fe
RP
ue
Sierpień 2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

  1. Tom XI PSOR – Projekt wersja 11 przedłożony do zatwierdzenia.

Plan działań ratowniczych:

  1. W trakcie wykonywania.

Plan działań ratowniczych – Uzyskanie opinii służb ratowniczych:

  1. Oczekiwanie na uzyskanie części operacyjnej od Zamawiającego.
Lipiec 2023

17 VII – 22 VII 2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

  1. Projekt z uwzględnieniem uwag BRD przekazany do zatwierdzenia.

Plan działań ratowniczych:

  1. W trakcie wykonywania.

Plan działań ratowniczych – Uzyskanie opinii służb ratowniczych:

  1. Oczekiwanie na uzyskanie części operacyjnej od Zamawiającego.

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2023 r.

Liczba odwiedzin: 34737
Projekt i wykonanie: M2 Studio