FE
UE
Styczeń 2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 –km 42+975-43+175 JL, 42+975-43+400 JP;
 • Wykonaniem umocnienia rowu ażurami – typ 2 – km 37+861,6-37+894,9 JP, 44+053,9-44+079 JL, 45+531-45+572 JP;
 • Wykonaniem drenażu – km 42+600-42+875 Pas rozdziału, 42+725-42+815;
 • Wykonaniem zasypki pasa rozdziału – km 43+000-43+450 Pas rozdziału;
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 – km 48+825-49+200 JP;
 • Wykonaniem nasypu – DW 171, DP3580Z;
 • Profilowaniem skarp i rowów – DP3580Z i DG146013Z;
 • Betonowaniem ustroju nośnego seg. 3 JL – Obiekt ES-39.1;
 • Sprężaniem ustroju nośnego – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem desek gzymsowych – Obiekt ES-39.1, WD-48.8;
 • Montażem krawężnika – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem kap – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego seg.4 JP – Obiekt ES-39.1;
 • Izolacją z papy pod kapami – Obiekt ES-39.1, WD-45.0, WD-48.8;
 • Zbrojeniem płyt przejściowych – Obiekt WS-42.9;
 • Betonem niekonstrukcyjnym pod płyty przejściowe – Obiekt WS-42.9;
 • Betonowaniem wnęk dylatacyjnych – Obiekt WD-44.2, WD-48.8;
 • Betonowaniem ścianki zaplecznej – Obiekt WD-45.0;
 • Ściany z bloczków gazobetonowych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wieńce – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Zbrojeniem – wieńce – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Izolacją fundamentów – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Budową kanału technologicznego – km 44+200-44+450;
 • Montażem słupów oświetleniowych – Węzeł Głodowa;
 • Regulacją pierścieni odciążających – Węzeł Głodowa, Węzeł Bobolice;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – Węzeł Głodowa L01 JP, L02 JP, 42+725-42+875;
 • Wykonaniem umocnienia rowu ażurami – typ 2 – km 37+661,7-37+680 JP, 38+680-37+696,7 JL, 38+511,9-38+698,3 JL;
 • Wykonaniem zasypki pasa rozdziału oraz poboczy – km 44+200-45+000 Pas rozdziału;
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 – km 47+710-48+300 JP;
 • Montażem stali sprężającej – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem płyt przejściowych – Obiekt WS-42.9;
 • Betonowaniem płyt przejściowych – Obiekt WS-42.9;
 • Montażem dylatacji – Obiekt WD-48.4, WD-48.8;
 • Ściany z bloczków gazobetonowych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Zbrojenie – wieńce – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Budową kanału technologicznego – km 41+500-42+000;
 • Montażem fundamentów oświetleniowych – km 48+000-48+400;
 • Montażem słupów oświetleniowych – DK25;
 • Budową kanału D16 – km 42+980;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Roboty utrzymaniowe oznakowania na drogach poprzecznych – S-11 odc.3;
 • Wykonanie drenażu – km 42+600-42+900 Pas rozdziału;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych – Obiekt WS-42.9, WD-44.2;
 • Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe – Obiekt WS-42.9;
 • Zbrojenie kap chodnikowych – Obiekt WD-44.2;
 • Beton kap chodnikowych – Obiekt WD-44.2;
 • Strop żelbetowy – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Zbrojenie stropu – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Budową kanału technologicznego – km 40+500-41+000;
 • Budową zasilania (układanie linii kablowej) – km 40+500-41+000;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2023 r.

Liczba odwiedzin: 23009
Projekt i wykonanie: M2 Studio