uwagi z weryfikacji.
 2. Analiza, ustosunkowanie się i wprowadzenie uwag z weryfikacji.
 3. Tom II/3 – Przekazanie rewizji 2 PW do ponownej weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Przekazanie rewizji 2 PW do ponownej weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Przekazanie rewizji 2 PW do ponownej weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Przekazanie projektu do zatwierdzenia.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Przekazanie projektu do zatwierdzenia.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony. Przekazany do Zamawiającego.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony. Przekazany do Zamawiającego.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony. Przekazany do Zamawiającego.
 • Tom VIII/2 – Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt nasadzeń – analiza i wprowadzenie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Analiza i ustosunkowanie się do uwag z weryfikacji.
 • Przekazanie PW do ponownej weryfikacji.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Zamawiającego.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.
Maj 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Otrzymano uwagi z weryfikacji.
 2. Analiza, ustosunkowanie się i wprowadzenie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Przekazanie rewizji 2 PW do ponownej weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 i II/2 – otrzymano uwagi z weryfikacji.
 2. Analiza, ustosunkowanie się i wprowadzenie uwag z weryfikacji.
 3. Tom II/3 – Przekazanie rewizji 2 PW do ponownej weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Przekazanie rewizji 2 PW do ponownej weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Przekazanie rewizji 2 PW do ponownej weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Przekazanie projektu do zatwierdzenia.
 1. Tom VI/2:
 • Projekt zatwierdzony.
 1. Tom VI/3:
 • Przekazanie projektu do zatwierdzenia.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony. Przekazany do Zamawiającego.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony. Przekazany do Zamawiającego.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony. Przekazany do Zamawiającego.
 • Tom VIII/2 – Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt nasadzeń – analiza i wprowadzenie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Analiza i ustosunkowanie się do uwag z weryfikacji.
 • Przekazanie PW do ponownej weryfikacji.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Zamawiającego.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji.
 • Praca nad dokumentacją dla dodatkowych przejść dla zwierząt (przepusty).
 • Analiza rozwiązań dla obiektów WE.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Przekazanie projektu do zatwierdzenia.
 1. Tom VI/2:
 • Przekazanie projektu do zatwierdzenia.
 1. Tom VI/3:
 • Weryfikacja przejętych rozwiązań projektowych.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony. Przekazany do Zamawiającego.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony. Przekazany do Zamawiającego.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony. Przekazany do Zamawiającego.
 • Tom VIII/2 – Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt nasadzeń – analiza i wprowadzenie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Analiza i ustosunkowanie się do uwag z weryfikacji.
 • Projekty, które zostały zatwierdzone, przekazano do Zamawiającego.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Otrzymano wezwanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do uzupełnienia PSOR.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Otrzymano wezwanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do uzupełnienia PSOR.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Wprowadzenie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. PW tom II/1 i II/2 rewizji 1 oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.
 2. PW tom II/3 rewizji 2 oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji.
 • Praca nad dokumentacją dla dodatkowych przejść dla zwierząt (przepusty).
 • Analiza rozwiązań dla obiektów WE.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Przekazanie projektu do zatwierdzenia.
 1. Tom VI/2:
 • Przekazanie projektu do zatwierdzenia.
 1. Tom VI/3:
 • Weryfikacja przejętych rozwiązań projektowych.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony. Przekazany do Zamawiającego.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony. Przekazany do Zamawiającego.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony. Przekazany do Zamawiającego.
 • Tom VIII/2 – Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt nasadzeń – oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Analiza i ustosunkowanie się do uwag z weryfikacji.
 • Projekty, które zostały zatwierdzone, przekazano do Zamawiającego.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Otrzymano wezwanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do uzupełnienia PSOR.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Otrzymano wezwanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do uzupełnienia PSOR.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. PW tom II/1 i II/2 rewizji 1 oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.
 2. PW tom II/3 rewizji 2 oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji.
 • Praca nad dokumentacją dla dodatkowych przejść dla zwierząt (przepusty).

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Weryfikacja rozwiązań zaprojektowanych przez Projektanta.
 1. Tom VI/2:
 • Weryfikacja rozwiązań zaprojektowanych przez Projektanta.
 1. Tom VI/3:
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego od Gestora sieci.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VII/1 – oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony. Przekazany do Zamawiającego.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony. Przekazany do Zamawiającego.
 • Tom VIII/2 – Przekazanie PW do weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt nasadzeń – oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Analiza i ustosunkowanie się do uwag z weryfikacji.
 • Projekty, które zostały zatwierdzone, przekazano do Zamawiającego.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwano wezwanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do uzupełnienia PSOR.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Otrzymano wezwanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do uzupełnienia PSOR.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.
Kwiecień 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Przekazanie PW do Wykonawcy w celu weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Przekazanie PW rewizji 2 do Wykonawcy w celu weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Przekazanie PW tom II/1 i II/2 rewizji 1 do Wykonawcy w celu weryfikacji.
 2. Przekazanie PW tom II/3 rewizji 2 do Wykonawcy w celu weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji.
 • Praca nad dokumentacją dla dodatkowych przejść dla zwierząt (przepusty).

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Przekazanie PW do Wykonawcy w celu weryfikacji.
 1. Tom VI/2:
 • Przekazanie PW do Wykonawcy w celu weryfikacji.
 1. Tom VI/3:
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego rewizji 2 od Gestora sieci.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VII/1 – oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.
 • Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony. Przekazany do Zamawiającego.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony. Przekazany do Zamawiającego.
 • Tom VIII/2 – Analiza i wprowadzenie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 • Tom IX/2 – Projekt nasadzeń – oczekiwanie na uwagi z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Analiza i ustosunkowanie się do uwag z weryfikacji.
 • Projekty, które zostały zatwierdzone, przekazano do Zamawiającego.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Przekazanie PSOR do Wykonawcy.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Otrzymano wezwanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do uzupełnienia PSOR.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Uszczegóławianie zbiorczego planu sytuacyjnego w zakresie wynikającym z prac nad projektem wykonawczym.
 2. Koordynacja przebiegów projektowanych sieci.
 3. Uszczegóławianie zbiorczego planu sytuacyjnego w zakresie makroniwelacji terenu.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Analiza i wprowadzenie uwag z weryfikacji Inżyniera.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Uszczegóławianie rozwiązań z projektu budowlanego – rysunki szczegółów konstrukcyjnych, przekroi podłużnych i przekroi poprzecznych.
 2. Opracowanie planów warstwicowych na węzłach i skrzyżowaniach.
 3. Opracowanie opisu technicznego.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Przygotowanie wydruków.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Prace końcowe nad projektem oświetlenia drogowego oraz iluminacji obiektów mostowych,
 1. Tom VI/2:
 • Uszczegóławianie rozwiązań technicznych w PW zasilania obiektów.
 1. Tom VI/3:
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego od Gestora sieci.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Przekazano projekt kanału technologicznego do weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Analiza i wprowadzenie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Przekazano PW Tom IX/2 – Projekt nasadzeń – do weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Analiza i ustosunkowanie się do uwag z weryfikacji.
 • Wprowadzenie uwag z weryfikacji.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.
 2. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.
 2. Analiza i wprowadzenie uwag wynikających ze stanowiska Zarządcy Drogi.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Uszczegóławianie zbiorczego planu sytuacyjnego w zakresie wynikającym z prac nad projektem wykonawczym.
 2. Koordynacja przebiegów projektowanych sieci.
 3. Korekty na zbiorczym planie sytuacyjnym związane ze zmianami wynikającymi ze stanowiska Zarządcy drogi do audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Analiza i wprowadzenie uwag z weryfikacji Inżyniera.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Uszczegóławianie rozwiązań z projektu budowlanego – rysunki szczegółów konstrukcyjnych, przekroi podłużnych i przekroi poprzecznych.
 2. Wprowadzenie zmian wynikających ze stanowiska Zarządcy drogi do audytu BRD (plan sytuacyjny, przekroje poprzeczne).
 3. Opracowywanie projektu przepustów o przekroju kołowym.
 4. Uszczegółowienie rozwiązań drogowych na OD Bobolice.
 5. Opracowanie planów warstwicowych na węzłach i skrzyżowaniach.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Przygotowanie wydruków.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Weryfikacja rozwiązań projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Uszczegóławianie rozwiązań technicznych związanych z oświetleniem drogowym (tabele montażowe), oświetleniem przejść dla pieszych.
 1. Tom VI/2:
 • Uszczegóławianie rozwiązań technicznych w PW zasilania obiektów.
 1. Tom VI/3:
 • wprowadzenie uwag do projektu wykonawczego od Gestora sieci.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Przeniesienie kanału technologicznego pod obiektem ES-39.1 zgodnie z uwagą Weryfikatora.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • PW Tom VII/1 zatwierdzony.
 • Otrzymano uwagi do projektu wykonawczego.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Weryfikacja rozwiązań projektowych zaproponowanych przez Projektanta w Tomie IX/2 – Projekt nasadzeń.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Analiza i ustosunkowanie się do uwag z weryfikacji.
 • Wprowadzenie uwag z weryfikacji.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.
 2. Oczekiwanie na opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Uszczegóławianie zbiorczego planu sytuacyjnego w zakresie wynikającym z prac nad projektem wykonawczym.
 2. Koordynacja przebiegów projektowanych sieci.
 3. Korekty na zbiorczym planie sytuacyjnym związane ze zmianami wynikającymi ze stanowiska Zarządcy drogi do audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Analiza i wprowadzenie uwag z weryfikacji Inżyniera.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Uszczegóławianie projektu budowlanego – rysunki szczegółów konstrukcyjnych, przekroi podłużnych i przekroi poprzecznych.
 2. Wprowadzenie uwag po otrzymaniu stanowiska Zarządcy drogi do audytu BRD.
 3. Opracowywanie projektu przepustów o przekroju kołowym.
 4. Uszczegółowienie rozwiązań drogowych na OD Bobolice.
 5. Opracowanie planów warstwicowych na węzłach i skrzyżowaniach.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Przygotowanie wydruków.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Analiza rozwiązań projektowych zaproponowanych przez Projektanta.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Uszczegóławianie rozwiązań technicznych związanych z oświetleniem drogowym (tabele montażowe), oświetleniem przejść dla pieszych.
 1. Tom VI/2:
 • Uszczegóławianie rozwiązań technicznych w PW zasilania obiektów.
 1. Tom VI/3:
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego od Gestora sieci.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowanie projektu wykonawczego kanału technologicznego.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Prace nad projektem wykonawczym – projekt nasadzeń.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Analiza i ustosunkowanie się do uwag z weryfikacji.
 • Wprowadzenie uwag z weryfikacji.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy Drogi do Audytu BRD.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Zarządcy.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Uszczegóławianie zbiorczego planu sytuacyjnego w zakresie wynikającym z prac nad projektem wykonawczym.
 2. Koordynacja przebiegów projektowanych sieci.
 3. Korekty na zbiorczym planie sytuacyjnym związane ze zmianami w obiektach mostowych.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji Inżyniera.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Uszczegóławianie projektu budowlanego – rysunki szczegółów konstrukcyjnych, przekroi podłużnych i przekroi poprzecznych.
 2. Analiza i wprowadzenie korekt związanych ze zmianami w obiektach mostowych.
 3. Opracowywanie projektu przepustów o przekroju kołowym.
 4. Uszczegółowienie rozwiązań drogowych na OD Bobolice.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów wykonawczych.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowywanie rysunków szczegółowych, uszczegółowienie rozwiązań z PB.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Uszczegóławianie rozwiązań technicznych związanych z oświetleniem drogowym (tabele montażowe), oświetleniem przejść dla pieszych.
 1. Tom VI/2:
 • Uszczegóławianie rozwiązań technicznych w PW zasilania obiektów.
 1. Tom VI/3:
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego od Gestora sieci.
 1. Tom VI/4:
 • Projekt zatwierdzony.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowanie projektu wykonawczego kanału technologicznego.
 • Wprowadzono uwagi z weryfikacji – Tom VII/2.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Prace nad projektem wykonawczym – projekt nasadzeń.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Analiza i ustosunkowanie się do uwag z weryfikacji.
 • Wprowadzenie uwag z weryfikacji.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

 

Marzec 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Zarządcy.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Uszczegóławianie zbiorczego planu sytuacyjnego w zakresie wynikającym z prac nad projektem wykonawczym.
 2. Koordynacja przebiegów projektowanych sieci.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji Inżyniera.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Uszczegóławianie projektu budowlanego – rysunki szczegółów konstrukcyjnych, przekroi podłużnych i przekroi poprzecznych.
 2. Analiza i wprowadzenie korekt związanych ze zmianami w obiektach mostowych.
 3. Opracowywanie projektu przepustów o przekroju kołowym.
 4. Uszczegółowienie rozwiązań drogowych na OD Bobolice.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, weryfikacja zmienionych przyczółków.
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wprowadzenie uwag Zamawiającego.
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, weryfikacja zmienionych przyczółków.
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów wykonawczych.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowywanie rysunków szczegółowych, uszczegółowienie rozwiązań z PB.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Prace nad obliczeniami technicznymi,
 1. Tom VI/2:
 • Prace nad obliczeniami technicznymi.
 1. Tom VI/3:
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego od Gestora sieci.
 1. Tom VI/3:
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego i ich wprowadzenie.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowanie projektu wykonawczego kanału technologicznego.
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu wykonawczego. – Tom VII/2.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Prace nad projektem wykonawczym – projekt nasadzeń.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Zarządcy.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Uszczegóławianie zbiorczego planu sytuacyjnego w zakresie wynikającym z prac nad projektem wykonawczym.
 2. Koordynacja przebiegów projektowanych sieci.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Oczekiwanie na uwagi z weryfikacji Inżyniera.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Uszczegóławianie projektu budowlanego – rysunki szczegółów konstrukcyjnych, przekroi podłużnych i przekroi poprzecznych.
 2. Analiza i wprowadzenie korekt związanych ze zmianami w obiektach mostowych.
 3. Opracowywanie projektu ogrodzeń.
 4. Opracowywanie projektu przepustów o przekroju kołowym.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wprowadzenie uwag Zamawiającego.
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, weryfikacja zmienionych przyczółków.
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich,

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wprowadzenie uwag Zamawiającego.
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, weryfikacja zmienionych przyczółków.
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Przekazano projekty wykonawcze po uwagach z weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowywanie rysunków szczegółowych, uszczegółowienie rozwiązań z PB.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Prace nad obliczeniami technicznymi,
 1. Tom VI/2:
 • Prace nad obliczeniami technicznymi.
 1. Tom VI/3:
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego od Gestora sieci.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowanie projektu wykonawczego kanału technologicznego
 • Przekazanie projektu wykonawczego Tom VII/2 do IK w celu zatwierdzenia.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Prace nad projektem wykonawczym – projekt nasadzeń.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Zarządcy.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Uszczegóławianie zbiorczego planu sytuacyjnego w zakresie wynikającym z prac nad projektem wykonawczym.
 2. Koordynacja przebiegów projektowanych sieci.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Przekazanie PW do IK.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Uszczegóławianie projektu budowlanego – rysunki szczegółów konstrukcyjnych, przekroi podłużnych i przekroi poprzecznych.
 2. Analiza i wprowadzenie korekt związanych ze zmianami w obiektach mostowych.
 3. Opracowywanie projektu ogrodzeń.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wprowadzenie uwag Zamawiającego.
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, weryfikacja zmienionych przyczółków.
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich,

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wprowadzenie uwag Zamawiającego.
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, weryfikacja zmienionych przyczółków.
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Oczekiwanie na uwagi do przekazanych projektów wykonawczych.
 2. Wyjaśnienia przekazanych uwag, ewentualne korekty opracowań zgodnie z uwagami.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowywanie rysunków szczegółowych, uszczegółowienie rozwiązań z PB.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Prace nad obliczeniami technicznymi,
 1. Tom VI/2:
 • Prace nad obliczeniami technicznymi.
 1. Tom VI/3:
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do rewizji 1 projektu wykonawczego od Gestora sieci.
 1. Tom VI/4:
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego i ich wprowadzenie.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowanie projektu wykonawczego kanału technologicznego
 • Przekazanie projektu Tom VII/2 rew.01 do IK w celu weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Przekazanie PW do IK.
 • Aktualizacja przedmiarów robót.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Oczekiwanie na weryfikację PW Tom IX/1 Plan wyrębu.
 2. Prace nad projektem wykonawczym – projekt nasadzeń.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Wprowadzenie uwag Weryfikatora.
 • Aktualizacja przedmiarów robót.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.
 2. Oczekiwanie na stanowisko Zarządcy drogi.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Zarządcy.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Uszczegóławianie opisów zbiorczego planu sytuacyjnego w zakresie wynikającym z prac nad projektem wykonawczym
 2. Koordynacja przebiegów projektowanych sieci.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Przekazanie PW do IK

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Analiza i wykonanie zestawienia zjazdów do terenów przyległych.
 2. Analiza i wprowadzenie korekt związanych ze zmianami w obiektach mostowych.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich,
 • Przekazanie PW obiektu W-42.9

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich.
 • Przekazanie PW obiektu W-42.9

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Oczekiwanie na uwagi do przekazanych projektów wykonawczych.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowywanie rysunków szczegółowych, uszczegółowienie rozwiązań z PB.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Prace nad obliczeniami technicznymi,
 1. Tom VI/2:
 • Prace nad obliczeniami technicznymi.
 1. Tom VI/3:
 • Wprowadzenie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego od Gestora sieci.
 1. Tom VI/4:
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do projektu wykonawczego i ich wprowadzenie.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowanie projektu wykonawczego kanału technologicznego
 • Wprowadzenie uwag IK do tomu VII/2.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Przekazanie PW do IK
 • Aktualizacja przedmiarów robót

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Prace nad projektem wykonawczym – projekt nasadzeń.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Wprowadzenie uwag Weryfikatorów
 • Aktualizacja przedmiarów robót

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.
Luty 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Zarządcy.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Uszczegóławianie opisów zbiorczego planu sytuacyjnego.
 2. Koordynacja przebiegów projektowanych sieci.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Weryfikacja rozwiązań projektowych zaproponowanych przez Projektanta.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Analiza i wykonanie zestawienia zjazdów do terenów przyległych.
 2. Analiza i wprowadzenie korekt związanych ze zmianami w obiektach mostowych.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich,
 • Przekazanie PW przepustów.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich.
 • Oczekiwanie na uwagi do PW obiektu ES-39.1.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Oczekiwanie na uwagi do przekazanych projektów wykonawczych.
 2. Wyjaśnienia przekazanych uwag.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowywanie rysunków szczegółowych, uszczegółowienie rozwiązań z PB.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Prace nad obliczeniami technicznymi,
 • Przekazanie przedmiaru robót.
 1. Tom VI/2:
 • Prace nad obliczeniami technicznymi.
 1. Tom VI/3:
 • Wprowadzenie otrzymanych uwag do rewizji 1 projektu Wykonawcy. Wysłanie do uzgodnień z Gestorem sieci.
 1. Tom VI/4:
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do rewizji 1 projektu wykonawczego i ich wprowadzenie.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowanie projektu wykonawczego kanału technologicznego
 • Wprowadzenie uwag IK do tomu VII/2.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Prace nad projektem wykonawczym – projekt nasadzeń.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Przekazanie Projektów wykonawczych OD Bobolice.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.
 2. Ponowne wystąpienie o opinię ZZDW Koszalin.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Zarządcy.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Uszczegóławianie opisów zbiorczego planu sytuacyjnego.
 2. Koordynacja przebiegów projektowanych sieci.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Weryfikacja rozwiązań projektowych zaproponowanych przez Projektanta.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Obliczenia – elementy przedmiaru robót.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich,
 • Przekazanie PW obiektu ES-39.1.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich.
 • Przekazanie PW obiektu ES-39.1.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Oczekiwanie na uwagi do przekazanych projektów wykonawczych.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowywanie rysunków szczegółowych, uszczegółowienie rozwiązań z PB.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Kontynuacja prac nad schematami ideowymi oświetlenia drogowego.
 1. Tom VI/2:
 • Kontynuacja prac nad schematami ideowymi projektowanych sieci zasilających urządzenia SZR, pompowni oraz oświetlenia,
 • Rozpoczęcie prac nad przedmiarem robót.
 1. Tom VI/3:
 • Weryfikacja przedstawionych rozwiązań projektowych.
 1. Tom VI/4:
 • Przekazanie rewizji 1 projektu wykonawczego w celu weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowanie projektu wykonawczego kanału technologicznego
 • Przekazanie rewizji 1 projektu wykonawczego w celu weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowanie STWiORB-ów i projektów wykonawczych, weryfikacja przygotowanych rozwiązań projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Prace nad projektem wykonawczym – projekt nasadzeń.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowanie STWiORB-ów i projektów wykonawczych, przedmiarów.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Zarządcy.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Uszczegóławianie opisów planu sytuacyjnego (uszczegółowienie opisu projektowanych sączków).
 2. Koordynacja przebiegów projektowanych sieci.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Przekazanie rewizji 1 projektu Wykonawcy w celu weryfikacji.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Obliczenia – elementy przedmiaru robót.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich.
 • Spotkanie robocze z Zamawiającym w celu omówienia zakresu projektów wykonawczych.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich.
 • Spotkanie robocze z Zamawiającym w celu omówienia zakresu projektów wykonawczych.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Przekazanie rewizji 1 projektów Wykonawcy w celu weryfikacji (TOM IV/1, IV/2, IV/3)

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowywanie rysunków szczegółowych, uszczegółowienie rozwiązań z PB.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Prace nad schematami ideowymi oświetlenia drogowego.
 1. Tom VI/2:
 • Prace nad schematami ideowymi projektowanych sieci zasilających urządzenia SZR, pompowni oraz oświetlenia,
 • Rozpoczęcie prac nad przedmiarem robót.
 1. Tom VI/3:
 • Prace nad obliczeniami technicznymi.
 1. Tom VI/4:
 • Prace nad tabelami montażowymi, zwisów i naciągów przewodów fazowych.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowanie szczegółowych schematów rozwiniętych kolizji sieci.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowywanie rysunków szczegółowych, uszczegółowianie rozwiązań z PB, opisy techniczne, prace nad STWiORB.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Prace nad projektem wykonawczym – projekt nasadzeń.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Opracowywanie rysunków szczegółowych, uszczegółowianie rozwiązań z PB, opisy techniczne, prace nad STWiORB.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Zarządcy.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Uszczegóławianie opisów planu sytuacyjnego (uszczegółowienie opisu projektowanych sączków).
 2. Koordynacja przebiegów projektowanych sieci.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Prace nad projektem wykonawczym (obliczenia).

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Obliczenia robót ziemnych.
 2. Obliczenia warstw konstrukcyjnych.
 3. Uszczegółowienie opisów na niweletach w zakresie umocnienia rowów.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:

 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Opracowywanie rysunków szczegółowych, schematy technologiczne, opisy techniczne.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Opracowywanie rysunków szczegółowych, uszczegółowienie rozwiązań z PB.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Tom VI/1:
 • Prace nad schematami ideowymi oświetlenia drogowego.
 1. Tom VI/2:
 • Prace nad schematami ideowymi projektowanych sieci zasilających urządzenia SZR, pompowni oraz oświetlenia,
 • Rozpoczęcie prac nad przedmiarem robót.
 1. Tom VI/3:
 • Prace nad obliczeniami technicznymi.
 1. Tom VI/4:
 • Prace nad tabelami montażowymi, zwisów i naciągów przewodów fazowych.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Opracowanie szczegółowych schematów rozwiniętych kolizji sieci.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Opracowywanie rysunków szczegółowych, uszczegółowienie rozwiązań z PB.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Prace nad projektem wykonawczym – plan wyrębu.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Opracowywanie rysunków szczegółowych, uszczegółowienie rozwiązań z PB.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Pozyskiwanie opinii do PSOR.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.
Styczeń 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Zarządcy.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Wprowadzenie ewentualnych korekt wynikających z realizacji prac projektowych projektu wykonawczego.
 2. Koordynacja przebiegów projektowanych sieci.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Obliczenia robót ziemnych.
 2. Obliczenia warstw konstrukcyjnych.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym:
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 2. Opracowywanie rysunków szczegółowych, schematy technologiczne.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.
 2. Opracowywanie rysunków szczegółowych, uszczegółowienie rozwiązań z PB.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Prace nad schematami ideowymi oświetlenia drogowego.
 1. Tom VI/2:
 • Prace nad schematami ideowymi projektowanych sieci zasilających urządzenia SZR, pompowni oraz oświetlenia,
 • Rozpoczęcie prac nad przedmiarem robót.
 1. Tom VI/3:
 • Prace nad obliczeniami technicznymi.
 1. Tom VI/4:
 • Prace nad tabelami montażowymi, zwisów i naciągów przewodów fazowych.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.
 2. Opracowanie szczegółowych schematów rozwiniętych kolizji sieci.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Wykonanie części opisowej projektu wykonawczego.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Prace nad projektem wykonawczym – plan wyrębu.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.
 2. Wykonanie części opisowej projektu wykonawczego.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Analiza i stanowisko Projektanta do audytu BRD.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Analiza i stanowisko Projektanta do audytu BRD.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Analiza i stanowisko Projektanta do audytu BRD.
 2. Przekazanie stanowiska Wykonawcy.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Wprowadzenie korekt rozwiązań projektowych powstałych w wyniku audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Wprowadzenie korekt rozwiązań projektowych powstałych w wyniku audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Prace nad projektem wykonawczym:
 • Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • Wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych poszczególnych elementów obiektów inżynierskich.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.
 2. Opracowanie rysunków szczegółowych, schematy technologiczne.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.
 2. Opracowanie rysunków szczegółowych, uszczegółowienie rozwiązań z PB.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1:
 • Prace nad schematami ideowymi oświetlenia drogowego – obwody na węźle Głodowa.
 1. Tom VI/2:
 • Prace nad schematami ideowymi projektowanych sieci zasilających urządzenia SZR, pompowni oraz oświetlenia.
 1. Tom VI/3:
 • Prace nad schematami przebudowywanych (demontaż, stan projektowanych) sieci
 • Prace nad profilami kablowymi/napowietrznymi przebudowywanych sieci.
 1. Tom VI/4:
 • Prace nad tabelami montażowymi, zwisów i naciągów przewodów fazowych.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.
 2. Opracowanie szczegółowych schematów rozwiniętych kolizji sieci.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.
 2. Wykonanie części opisowej projektu wykonawczego.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Prace nad projektem wykonawczym – plan wyrębu.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.
 2. Wykonanie części opisowej projektu wykonawczego.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Analiza i stanowisko Projektanta do audytu BRD.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Analiza i stanowisko Projektanta do audytu BRD.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Analiza i stanowisko Projektanta do audytu BRD.
 2. Przekazanie stanowiska Wykonawcy.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Prace nad projektem wykonawczym.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Analiza i stanowisko Projektanta do audytu BRD.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Analiza i stanowisko Projektanta do audytu BRD.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskanie od Zamawiającego wyniku audytu BRD:

 1. Otrzymano wyniki audytu BRD.

Stanowisko Zarządcy Drogi do uwag audytu BRD:

 1. Otrzymano wyniki audytu BRD.

Projekt wykonawczy TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 2 – Projekt drogowy:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 3 – Obiekty inżynierskie:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

Projekt wykonawczy TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Rozpoczęcie prac projektowych.

TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na stanowisko Audytora.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. W trakcie uzyskiwania.

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2023 r.

Liczba odwiedzin: 37215
Projekt i wykonanie: M2 Studio