fe
RP
ue
Listopad 2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Pracami porządkowymi – OD Bobolice, S11 km 37+671-49+287;
 • Usuwaniem usterek – S11 km 37+671-49+287, S11 odc.3, Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Usuwaniem usterek – poprawa ażurów – zbiornik ZB-72 – km 43+000;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Październik 2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Pracami porządkowymi – OD Bobolice, S11 km 37+671-49+287;
 • Usuwaniem usterek – S11 km 37+671-49+287, S11 odc.3, Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Usuwaniem usterek – czyszczenie kanałów – S11 odc.3;
 • Usuwaniem usterek – czyszczenie osadników – S11 odc.3;
 • Usuwaniem usterek – poprawa ażurów – zbiornik ZB-72 – km 43+000;

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Pracami porządkowymi – OD Bobolice, S11 km 37+671-49+287;
 • Usuwaniem usterek – S11 km 37+671-49+287, S11 odc.3, Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Usuwaniem usterek – czyszczenie kanałów – S11 odc.3;
 • Usuwaniem usterek – czyszczenie osadników – S11 odc.3;
 • Usuwaniem usterek – poprawa ażurów – zbiornik ZB-72 – km 43+000;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Pracami porządkowymi – OD Bobolice, S11 km 37+671-49+287;
 • Usuwaniem usterek – S11 km 37+671-49+287, S11 odc.3;
 • Usuwaniem usterek – czyszczenie kanałów – S11 odc.3;
 • Usuwaniem usterek – czyszczenie osadników – S11 odc.3;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Pracami porządkowymi – OD Bobolice, S11 km 37+671-49+287;
 • Humusowaniem terenów płaskich – OD Bobolice;
 • Warstwą wiążącą z mieszanki bitumicznej AC16W gr. 6cm – OD Bobolice, J1, J2;
 • Warstwą wiążącą z mieszanki bitumicznej AC11S gr. 4cm – OD Boblice, J1, J2, J3, J5;
 • Usuwaniem usterek – Obiekty na S11, Przepusty na S11;
 • Montażem poręczy schodowych – PMZ-48.05, PMZ-48.1, PMZ-48.4;
 • Zakończeniem oświetlenia – OD Bobolice;
 • Montażem słupów oświetleniowych z oprawami -DW171, DW169;
 • Rowem melioracyjnym – km 43+018, 38+897;
 • Budową zbiornika ZB-72 – km 43+015;
 • Budową kanału KD 13 – DW169;
 • Regulacją włazów studni kanalizacji deszczowej – OD Bobolice;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Wrzesień 2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Ogrodzeniem – km 49+287, ZB-87;
 • Warstwą ścieralną z mieszanki bitumicznej AC8S gr. 4cm – CPR-DW169 km 0+000-0+350, CPR-DW169 km 0+600-817, DK25;
 • Podbudową z kruszywa C90/3 gr. 20cm – CPR-DK25;
 • Umocnieniem rowu ażurem – DD-32 km 0+001-0+025, 0+810-0+856, DD-27 km 0+150-0+195, 0+360-0+530;
 • Oznakowaniem poziomym – DW169, DW171;
 • Barierami U11 – DW171 km 0+025-0+545;
 • Pracami porządkowymi – OUD Bobolice, w ciągu całej trasy S11;
 • Barierami ochronnymi – Węzeł Bobolice – Rondo Zachód;
 • Montażem siatki zabezpieczającej przed upadkiem – Obiekt ES-39.1, WS-42.9;
 • Montażem poręczy schodowych – PMZ-47.3, PMZ-46.8;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Montażem bram – km 38+000-46+000;
 • Ogrodzeniem – km 38+800-39+200;
 • Umocnieniem rowu ażurem – DD-32 km 0+090-0+130;
 • Barierami ochronnymi – DG146012Z, DG146013Z, DP3580Z – zjazdy, DW169 km 0+375-0+523;
 • Podbudową z kruszywa C90/30 gr. 20cm – DW169 km 0+000-0+345, DW179 km 0+545-0+712;
 • Warstwą podbudowy z mieszanki bitumicznej AC22 P gr. 10cm – DW169 km 0+000-0+345, DW179 km 0+545-0+712;
 • Warstwą wiążącą z mieszanki bitumicznej AC16W gr. 6cm – DW169 km 0+000-0+345, DW179 km 0+545-0+712;
 • Krawężnikiem betonowym 15×30 i 15×22; Krawężnik kamienny 15×30 – DW169 km 0+000-0+350, DW171 km 0+520-0+713;
 • Obrzeżami pod ciąg pieszo-rowerowy – DW169 km 0+000-0+350, DW171 km 0+520-0+713;
 • Chodnikiem z kostki betonowej – OD Bobolice;
 • Oznakowaniem poziomym – Węzeł Bobolice L05;
 • Montażem siatki zabezpieczającej przed upadkiem – Obiekt ES-39.1, WS-42.9, WD-48.8;
 • Montażem poręczy schodowych – TG-8, PMZ-44.7, PMZ-46.5;
 • Zakończeniem budowy oświetlenia – OD Bobolice;
 • Montażem iluminacji – Obiekt WS-42.9, WD-48.4, WD-48.8;
 • Montażem agregatorów do przepompowni – W ciągu trasy S11;
 • Budową zbiornika ZB-72 – km 43+015;
 • Budową kanału KD 13 – DW169;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Montażem bram – km 38+000-46+000;
 • Ogrodzeniem – km 41+400-+41+720 JL, 45+770-46+220 JL;
 • Umocnieniem rowu ażurem – DD-29 km 1+156-1+249,1 JP, DD-29 km 1+276,5-1+375 JP, DD-29 km 1+484,6-1+542,3 JP, DD-29 km 0+735,1-0+848,1 JP;
 • Umocnieniem rowu korytkiem z płytką – DD29 km 1+542,3-1+589,2 JP, DD29 km 1+787,2-1+846,2 JP;
 • Podbudową z kruszywa C50/30 gr. 20cm – DD31 km 0+000-0+441,3, DD32 km 0+000-0+945,1;
 • Nasypem – CPR – DK25;
 • Obrzeżami pod ciąg pieszo-rowerowy – DW169 km 0+550-0+817;
 • Podbudową z kruszywa C90/30 gr. 20cm – DW169 km 0+600-0+817;
 • Warstwą podbudowy z mieszanki bitumicznej AC22 P gr. 10cm – DW169 km 0+600-0+817;
 • Warstwą wiążącą z mieszanki bitumicznej AC 16W gr. 6cm – DW169 km 0+600-0+817;
 • Krawężnikiem betonowym 15 x39 i 15×22 – DW169 km 0+600-0+817;
 • Warstwą ulepszonego podłoża na pasie technologicznym – Pas technologiczny DK11 km 0+95-0+280;
 • Nawierzchnią z kruszyw na pasie technologicznym – Pas technologiczny DK11 km 0+95-0+280;
 • Oznakowanie poziomym – martwe strefy – Węzeł Bobolice;
 • Barierami ochronnymi – Węzeł Bobolice L05, L04L, Odejścia od DW171, DK25 km 0+036-0+504 JP, DK25 km 0+057-0+122 JL, DK25 km 0+394-0+554 JL, DK25 km 0+511-0+711 JP, Węzeł Bobolice L05 – Pas rozdziału;
 • Oznakowaniem poziomym – Węzeł Bobolice L05;
 • Montażem monitoringu konstrukcji – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem poręczy schodowych – PMZ-42.55, PMZ-43.0;
 • Montażem iluminacji – Obiekt WD-48.4, WD-48.8;
 • Budową zbiornika ZB-72 – km 43+015;
 • Budową zbiornika ZB-77 – km 44+905;
 • Montaż wpustów deszczowych – DW171;
 • Pracami porządkowymi – Budynek Garażowo-Warsztatowy;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Montażem bram – km 42+000-46+000;
 • Ogrodzeniem – km 44+800-45+000;
 • Barierami ochronnymi – km 48+340-48+500 JP;
 • Oznakowaniem pionowym – oznakowanie typu „A;B i U” – Trasa Główna, Węzeł Bobolice, Węzeł Głodowa;
 • Umocnieniem rowu korytkiem z płytką – DD-27 km 1+546,3-1+666,6 JP, DD-28 km 0+521,3-0+595 JL;
 • Umocnieniem rowu ażurem – DD-29 km 0+735-0+84,1 JP, DD-29 km 1+156-1+249,1 JP, DG146012Z km 0+325-0+581,6 JL, DG146012Z km 0+500-0+581,6 JP;
 • Warstwą ścieralną z mieszanki bitumicznej AC 8 S gr. 4cm – Ciąg pieszo-rowerowy – DK 11 km 0+000-0+280, DK 25 km 0+050-0+650;
 • Rozbiórką z nawierzchni bitumicznej – DW169 km 0+600-0+817;
 • Warstwą mrozoochronną C1,5/2,0 – DW169 km 0+600-0+817;
 • Podbudową z kruszywa C90/3 gr. 20cm – DW169 km 0+600-0+817;
 • Krawężnikami betonowymi 15×30 i 15×22 – DW169 km 0+600-0+817;
 • Obrzeżami pod chodnikiem – OD Bobolice droga J-4;
 • Ustawieniem separatorów U-25C – Węzeł Bobolice;
 • Montażem poręczy schodowych – PMZ-40.0, PMZ-41.75, PMZ-42.3;
 • Montażem opraw oświetleniowych – DK11, DW171;
 • Uruchomieniem oświetlenia Węzła – Węzeł Bobolice;
 • Budową zbiornika ZB-77 – km 44+905;
 • Pracami porządkowymi – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Uruchomieniem zasilania – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Sierpień 2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Montażem bram – km 39+300-42+300 JL;
 • Furtki – Trasa Główna;
 • Ogrodzeniem – km 41+450-41+537, 48+400-49+287 JL;
 • Barierami ochronnymi jednostronnymi – km 41+383-41+537, 42+426-42+492, 43+767-43+821, 44+138-44+700 JL, DW171 km 0+023-0+193 JP, DW171 km 0+251-0+473 JP;
 • Barierami ochronnymi dwustronnymi – km 41+450-41+537 Pas Rozdziału, 43+758-43+843 Pas rozdziału, 47+329-47+401 Pas rozdziału;
 • Nawierzchnią z kruszywa C90/3 gr. 10 cm – DD28 km 0+000-0+700;
 • Oznakowaniem pionowym – oznakowanie typu „A i B” – DG146012Z, DG146013Z;
 • Oznakowaniem poziomym – DP3580Z km 0+000-0+480;
 • Warstwą ścieralną z mieszanki bitumicznej AC 11 S gr. 4cm – DP3580Z km 0+470-0+710 JL;
 • Warstwą ścieralną z mieszanki bitumicznej AC 8 S gr. 4cm – DW171 km 0+050-0+430;
 • Oznakowaniem pionowym – tablice E1, E2b – Trasa Główna, Węzeł Bobolice, Węzeł Głodowa, DK25, DK11, DW171, DW169, DP3580Z;
 • Oznakowaniem poziomym – martwe pola – Węzeł Głodowa;
 • Stałymi punktami wysokościowymi – Obiekt ES-39.1, WD-48.4, WS-42.9;
 • Montażem monitoringu konstrukcji – Obiekt ES-39.1;
 • Nawierzchnią przejść dla zwierząt z gruntu organicznego – Obiekt WE-45.7;
 • Rozruchem stacji transformatorowej – OD Bobolice;
 • Budową zasilania – Węzeł Bobolice;
 • Montażem konstrukcji bramownic – km 41+494, km 43+800;
 • Wprowadzaniem światłowodu 12j – km 42+900-40+000;
 • Budową kanału technologicznego – Węzeł Bobolice;
 • Budową zbiornika ZB-77 – km 44+905;
 • Czyszczeniem kanalizacji deszczowej – km 37+672-49+287;
 • Budową zasilania – układanie kabla – OD Bobolice;
 • Montażem – fasada systemowa na podkonstrukcji aluminiowej z wykończeniem w postaci desek włóknocementowych o strukturze naturalnego drewna z wypełnieniem mineralnym gr. 15 cm – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem konstrukcji stalowej – Budynek Solanki;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Podbudową KŁSM –DD25 km 1+100-1+611, DD25_1 km 0+013-0+325,8, DD27 km 1+200-2+079;
 • Warstwą ulepszonego podłoża pod pasami technologicznymi – km 37+670-38+980 JP, 38+680-38+875 JL;
 • Nawierzchnią z kruszywa na pasach technologicznych – km 37+670-38+980 JP, 38+680-38+875 JL;
 • Ogrodzeniem – km 37+670-38+980 JP, 43+420-43+800 JP, 48+580-49+287 JP, 47+500-48+000 JL;
 • Montażem bram – km 45+000-47+400;
 • Montażem furtek – Cała Trasa Główna;
 • Umocnieniem rowów korytkiem – typ 3 – km 42+870-42+890 JL, L03L 0+000-0+018,7, DG146012Z km 0+149,5-0+202,7 JP;
 • Umocnieniem rowów ażurem – typ 2 – km 47+281-47+360 JP, 47+472-47+492 JP, 42+890-42+912 JL, 47+917-48+013 JP, 44+107-44+130 JP, 45+555-45+572 JP;
 • Umocnieniem rowów ażurem – typ 2 – Węzeł Bobolice L05L km 0+137-0+223 JL, 0+325,7-0+396,7 JL, 0+450-0+510,6 JL, Węzeł Bobolice L01 km 0+205,3-0+247,4 JP, L05L km 0+211,9-0+226,3, DG146012Z km 0+317,1-0+388,3 JP;
 • Barierami ochronnymi dwustronnymi – km 47+224-47+329 PD, 47+438-47+558 PD, 48+338-48+466 PD, 48+593-48+729 PD;
 • Nawierzchnią z betonu C30/37 z włóknami – Rondo Bobolice Wschód, Rondo Bobolice Zachód, Rondo Głodowa Zachód – wyspy kan;
 • Oznakowaniem poziomym – Węzeł Głodowa – L01, L02, L03, L04, Węzeł Bobolice – L02, L03, L04, WD-48.8, DK25 km 0+050-0+694, DW 171 km 0+030-0+500;
 • Fundamentami pod oznakowanie pionowe – Węzeł Głodowa L01P km 0+130 JP, L03L 0+170 JP; DW169 km 0+025 JP, 0+450 JL, 0+500 JP, 0+275 JP, L05 km 0+125, L01 km 0+400, L03L km 0+100, DW171 km 0+770 JL, DK25 km 0+575 JP, 0+075 JL, DK11 km 0+050 JP, 0+150 JL;
 • Barierami ochronnymi jednostronnymi – DG146012Z km0+000-0+500, DP3580Z km 0+000-0+500, S11 km 48+728-48+830 JL, 48+728-48+830 JP, 41+379-41+450 JP, 48+606-48+986 JL,  48+99649+222 JL, 48+638-48+865 JP, Węzeł Bobolice L03L, L02P, L04L, L05, 48+872-49+287 JP, 48+462-48+600 JL, 45+350-45+450 JP, 42+732-42+816 JL, 42+825-42+883 JL, 42+819-42+863 JP;
 • Warstwą ścieralną z mieszanki bitumicznej AC 11S gr. 4cm – DD24_1 km 0+000-0+027, DD24 km 1+659-1+952,5, DD25 km 1+611-1+952, DD25_1 km 0+000-0+017;
 • Warstwą ścieralną z mieszanki bitumicznej AC 11S gr. 4cm – DD27_1 km 0+000-0+124,7, DD27 km 1+232-1+282, DD28_3 km 0+000-0+145,43, DD28 km 0+000-0+033, DD27 2+046-2+079;
 • Warstwą wiążącą z mieszanki bitumicznej AC 16W gr. 5cm – DD27 km 2+046-2+079;
 • Montażem poręczy schodowych w pasie rozdziału – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem reperów – Obiekt ES-39.1;
 • Stałymi punktami wysokościowymi – Obiekt WE-41.0, WD-41.4, WD-44.2, WD-45.0, WE-45.7, WD-47.4, WD-48.8, PMZ-41.75, PMZ-42.55, PMZ-44.7, TG-8, PMZ-46.5, PMZ-46.8, PMZ-48.1, PMZ-48.05;
 • Hydrofobizacją – Obiekt WS-42.9;
 • Montażem ekranów i podwalin – Obiekt WE-45.7;
 • Montażem poręczy schodowych – Obiekt WE-41.0, WE-45.7, WD-48.4;
 • Powłoką odporną na chlorki – Obiekt WS-42.9;
 • Hydrofobizacją wlotów – PMZ-42.3, PMZ-42.55, PMZ-44.7, TG-8, PMZ-46.5, PMZ-46.8, PMZ-48.1, PMZ-48.05;
 • Montażem barier ochronnych na fundamentach – PMZ-4.75, PMZ-42.55, PMZ-46.8;
 • Budową kanału technologicznego – Węzeł Bobolice;
 • Montażem szafek WK dla SZR – TG;
 • Montażem pętli indukcyjnych SCPR – TG 41+494;
 • Budową zbiornika ZB-77 – km 44+905;
 • Budową zbiornika ZB-65 – km 40+620;
 • Wykonaniem rowu melioracyjnego – km 48+500;
 • Czyszczeniem kanalizacji deszczowej – TG 37+672-49+287;
 • Budową zasilania- układanie kabla –OD Bobolice;
 • Montażem central wentylacyjnych z automatyką – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem klimatyzatorów – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Dostawą i montażem kotła gazowego kondensacyjnego na gaz LPG wraz z automatyką, zestawem przyłączeniowym, regulatorem i zasobnikiem CWU – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem kotła gazowego kondensacyjnego na gaz LPG wraz z automatyką, zestawem przyłączeniowym, regulatorem – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem urządzeń sanitarnych z ceramiki z armaturą czerpalną wraz z pracami montażowymi – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Posadzką na gruncie P4 – Podkład z chudego betonu C8/10, izolacją przeciwwilgociową, izolacją termiczną z płyt EPS 100 gr. 10cm, posadzką przemysłową C25/30, posadzką z żywic epoksydowych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Podbudową KŁSM – DD23, DD-27 km 0+000-1+200, DD25 km 0+000-1+100;
 • Fundamentami pod oznakowanie pionowe – km 41+880 JP, 42+050 JL, 42+475 JP, 43+075 JL, 43+650 JL, 47+800 JP, 48+380 JP, 49+250 JL;
 • Oznakowaniem poziomym – km 39+200-47+400;
 • Umocnieniem rowów korytkiem – typ 3 – km 42+858,1-42+885,4 JP;
 • Barierami ochronnymi jednostronnymi – km 45+24045+292 JP, 48+000-48+400 JL, S11 km 41+397-41+545 JL, 41+306-41+466 JP, 38+795-38+870 JL, 39+228-39+306 JL, 39+220-39+295 JP;
 • Umocnieniem rowów ażurem – typ 2 – km 47+472-47+494 JL, DP3580Z km 0+500-0+568,6 JL, DP3580Z km 0+645,6-0+710 JL, DK11 km 0+070-0+088 JP, DW171 km 0+310-0+371,4 JP, DW171 km 0+336,6-0+418,2 JL, DW171 km 0+064,4-0+135,9 JL;
 • Ogrodzeniem – km 47+600-48+400 JL;
 • Warstwą wiążącą z mieszanki bitumicznej AC 11W 50/70 – DD24_1 km 0+000-0+027, DD24 km 1+659-1+952,5, DD25 km 1+611-1+952, DD25_1 km 0+000-0+017, DD27_1 km 0+000-0+124,7, DD27 km 1+232-1+282, DD28_3 km 0+000-0+145,43, DD28 km 0+000-0+033;
 • Krawężnikiem kamiennym 15×22 oraz 20×30 – DK11 wyspy wlotowe;
 • Warstwą ścieralną z mieszanki bitumicznej AC 11S gr. 4cm – DK25 km 0+000-0+519, DP3580Z km 0+000-0+470, Węzeł Bobolice – L04, L02, L01;
 • Warstwą wiążącą z mieszanki bitumicznej AC 16W gr. 5cm – km 0+350-0+470;
 • Nawierzchnią z betonu C30/37 zbrojonego włóknami – Rondo DK11 – wyspa kan. Od strony Bobolic;
 • Montażem bram – S11 km 45+500-47+400;
 • Montażem barier ochronnych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem poręczy schodowych – Obiekt ES-39.1, WE-41.0;
 • Montażem ekranów i podwalin – Obiekt WE-45.7, WE-41.0;
 • Umocnieniem z kostki brukowej – Obiekt WD-41.4, WD-44.2;
 • Hydrofobizacją – Obiekt WS-42.9;
 • Powłoką odporną na chlorki – Obiekt WS-42.9;
 • Hydrofobizacją wlotów – PMZ-40.0, PMZ-41.75;
 • Stałymi punktami wysokościowymi – PMZ-40.0, PMZ-42.3;
 • Budową zasilania – km 48+100-48+400, 38+900-39+200;
 • Montażem szaf oświetleniowych – DW171, Węzeł Głodowa;
 • Montażem fundamentów i słupów oświetleniowych – DW171;
 • Wprowadzeniem światłowodu 12j – km 42+900-48+400;
 • Budową zbiornika ZB-77 – km 44+905;
 • Budową zbiornika ZB-65 – km 40+620;
 • Budową zasilania – układanie kabla – OD Bobolice;
 • Wykończeniem posadzek – Wykładziny z PVC zgrzewalnych z wykonaniem mas samopoziomujących – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem posadzek na gruncie P4- podkład z chudego betonu C8/10, izolacja przeciwwilgciowa, izolacja termiczna z płyt EPS 100 gr. 10cm, posadzka przemysłowa C25/30, posadzka z żywic epoksydowych – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Elewacją – wełna mineralna gr. 15 cm, zatapianie siatki w kleju, okładzin z płytki klinkierowej – Budynek Garażowo-Warsztatowy;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Podbudową KŁSM – DD23, DD-27 km 0+000-1+280;
 • Montażem ogrodzenia – km 38+620-38+900 JL + JP, 39+200-39+540 JL, 42+900-43+200 JL, 43+800-44+200 JL, 47+600-48+400 JL;
 • Ściekiem korytkowym w pasie rozdziału – km 40+522-40+542, 40+956-40+966, 41+050-41+060, 42+767-42+787, 42+933-42+943, 44+059-44+069, 44+875-44+895, 45+704-45+714, 48+374-48+394;
 • Umocnieniem rowów płytami betonowymi ażurowymi – typ 2 – km 47+335-47+360 JL, 47+714,7-47+779,7 JL, 47+897,1-47+931,1 JL, 48+319,3-48+384 JL;
 • Obrzeżami – ciąg pieszo-rowerowy – DK11, DW171 km 0+300-0+500;
 • Warstwą ścieralną AC 11S – DD27_1, DD28_3, Wjazd awaryjny km 41+000 JP, 41+030 JL, 44+120 JL, 44+300 JP, Dppoż 52, DG14602Z;
 • Wykonaniem przepustu – DP3580Z;
 • Umocnieniem poboczy – Węzeł Głodowa L01, L02, L03, L04;
 • Płytami drogowymi betonowymi ażurowymi na podsypce cem.-pias. – Rondo Głodowa Zachód część przejezdna;
 • Wykonaniem oznakowania poziomego – km 39+200-47+400;
 • Wykonaniem fundamentów pod oznakowanie pionowe – km 42+475 JP, 43+075 JL. 48+380 JP, 49+250 JL, 41+880 JP, 43+650 JL, 47+800 JP, 42+050 JL;
 • Montażem barier ochronnych jednostronnych – km 45+240-45+292 JP, 48+000-48+400 JL;
 • Warstwą ścieralną z mieszanki bitumicznej AC11S gr. 4cm – DK25 km 0+000-0+519, DP3580Z 0+000-0+470, Węzeł Bobolice – L04, L02, L01;
 • Warstwą ścieralną z mieszanki bitumicznej AC 16W gr. 5cm – DP3580Z 0+000-0+470;
 • Montażem barier ochronnych – Obiekt ES-39.1;
 • Przeciw spadkiem z asfaltu lanego – Obiekt ES-39.1, WS-42.9, WD-45.0, WD-47.4, WD-48.8;
 • Montażem kolektora odwodnienia – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem poręczy schodowych – Obiekt ES-39.1, WD-45.0;
 • Montażem ekranów i podwalin – Obiekt ES-39.1, , WE-45.7;
 • Wykonaniem dylatacji bitumicznych – Obiekt WD-41.4, WD-47.4;
 • Hydrofobizacją – Obiekt WD-44.2;
 • Umocnieniem z kostki brukowej – Obiekt WD-45.0, WD-48.4;
 • Nawierzchnią z AC – Obiekt WD-47.4;
 • Nawierzchnią z SMA JP – Obiekt WD-48.8;
 • Próbnym obciążeniem – Obiekt WD-48.8;
 • Budową zasilania – km 48+100-48+400, 38+900-39+200;
 • Montażem szaf oświetleniowych – Węzeł Bobolice, Węzeł Głodowa;
 • Wprowadzeniem światłowodu 48j – km 37+700-48+400;
 • Budową kanału technologicznego – km 38+900-39+200;
 • Budową zbiornika ZB-65 – km 40+620;
 • Budową kanału D2 – km 38+700;
 • Budową zasilania – układanie kabla – OD Bobolice;
 • Malowanie ścian wewnętrznych wraz z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykończeniem posadzek – okładziny z płytek ceramicznych z gruntowaniem i uszczelnieniem pomieszczeń mokrych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Pokryciem dachu – montaż blachy trapezowej T55, fizeliny dachowej, izolacji termicznej z wełny mineralnej, pokrycia dachu membraną PVC wraz z obróbkami i orynnowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem wpustów podłogowych DN 50, DN100 z kratkami ze stali nierdzewnej i zasyfonowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem kanalizacji nadposadzkowej z rur PVC-HT 50-110 mm – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem kanalizacji deszczowej z rur PVC-U „lite” SN8 z pracami towarzyszącymi – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji WLZ z przewodów N2XH J, NHXH wraz z pracami towarzyszącymi – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem rozdzielnic elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem opraw oświetleniowych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Elewacją – wełna mineralna gr. 15cm, zatapianie siatki w kleju, okładziną z płytki klinkierowej wraz z gruntowaniem i robotami towarzyszącymi – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem baterii kondensatorowej 10 kV wraz z pracami towarzyszącymi – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Okładzinami ścian z płytek ceramicznych wraz z gruntowaniem i uszczelnieniem pomieszczeń mokrych i wilgotnych – Budynek Garażowo-Warsztatowy; 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Umocnieniem skarpy narzutem kamiennym – km 39+500 JP;
 • Umocnieniem rowów ażurem – typ 2 – km 41+432-41+480 JP, 44+915-44+988 JL, 47+714-47+779 JL, 47+897-47+391 JL, DW171 km 0+049-0+115 JP;
 • Ogrodzeniem – km 45+000-45+560 JP, 45+800-46+300 JP;
 • Humusowaniem terenów płaskich – km 47+500-48+400, DD32;
 • Barierami dwustronnymi – km 47+500-48+400 Pas rozdziału;
 • KRZ – km DD23;
 • Kruszywem łamanym – DD-27 km 0+000-1+800;
 • Warstwą wiążącą z mieszanki bitumicznej AC 16W gr. 8cm – DG146012Z, Dppoż52;
 • Warstwą wiążącą z mieszanki bitumicznej AC 11S gr. 4cm – DG146012Z, Dppoż52, Węzeł Bobolice – Rondo Zachód + Wschód, Węzeł Bobolice – L05;
 • Przepustem – DP3580Z km 0+000;
 • Płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej – Rondo Bobolice Zachód część przejezdna, Rondo Głodowa Wschód – Zachód część przejezdna;
 • Umocnieniem poboczy – Węzeł Głodowa L01, L02, L03, L04;
 • SMA – Węzeł Głodowa L03, L04;
 • Montażem barier ochronnych – Obiekt ES-39.1;
 • Przeciw spadkiem z asfaltu lanego – Obiekt ES-39.1, WD-48.4;
 • Próbnym obciążeniem – Obiekt ES-39.1, WD-41.4, WS-42.9, WD-44.2, WD-45.0, WD-47.4, WD-48.4, WD-48.8;
 • Montażem ekranów i podwalin – Obiekt WE-41.0, WE-45.7;
 • Montaż kolektora odwodnienia – Obiekt ES-39.1;
 • Nawierzchnią ścieralną z mieszanki AC 11S gr. 4 cm – Obiekt WD-41.4;
 • Nawierzchnią z SMA/ JL – Obiekt WD-48.8;
 • Budową zasilania – OD Bobolice, km 38+000-39+300;
 • Budową kanału technologicznego – km 38+000-39+300;
 • Budową oświetlenia – układanie kabla – OD Bobolice;
 • Budową zasilania – układanie kabla – OD Bobolice;
 • Malowanie ścian wewnętrznych wraz z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem urządzeń centralnego ogrzewania – grzejniki stalowe dolnozasilane CV – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji wentylacji wraz z wyposażeniem – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem wpustów podłogowych DN 50, DN 100 z kratkami ze stali nierdzewnej i zasyfonowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem kanalizacji nadposadzkowej z rur PVC-HT 50-110 mm – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem kanalizacji deszczowej z rur PVC-U „lite” SN8 – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji wodociągowej z rur PE-Xa wraz z armaturą – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych z rur stalowych zaciskanych wraz z armaturą – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem central wentylacyjnych z automatyką – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem instalacji wentylacji odciągu spalin wraz z systemem detekcji – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Elewacją – wełna mineralna gr. 15cm, zatapianie siatki w kleju, tynk mineralny i farba elewacyjna wraz z gruntowaniem – Budynek Garażowo-Warsztatowy;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Lipiec 2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Warstwą ścieralną z mieszanki SMA 11 S gr. 4cm – km 48+080-49+287 JL, 48+260-49+287 JP;
 • Malowaniem poziomym grubowarstwowym – km 37+671-47+400;
 • SMA – km 38+880-39+212, Przejazd awaryjny w km 40+950 oraz w km 44+100, Węzeł Głodowa L01, L02;
 • Umocnieniem skarpy narzutem kamiennym – km 39+500 JP, 41+300 JL;
 • Montażem barier – km 40+963-41+062 JP, 40+988-41+087 JL, 40+956-41+062 Pas Rozdziału, 41+062-41+089, 41+087-41+122 JL, 41+062-41+092 JP;
 • Montażem ogrodzenia – km 44+200-45+580 JL;
 • Barierą dwustronną – km 47+745-48+400 Pas rozdziału;
 • KRZ – DD22, DD23;
 • Odhumusowaniem – DD23;
 • Kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie – DD25, DD27_1;
 • Nasypem pod ciąg pieszo-rowerowy – DK11, DW171 km 0+250-0+500;
 • Krawężnikiem kamiennym 15×22 oraz 20×30 – DK11 wyspy wlotowe;
 • Warstwą wiążącą z mieszanki bitumicznej AC 16W gr. 6cm – DK25 km 0+020-0+060;
 • Warstwą wiążącą z mieszanki bitumicznej AC 22P gr. 10cm – DK25 km 0+020-0+060;
 • Barierami jednostronnymi – DP3580Z km 0+050-0+480;
 • Krawężnikiem kamiennym 15×30 – DW171 Rondo Zachód Bobolice wyspa wlotowa, Węzeł Głodowa Rondo Zachód wyspa wlotowa;
 • Ułożeniem podsypki cem.-pias. oraz ażurów – Rondo DK11 – część przejezdna, Rondo DK25 – część przejezdna;
 • Nasypem pod pobocza, nasyp w pasach dzielących – Węzeł Bobolice – L02P, L03L, L04L, L05, DK25;
 • Humusowaniem pasów dzielących, poboczy, skarp i rowów – W ciągu obiektów WE-45.7;
 • Montażem barier ochronnych – Obiekt ES-39.1, WD-48.4;
 • Montażem ekranów i podwalin – Obiekt ES-39.1, WE-41.0, WE-45.7;
 • Montaż kolektora odwodnienia – Obiekt ES-39.1;
 • Nawierzchnią z SMA – Obiekt ES-39.1, WD-45.0, WD-48.4;
 • Budową zasilania – Węzeł Głodowa;
 • Budową kanału technologicznego – Węzeł Głodowa;
 • Budową zbiornika ZB-71 – km 44+905;
 • Budową zbiornika ZB-65 – km 40+620;
 • Budową oświetlenia – układanie kabla – OD Bobolice;
 • Budową zasilania – układanie kabla – OD Bobolice;
 • Montażem stolarki drzwiowej – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Malowanie ścian wewnętrznych wraz z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem urządzeń sanitarnych z ceramiki z armaturą czerpalną – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Ściankami toaletowymi z płyt HPL – montaż – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji chłodniczej wraz z armaturą – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji wentylacji wraz z wyposażeniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem kotła gazowego kondensacyjnego na gaz LPG wraz z automatyką, zestawem przyłączeniowym, regulatorem i zasobnikiem CWU – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem baterii kondensatorowej 10kV – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem rozdzielnic elektrycznych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji elektrycznej oświetlenia z przewodów N2XH J – Budynek Administracyjn-Socjalny;
 • Montażem opraw oświetleniowych – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynel Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem instalacji gniazd i siły z przewodów N2XH J – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem instalacji WLZ z przewodów N2XH J, NHXH – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem tras kablowych z korytek 100-200mm i rur windurowych do 28mm – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem instalacji uziemiającej, odgromowej i ekwipolentnej z szyn, bednarek i przewodów miedzianych – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Elewacją – wełna mineralna gr. 15cm, zatapianie siatki w kleju, tynk mineralny i farba elewacyjna wraz z gruntowaniem;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Warstwą ścieralną z mieszanki SMA 11 S gr. 4cm – km 45+700-48+300 JL;
 • Humusowaniem – km 44+100-44+300;
 • Umocnieniem skarpy narzutem kamiennym – km 44+500 JP;
 • Barierą jednostronną – km 44+710-45+050 JP;
 • Ogrodzeniem – km 45+000-45+600 JL;
 • Odhumusowaniem – DD23;
 • Kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie – DD25, DD25_1;
 • KRZ – DD28_3;
 • Podbudową bitumiczną z AC 22P gr. 10 cm – DK25 km 0+020-0+060;
 • Podbudową bitumiczną z AC 22P gr. 6 cm – DK25 km 0+020-0+060;
 • Warstwą mrozoochronną z mieszanki C1,5/2,0 gr. 22cm – DP3580Z km 0+500-0+700 JL;
 • Obrzeżami betonowymi – DW169 CPR;
 • Warstwą podbudowy z mieszanki bitumicznej AC 16W gr. 6cm – DW171 km 0+040-0+480;
 • Warstwą podbudowy z mieszanki bitumicznej AC 16W gr. 10cm – DW171 km 0+040-0+500;
 • Krawężnikiem betonowym 15×30 – OD Bobolice J-1, OD Bobolice J-2;
 • Warstwą podbudowy z mieszanki bitumicznej AC 11 S gr. 4 cm – OD Bobolice J-4, OD Bobolice J-5;
 • Warstwą podbudowy z mieszanki bitumicznej AC 16 W gr. 7 cm – OD Bobolice J-4, OD Bobolice J-5;
 • Pasem technologicznym – Pas technologiczny w km 45+550-45+590 JL, Pas technologiczny w km 45+590-46+290 JL, Pas technologiczny w km 46+290-46+320 JL;
 • Montażem barier w pasie rozdziału – km 40+700-40+865, 41+089-41+383, 42+520-42+680, 42+676-42+863, 43+646-43+758, 43+843-44+070;
 • Montażem barier – km 42+306-42+426 JP, 42+492-42+719, 44+090-44+290 JP, 44+308-44+709 JP, 44+990-45+060 JP;
 • Drenażem podłużnym – Węzeł Głodowa L01;
 • Montażem barier ochronnych – Obiekt ES-39.1;
 • Kostką brukową – Obiekt ES-39.1, WD-47.4, WD-48.8;
 • Montażem ekranów i podwalin – Obiekt ES-39.1, WE-41.0;
 • Montaż kolektora odwodnienia – Obiekt ES-39.1, WS-42.9;
 • Budową zasilania – Węzeł Głodowa;
 • Budową kanału technologicznego – Węzeł Głodowa;
 • Budową zbiornika ZB-71 – km 44+905;
 • Budową zbiornika ZB-65 – km 40+620;
 • Przepustem – DD-23 km 0+758, Węzeł Głodowa L02 km 0+028;
 • Budową wpustów deszczowych – DW169;
 • Budową oświetlenia – układanie kabla – OD Bobolice;
 • Budową zasilania – układanie kabla – OD Bobolice;
 • Budową kanalizacji deszczowej – regulacja pierścieni odciążających – OD Bobolice;
 • Budową oświetlenia – układanie kabla – OD Bobolice;
 • Pokryciem dachu – Montaż blachy trapezowej T55, fizeliny dachowej, izolacji termicznej z wełny mineralnej, pokrycia dachu membraną PVC wraz z obróbkami i orynnowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonych i nieprzeszklonych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem gładzi gipsowych z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Malowanie ścian wewnętrznych farbą lateksową z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Warstwą ścieralną SMA – 37+675 – 38+880 JL; 39+212 – 43+300 JL;
 • Warstwą ścieralną z mieszanki SMA 11 S – 44+800-45+700 JL;
 • KRZ – DD22 KM 0+050 – 0+980, DW169 CPR;
 • Poboczami – DW169 pomiędzy rondami;
 • Krawężnikiem kamiennym 20×30 – DW171;
 • Warstwą mrozoochronną z mieszanki C1,5/2,0 gr. 18cm – DW171 km 0+240-0+460;
 • Krawężnikiem betonowym 15×30 – DW171 0+250 – 0+480; OD BOBOLICE – J-1; OD BOBOLICE – J-3;
 • Ściek trójkątny prefabrykowany – DW171 0+250-0+460;
 • Warstwą mrozoochronną z mieszanki C1,5/2,0 gr. 22cm – OD BOBOLICE J-2, Wjazd na OD
 • Podbudową z kruszywa C90/3 – OD BOBOLICE J-4, J-5, Wiata na magazyn soli
 • Wykonaniem Pasa Technologicznego – 47+500 – 48+400; 48+450 – 49-287 JP
 • Nawierzchnią z żywicy na kapach chodnikowych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem barier ochronnych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem ekranów i podwalin – Obiekt ES-39.1;
 • Zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonowych – Obiekt ES-39.1,
 • Drenażem podłużnym izolacji pomostu, montażem sączków i zwieńczeń wpustów – JL – Obiekt WS-42.9
 • Warstwą ścieralną – JL – Obiekt WS-42.9
 • Budową zasilania – 38+200 – 38+500
 • Budową kanału technologicznego – 43+000 – 43+300
 • Rowem melioracyjnym – 38+980;
 • Budową zbiornika ZB-65 – 44+905;
 • Budową kanalizacji deszczowej – regulacja pierścieni odciążających – OD Bobolice
 • Budową oświetlenia – układanie kabla – OD Bobolice;
 • Budowa zasilania – układanie kabla – OD Bobolice;
 • Montażem instalacji wentylacyjnej – OD Bobolice; Budynek administracyjno-socjalny,
 • Montażem okien aluminiowych wraz z parapetami zewnętrznymi – Budynek administracyjno-socjalny,
 • Montażem stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonych i nieprzeszklonych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykończeniem posadzek – okładziny z płytek ceramicznych z gruntowaniem i uszczelnieniem pomieszczeń mokrych – Budynek administracyjno-socjalny
 • Malowanie ścian wewnętrznych farbą lateksową z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny
 • Montażem ścianek toaletowych z HPL – Budynek administracyjno-socjalny
 • Montażem urządzeń sanitarnych z ceramiki z armaturą czerpalną – Budynek administracyjno-socjalny, Budynek warsztatowo-garażowy
 • Montażem opraw oświetleniowych – Budynek administracyjno-socjalny, Budynek warsztatowo-garażowy
 • Montażem instalacji gniazd i siły z przewodów N2XH J – Budynek administracyjno-socjalny,
 • Sufitami podwieszanymi modułowymi z wypełnieniem płytami 60×60 cm – Budynek administracyjno-socjalny,
 • Montażem wyposażenia kotłowni gazowej – zawory, filtry, mieszacze i naczynia przeponowe, pompy, wymienniki – Budynek administracyjno-socjalny, Budynek warsztatowo-garażowy
 • Pokryciem dachu – Montażem blachy trapezowej T55, fizeliny dachowej, izolacji termicznej z wełny mineralnej, pokrycia dachu membraną PCV wraz z obróbkami i orynnowaniem – Budynek administracyjno-socjalny, Budynek warsztatowo-garażowy
 • Gładzi gipsowych z gruntowaniem – Budynek warsztatowo-garażowy
 • Montażem instalacji wentylacyjnej wraz z wyposażeniem – Budynek warsztatowo-garażowy
 • Montażem stolarki drzwiowej aluminiowej – Budynek warsztatowo-garażowy

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Warstwą ścieralną SMA – km 42+400-45+000 JP, DW169 km 0+319-0+550;
 • Humusowaniem – km 41+400-42+700 JP;
 • Wbudowaniem przepustu – km 48+448 JP (pas technologiczny);
 • Warstwą ścieralną z mieszanki bitumicznej SMA 11 S – km 47+320-48+260 JP;
 • Podbudową z kruszywa – DG146012Z cały zakres, Dppoż52 cały zakres, DW169 km 0+340-0+480;
 • Wykonaniem ścieku prefabrykowanego – Dppoż52 km 0+260-0+280 JP, DG146012Z km 0+324-0+405 JL;
 • Podbudową bitumiczną AC22P – DW169 km 0+319-0+550;
 • Warstwą wiążącą AC16W – DW169 km 0+319-0+550;
 • KRZ – DW169 CPR;
 • Nasypem – DW171 km 0+250-0+480;
 • GWN – DW171 km 0+250-0+480;
 • Warstwą mrozoochronną z mieszanki betonu C1,5/2,0 – OD Bobolice J-1
 • Warstwą mrozoochronną C1,5/2,0 – DW171 km 0+250-0+480;
 • Krawężnikiem betonowym 15×30 – OD Bobolice J-3 parking, OD Bobolice J-3;
 • Wykonaniem Pasa Technologicznego – Pas technologiczny w km 45+750-46+200 JP, 46+400-47+300 JL, 46+880-47+300 JP;
 • Nawierzchnią z żywicy na kapach chodnikowych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem barier ochronnych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem ekranów i podwalin – Obiekt ES-39.1;
 • Zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonowych – Obiekt ES-39.1, WS-42.9, WD-45.0, WE-45.7, WD-48.4, WD-48.8;
 • Powłokami odpornymi na szkodliwe działanie chlorków – Obiekt WE-41.0, WE-45.7;
 • Montażem krawężnika zanikającego ś C – Obiekt WD-41.4;
 • Warstwa ścieralna – JP – Obiekt WS-42.9;
 • Montażem poręczy – Obiekt WD-44.2, WD-48.4, WD-48.8;
 • Drenażem podłużnym izolacji pomostu – Obiekt WD-44.2, WD-48.4;
 • Budową zasilania – km 38+200-38+500;
 • Budową kanału technologicznego – km 38+200-38+400;
 • Rowem melioracyjnym – km 38+980, 48+150;
 • Budową zbiornika ZB-71 – km 42+830
 • Budową zbiornika ZB-65 – km 44+905;
 • Budową kanalizacji deszczowej – regulacja pierścieni odciążających – OD Bobolice;
 • Budową oświetlenia – układanie kabla – OD Bobolice;
 • Pokryciem dachu – Montż blachy trapezowej T55, fizeliny dachowej, izolacji termicznej z wełny mineralnej, pokrycia dachu membraną PVC wraz z obróbkami i orynnowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonych i nieprzeszklonych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem gładzi gipsowych z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Malowanie ścian wewnętrznych farbą lateksową z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem stolarki drzwiowej aluminiowej – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem elewacji – wełna mineralna gr. 15cm, zatapianie siatki w kleju, tynk mineralny i farba elewacyjna wraz z gruntowaniem – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem tras kablowych z korytek 100-200mm i rur windurowych do 28mm – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Instalacją uziemiającą, odgromową i ekwipolentną z szyn, bednarek i przewodów miedzianych – Budynek Garażowo-Warsztatowy;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Czerwiec 2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Warstwą ścieralną SMA – km 37+675-38+885 JP, 39+200-40+500 JP, 40+500-42+400 JP;
 • Humusowaniem – km 41+400-42+700 JP;
 • Odhumusowaniem – DD-23 cały zakres, DD33 km 0+000-0+218;
 • Wykonaniem przepustów – DD26 km 0+015, DD26 km 0+053, DD26 km 0+120, DD33 km 0+080, DW169 km 0+788;
 • GWN – DD25 km 1+611-1+952;
 • Warstwą wiążącą z mieszanki bitumicznej AC 16W – DG146013Z km 0+000+240, 0+300-0+519, DP3580Z km 0+000-0+300;
 • Zjazdami – DG146013Z km 0+508, 0+513, DK25 km 0+025 JL;
 • Wykonaniem ścieku prefabrykowanego – DW169;
 • Krawężnikiem betonowym 15×30 (pomiędzy rondami) – DW169;
 • KRZ – DW169 CPR;
 • Podbudową z kruszywa – DW169 km 0+320-0+480;
 • Nasypem – DW171 km 0+250-0+480;
 • Warstwą mrozoochronną z mieszanki C1,5/2,0 – OD Bobolice J-1;
 • Krawężnikiem kamiennym 20×30 – Rondo Wschód Węzeł Głodowa;
 • Nawierzchnią z żywicy na kapach chodnikowych – Obiekt ES-39.1;
 • Zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonowych – Obiekt ES-39.1, WD-41.4, WD-45.0, WD-47.4, WD-48.4, WD-48.8;
 • Drenażem izolacji pomostu JP– Obiekt ES-39.1;
 • Drenażem podłużnym izolacji pomostu – Obiekt WD-45.0;
 • Powłokami odpornymi na szkodliwe działanie chlorków – Obiekt WE-45.7;
 • Montażem kolektora odwodnienia – Obiekt WE-41.0, WS-42.9;
 • Montażem poręczy – Obiekt WD-41.4, WD-48.4, WD-48.8;
 • Budową zasilania – wykop – km 37+900-38+200;
 • Budową kanału technologicznego – wykop – km 37+900-38+400;
 • Budową zbiornika ZB-71 – km 42+830
 • Budową zbiornika ZB-65 – km 44+905;
 • Rowem melioracyjnym – km 48+150;
 • Budową przykanalików – DW169;
 • Budową wpustów deszczowych – DW171;
 • Budową kanalizacji deszczowej – regulacja pierścieni odciążających – OD Bobolice;
 • Budową zasilania – OD Bobolice;
 • Montażem stacji transformatorowej – OD Bobolice;
 • Montażem central wentylacyjnych z automatyką – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykończeniem posadzek – okładziny z płytek ceramicznych z gruntowaniem i uszczelnieniem pomieszczeń mokrych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem fasady systemowej na podkonstrukcji aluminiowej z wykończeniem w postaci desek włókno centymetrowych o strukturze naturalnego drewna z wypełnieniem mineralnym gr. 15cm – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Instalacją centralnego ogrzewania z rur PE-RT/AL./PE-RT 16-50 mm z armaturą – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem central wentylacyjnych z automatyką – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem elewacji – wełna mineralna gr. 15cm, zatapianie siatki w kleju, tynk mineralny i farba elewacyjna wraz z gruntowaniem – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem instalacji wentylacyjnej wraz z wyposażeniem – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem okładzin ścian z płytek ceramicznych wraz z gruntowaniem i uszczelnieniem pomieszczeń mokrych i wilgotnych – Budynek Garażowo-Warsztatowy;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Umocnieniem rowu ażurami – DD-24 km 1+692,2-1+760,7, DK11 km 0+155,5-0+280,6 JP, DK11 km 0+148-0+186,9 JL;
 • Humusowaniem – km 41+400-42+700 JP, Tereny płaskie pomiędzy DD24 a TG w km 39+450-41+500 oraz 41+500-42+800 JP, Teren płaski za PT w km 42+950-44+150;
 • Poboczami i zasypką pasa dzielącego – km 39+212-39+500, Rondo Zachód Węzeł Głodowa;
 • Podbudową bitumiczną AC 22P – km 40+190, 44+120 (Przejazdy awaryjne);
 • Warstwą wiążącą z mieszanki bitumicznej AC 16W – km 40+190, 44+120 (przejazdy awaryjne), Węzeł Bobolice L02 km 0+000-0+250, Węzeł Bobolice L01 km 0+000-0+247;
 • Warstwą ścieralną z mieszanki bitumicznej SMA 11S – km 44+960-47+325;
 • Przepustem – DD23 km 0+426, DD-24 km 0+025;
 • KRZ – DD25 cały zakres, DW169 km 0+320-0+480;
 • Podbudową z mieszanki kruszywa C50/30 – DD26 km 0+214-0+711, DD29 km 0+000-0+1+800;
 • Nawierzchnią z mieszanki kruszywa C90/3 – DD26 km 0+214-0+711, DD28 km 2+800-3+047, DD28_1 km 0+000-0+121, DD29 km 0+000-0+1+800;
 • Warstwą mrozoochronną z gruntu stabilizowanego spoiwem C,5/2 30 cm – DD27_1 km 0+000-0+070, DD27_1 km 0+110-0+124,8, Dppoż nr 52 km 0+305-0+345;
 • GWN – DD27_1 km 0+070-0+110, Dppoż nr 52 km WD-41.4-0+305;
 • Podłożami pod konstrukcję – Dppoż nr 52 km 0+305-0+345;
 • Obrzeżami betonowymi 6×20 – DK25 ciąg pieszo rowerowy;
 • WUP 45cm – DW169 km 0+345-0+475;
 • Warstwą mrozoochronną z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm – DW169 km 0+345-0+475;
 • Podbudową pomocniczą z mieszanki związanej spoiwem C3/4 + warstwa zabezpieczająca z KŁSM – DW169 km 0+345-0+475;
 • Nasypem – DW171 km 0+250-0+480;
 • Wykopem – OD Bobolice J-1, J-3;
 • WUP 25cm – OD Bobolice J-1, J-3;
 • Warstwą mrozoochronną z mieszanki C1,5/2,0 – OD Bobolice J-3;
 • Podbudową z mieszanki C5/6 – OD Bobolice J-3 parking;
 • Wbudowaniem przepustów – Pas technologiczny w km 38+075 JP, Pas technologiczny w km 39+526 JL;
 • Nawierzchnią z żywicy na kapach chodnikowych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem słupów ekranów – Obiekt ES-39.1;
 • Zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonowych – Obiekt ES-39.1, WD-41.4, WD-44.2, WD-48.4, WD-48.8;
 • Montażem wpustów i sączków JP – Obiekt ES-39.1;
 • Drenażem izolacji – Obiekt ES-39.1, WD-41.4, WD-47.4;
 • Powłokami odpornymi na szkodliwe działanie chlorków – Obiekt WS-42.9, WE-45.7;
 • Montażem kolektora odwodnienia – Obiekt WD-44.2, WD-47.4;
 • Budową zasilania – km 47+600-48+130;
 • Budową kanału technologicznego – km 47+800-48+140;
 • Budową zbiornika ZB-71 – km 42+830
 • Budową zbiornika ZB-65 – km 44+905;
 • Budową zbiornika KH-71 – DW168;
 • Budową kanału D12 – DW169;
 • Budową kanalizacji deszczowej – regulacja pierścieni odciążających – OD Bobolice;
 • Wykończeniem posadzek – okładziny z płytek ceramicznych z gruntowaniem i uszczelnieniem pomieszczeń mokrych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonych i nieprzeszklonych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem rozdzielnic elektrycznych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji wentylacyjnej wraz z wyposażaniem – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Malowaniem ścian wewnętrznych farbą lateksową z gruntowaniem – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem okładzin ścian z płytek ceramicznych wraz z gruntowaniem i uszczelnieniem pomieszczeń mokrych i wilgotnych – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Instalacją centralnego ogrzewania z rur PE-RT/AL./PE-RT 16-50 mm z armaturą – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem stolarki drzwiowej aluminiowej – Budynek Garażowo-Warsztatowy;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Umocnieniem rowu ażurami – km 43+198,6-42+286 JP;
 • Humusowaniem – km 43+750-44+800, Tereny płaskie pomiędzy DD23 a TG w km 37+670-38+880;
 • Podbudową z mieszanki kruszywa C90/3 – km 47+655-47+745 (przejazd awaryjny);
 • Odhumusowaniem – DD25 km 0+000-1+500;
 • Wykopem rowów – DD25 km 1+500-1+925, DD25_1;
 • Obrzeżami betonowymi 6×20 – DK25 ciąg pieszo rowerowy;
 • Nasypem – DW171 km 0+250-0+480;
 • Wykopem – OD Bobolice J-3;
 • Warstwą wiążącą z mieszanki bitumicznej AC 16W – Węzeł Bobolice L03 km 0+000-0+220, Węzeł Bobolice L05 km 0+050-0+400, Węzeł Bobolice L05 km 0+450-0+520;
 • Podbudową C8/10 – części przejezdne ronda – Węzeł Głodowa Rondo Zachód i Rondo Wschód;
 • Nawierzchnią z żywicy na kapach chodnikowych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem krawężnika zanikającego – Obiekt ES-39.1;
 • Zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonowych – Obiekt ES-39.1, WD-41.4, WD-45.0, WD-48.4, WD-48.8;
 • Asfaltem twardolanym JL – Obiekt ES-39.1, WD-48.4;
 • Powłokami odpornymi na szkodliwe działanie chlorków – Obiekt WE-41.0, WE-45.7;
 • Montażem poręczy – Obiekt WD-47.4, WD-48.8;
 • Montażem kolektora odwodnienia – Obiekt WD-45.0, WD-48.4, WD-48.8;
 • Montażem balustrady szczeblinkowej – Obiekt WD-48.4;
 • Montażem półek dla zwierząt – TG-8;
 • Budową oświetlenia drogowego – Węzeł Bobolice;
 • Budową kanału technologicznego – km 47+500-47+800;
 • Montażem fundamentów słupów oświetleniowych – Węzeł Bobolice;
 • Budową zbiornika ZB-71 – km 42+830
 • Budową zbiornika ZB-65 – km 44+905;
 • Budową zbiornika ZK-14 – km 48+825;
 • Regulacją włazów – km 42+600-42+900;
 • Montażem wpustów – km 44+200;
 • Budową zasilania – przewierty – OD Bobolice;
 • Budową kanalizacji deszczowej – montaż wpustów – OD Bobolice;
 • Wykończeniem posadzek – okładziny z płytek ceramicznych z gruntowaniem i uszczelnieniem pomieszczeń mokrych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Malowaniem ścian wewnętrznych farbą lateksową z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem instalacji wentylacyjnej wraz z wyposażeniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem okładzin ścian z płytek ceramicznych wraz z gruntowaniem i uszczelnieniem pomieszczeń mokrych i wilgotnych – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem ścianek działowych z płyt GK na stelażu z wypełnieniem wełną mineralną, poszycie jednostronne płyta GKBI gr. 12,5 mm – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem stolarki drzwiowej aluminiowej – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem rozdzielnic elektrycznych – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Elewacją – wełna mineralna gr. 15cm, zatapianie siatki w kleju, tynki mineralne i farba elewacyjna wraz z gruntowaniem – Budynek Garażowo-Warsztatowy;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Humusowaniem terenów płaskich pomiędzy TG a DD-23 – km 37+670-38+800;
 • Umocnieniem rowu typ 3 – km 38+785,6-38+859,8 JP, 39+276,4-39+322,3 JL, 43+197,1-43+250;
 • Umocnieniem rowu typ 2 – km 43+426,6-43+600,5 JP, 39+232-39+276,4 JL;
 • Ułożeniem podbudowy bitumicznej AC22P – km 39+212-39+500;
 • Ułożeniem warstwy wiążącej AC16W – km 39+212-39+500;
 • Humusowaniem – km 41+400-42+700 JP, 43+750-44+800;
 • Warstwą wiążącą z mieszanki bitumicznej AC 16W – km 47+110-47+550 JL, 47+390-47+550 JP;
 • Wykopem rowów – DD-24, DD-24_1, DD-25_1;
 • Odhumusowaniem – DD-25 km 0+000-1+500;
 • Podbudową z mieszanki z kruszywa C50/30 gr. 20cm – DD29 km 0+400-1+400;
 • Nasypem pod chodnik – DK25 – CPR;
 • Nasypem – DW171 km 0+250-0+480;
 • Krawężnik betonowy 15×30 – J-4;
 • Krawężnik betonowy 15×22 – J-4;
 • Nawierzchnią z żywicy na kapach chodnikowych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem słupów ekranów – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem krawężnika zanikającego – Obiekt ES-39.1;
 • Zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonowych – Obiekt ES-39.1;
 • Układaniem warstwy ochronnej z asfaltu twardolanego JL – Obiekt ES-39.1;
 • Powłokami odpornymi na szkodliwe działanie chlorków – Obiekt WD-41.4, WD-44.2, WD-45.0, WD-47.4, WD-48.4, WD-48.8;
 • Nawierzchnią z żywicy na murach oporowych – Obiekt WD-47.4, WD-48.4;
 • Montażem poręczy – Obiekt WD-47.4, WD-48.8;
 • Montażem kolektora odwodnienia – Obiekt WD-48.8;
 • Betonowaniem kap chodnikowych na dojazdach oś C – Obiekt WD-48.4;
 • Montażem korytek ściekowych – PMZ-48.05;
 • Montażem półek dla zwierząt – TG-8;
 • Budową oświetlenia drogowego – Węzeł Bobolice;
 • Budową zasilania – km 41+100-41+400;
 • Budową kanału technologicznego – km 40+800-41+100;
 • Budową zbiornika ZB-71 – km 42+830
 • Budową zbiornika ZB-77 – km 44+905;
 • Budową zbiornika ZK-14 – km 48+450;
 • Regulacją włazów kanał D16 – km 43+000-43+400;
 • Budową zasilania – przewierty – OD Bobolice;
 • Budową kanalizacji deszczowej – OD Bobolice;
 • Pokryciem dachu – montaż blachy trapezowej T55, fizeliny dachowej, izolacji termicznej z wełny mineralnej, pokrycie dachu membraną PVC wraz z obróbkami i orynnowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykończeniem posadzek – okładziny z płytek ceramicznych z gruntowaniem i uszczelnieniem pomieszczeń mokrych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem gładzi gipsowych wraz z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji chłodniczej wraz z armaturą – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji wentylacyjnej wraz z wyposażeniem – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Dostawą i montażem rozdzielnic elektrycznych – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Instalacją centralnego ogrzewania z rur PE-RT/AL/PE-RT z armaturą – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem ścian i obudowy z płyt GK na stelażu z wypełnieniem wełną mineralną, poszycie jednostronne Płyta GKBI gr. 2,5 mm – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Elewacją – wełna mineralna gr. 15cm, zatapianie siatki w kleju, tynki mineralne i farba elewacyjna wraz z gruntowaniem – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Malowanie ścian wewnętrznych farbą lateksową z gruntowaniem – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Dostawą i montażem stolarki drzwiowej aluminiowej – Budynek Garażowo-Warsztatowy;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki bitumicznej AC 16W – km 44+000-44+300 JP, 44+940-45+040 JP, 44+940-45+580 JL, 45+625-45+655 JL, włączenie Ronda Głodowa do DW 169;
 • Humusowaniem – km 42+930-43+700 JP, Węzeł Głodowa L01, L02, L03, L04;
 • Umocnieniem rowu typ 2 – km 42+941-42+972 JP;
 • Umocnieniem rowu typ 3 – km 43+250-43+354 JL, 43+413-43+478.5 JL, 43+547,2-43+600 JL, 43+707,8-43+756,7 JL;
 • Podbudową z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 gr. 15cm – km 47+475-47+525;
 • Podbudową z mieszanki kruszywa C90/3 gr. 20cm – km 47+475-47+525;
 • Podbudową bitumiczną AC22 P – km 47+475-47+525, włączenie Ronda Głodowa do DW 169;
 • Wykopem rowów – DD-24, DD-24_1;
 • Nasypem pod chodnik – DK25 – ciąg pieszo-rowerowy;
 • Odhumusowaniem – DP3580Z km 0+500-0+700;
 • Nasypem – DW171 km 0+250-0+480;
 • Warstwa ochronną z asfaltu twardolanego – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonaniem izolacji grubej – Obiekt ES-39.1, WD-48.4;
 • Montażem schodów skarpowych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem barier ochronnych – Obiekt WD-41.4, WD-48.8;
 • Montażem balustrad – Obiekt WS-42.9;
 • Montażem poręczy – Obiekt WD-47.4;
 • Umocnieniem kostką brukową – PMZ-48.1;
 • Montażem korytek ściekowych – PMZ-48.1, PMZ-48.05;
 • Budową oświetlenia drogowego – Węzeł Bobolice;
 • Budową zasilania – km 40+800-41+100;
 • Budową kanału technologicznego – km 40+800-41+100;
 • Budową zbiornika ZB-71 – km 42+830
 • Budową zbiornika ZB-77 – km 44+905;
 • Budową zbiornika ZK-14 – km 48+400;
 • Budową zbiornika ZK-11 – km 48+400;
 • Regulacją włazów kanał D1 – km 38+300-38+800;
 • Budową kanału D14 – montaż studni – DW169;
 • Budową kanalizacji teletechnicznej OD – OD Bobolice;
 • Budową kanalizacji deszczowej – OD Bobolice;
 • Dostawą i montażem rozdzielnic elektrycznych – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykończeniem posadzek – okładziny z płytek ceramicznych z gruntowaniem i uszczelnieniem pomieszczeń mokrych;
 • Montaż instalacji wentylacyjnej wraz z wyposażeniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Instalacją centralnego ogrzewania z rur PE-RT/AL/PE-RT z armaturą – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem gładzi gipsowych wraz z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Malowanie ścian wewnętrznych farbą lateksową z gruntowaniem – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Instalacją centralnego ogrzewania z rur PE-RT/AL/PE-RT 16-50 mm z armaturą – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Dostawą i montażem okien aluminiowych z parapetami – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Warstwą mrozoochronną z mieszanki C1,5/2,0 gr. 22 cm – J-4, J-5;
 • Krawężnikiem betonowym 15×30 – J-5;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Maj 2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC 16W – km 42+360-42+900, 42+920-43+470 JP, 42+920-42+180 JL;
 • Umocnieniem rowu ażurami – km 42+941-42+971,9 JP, 43+426,6-43+600,5 JP, Węzeł Głodowa L02, L03, L04;
 • Umocnieniem rowu korytkiem – km 43+010-43+079,3;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa C50/30 gr. 20cm – DD29 km 0+300-1+780;
 • Wykonaniem nasypu pod chodnik – DK25 ciąg pieszo-rowerowy;
 • Wykonaniem ścieku prefabrykowanego trójkątnego – Dppoż 52 km 0+130-145.24 JL;
 • Wykonaniem podbudowy bitumicznej z AC 22P gr. 7 cm – DP3580Z km 0+120-0+300;
 • Nasypem – DW171 km 0+250-0+480;
 • Wykonaniem podbudowy z AC 22P – Węzeł Głodowa Rondo Wschód;
 • Uciągleniem konstrukcji, warstwa mrozoochronna C1,5/2, KŁSM – Włączenie w ist. DW169 w kierunku Tychowa;
 • Pachwiny wzmacniające – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonaniem izolacji grubej – Obiekt ES-39.1;
 • Zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonowych – Obiekt ES-39.1;
 • Betonowaniem kap chodnikowych – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem kap chodnikowych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem balustrad – Obiekt WS-42.9;
 • Montażem schodów skarpowych – Obiekt WE-45.7, WD-48.4;
 • Nawierzchnioizolacją chodników – Obiekt WD-48.4;
 • Zasypką przyczółka C – Obiekt WD-48.4;
 • Betonem podkładowym płyty przejściowej – Obiekt WD-48.4;
 • Betonem płyty przejściowej – Obiekt WD-48.4;
 • Montażem barier ochronnych – Obiekt WD-48.8;
 • Umocnieniem kostką brukową – TG-8, PMZ-46.5;
 • Montażem korytek ściekowych – PMZ-46.5, PMZ-46.8;
 • Montażem studni – km 39+975-40+800;
 • Budową kanału technologicznego – km 43+800-44+250;
 • Budową zbiornika ZB-71 – km 42+830
 • Budową zbiornika ZB-87 – km 48+740;
 • Budową zbiornika ZK-6 – km 47+400;
 • Budową zbiornika ZK-11 – km 48+400;
 • Regulacją kratek wpustowych – DP3580Z;
 • Budową kanału D14 – DW169;
 • Budową oświetlenia – budowa przepustów – OD Bobolice;
 • Budową kanalizacji deszczowej – OD Bobolice;
 • Wykonaniem gładzi gipsowych z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji wentylacyjnej wraz z wyposażeniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonywaniem okładzin ścian z płytek ceramicznych wraz z gruntowaniem i uszczelnieniem pomieszczeń mokrych i wilgotnych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Pokryciem dachu – montaż blachy trapezowej T55, fizeliny dachowej, izolacji termicznej z wełny mineralnej, pokrycia dachu membraną PVC wraz z obróbkami i orynnowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem WUP gr. 25 cm – J-4, J-5;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2,0 gr. 22 cm – J-4, J-5;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Humusowanie skarp i poboczy – km 42+800-43+500 JL, DG146013Z;
 • Umocnieniem rowów ażurami – km 47+733-47+785 JP, 48+069,1-48+211,1 JP, 48+281-48+400 JP, Węzeł Głodowa L01;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej z AC16 W – km 48+160-49+260 JL, 48+290-49+260 JP;
 • Wykonaniem odbudowy bitumicznej z AC22 P – km 48+290-48+500 JL, 48+320-48+500 JP, 48+720-49+120 JP;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2,0 gr. 30cm – DD29 km 0+300-1+780;
 • Wykonaniem ścieku prefabrykowanego – DG146012Z km 0+177-0+250, DW171 km 0+064-0+186,03 JL;
 • Wbudowaniem przepustu – DG146012Z km 0+499 JL;
 • Krawężnikiem betonowym 15×30 – DW169 km 0+475-0+540, DW171 km 0+025-0+185 JP;
 • Odhumusowaniem – DW169 km 0+650-0+750;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2,0 gr. 18cm DW171 km 0+000-0+200;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki C90/3 gr. 20cm – DW171 km 0+000-0+200;
 • Wykonaniem nasypu – DW171 km 0+250-0+480;
 • Pachwiny wzmacniające – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonaniem izolacji grubej – Obiekt ES-39.1, WD-48.4;
 • Betonowaniem dylatacji – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem słupów ekranów – Obiekt WE-45.7;
 • Wykonaniem nawierzchni chemoutwardzalnej – Obiekt WD-48.8;
 • Umocnieniem skarp kostką betonową – PMZ-40.0, PMZ-42.3, PMZ-44.7, PMZ-47.3, PMZ-48.4;
 • Izolacją cienką fundamentów barier – PMZ-41.75, PMZ-42.55, PMZ-46.8;
 • Wykonaniem ścieku skarpowego – PMZ-44.7, PMZ-47.3, PMZ-48.4;
 • Budową zasilania – km 44+750-45+500;
 • Budową oświetlenia drogowego – ułożenie kabla – DW171;
 • Montażem studni – km 41+500-42+700;
 • Budową zbiornika ZB-71 – km 42+830
 • Budową zbiornika ZB-87 – km 48+740;
 • Budową zbiornika ZK-6 – km 47+400;
 • Profilowaniem i umocnieniem rowu faszyną – Rów melioracyjny km 43+018;
 • Budową kanału D13 – DW169;
 • Regulacją kratek wpustowych – DP3580Z;
 • Budową kanalizacji deszczowej – OD Bobolice;
 • Wykonywaniem ścian i odbudowy płyt GK na stelażu z wypełnieniem wełną mineralną, poszycie jednostronne płyta GKBI gr. 12,5 mm – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem elewacji – wełna mineralna gr. 15cm, zatapianie siatki w kleju, okładziny z płytki klinkierowej wraz z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Dostawą konstrukcji stalowej, stal S235 wraz z elementami montażowymi – Wiata na sprzęt;
 • Zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem – Portiernia;
 • Dostawą i montażem konstrukcji stalowej portierni – Portiernia;
 • Wykop – J-4, J-5;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Humusowanie skarp i poboczy – km 43+700-44+800;
 • Montażem barier ochronnych – km 45+050-47+300 Pas Rozdziału;
 • Wbudowaniem przepustu – km 46+564 JP, DD-32 km 0+460, Pas technologiczny DD-32 km 0+460, DG146012Z km 0+499 JL, DW169 km 0+375;
 • Profilowaniem skarp i rowów – km 47+500-48+400;
 • Wykopem – DD29 km 0+000-1+780;
 • Nasypem – DD29 km 0+000-1+780, DW171 km 0+000-0+200;
 • Wykonaniem ścieku prefabrykowanego – DP3580Z km 0+124-0+294 JP, DP3580Z km 0+150-0+293 JL;
 • Umocnieniem rowu ażurami – DP3580Z km 0+143-0+288 JL, DP3580Z km 0+430-484 JP, DP3580Z km 0+388-0+480 JL;
 • Umocnieniem rowu korytkiem – DP3580Z km 0+370-0+429,9 JP, DP3580Z km 0+345,4-0+388,5 JL;
 • Wykonaniem półmateraca geosyntetycznego – DW171 km 0+320-0+360;
 • Pachwiny wzmacniające – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonaniem izolacji grubej – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem dylatacji – Obiekt ES-39.1;
 • Betonowaniem dylatacji – Obiekt ES-39.1;
 • Asfaltem twardolanym – Obiekt WD-41.4;
 • Montażem barier ochronnych – Obiekt WD-44.2, WD-45.0;
 • Wykonaniem nawierzchni chemoutwardzalnej – Obiekt WD-45.0, WD-47.4, WD-48.8;
 • Montażem słupów ekranów – Obiekt WE-45.7;
 • Umocnieniem skarp kostką betonową – PMZ-40.0, PMZ-42.3, PMZ-44.7, PMZ-47.3, PMZ-48.4;
 • Izolacją cienką fundamentów barier – PMZ-41.75, PMZ-42.55, PMZ-46.8;
 • Wykonaniem ścieku skarpowego – PMZ-44.7, PMZ-47.3, PMZ-48.4;
 • Budową zasilania – km 44+400-44+975;
 • Montażem studni – km 43+000-45+000;
 • Budową zbiornika ZB-71 – km 42+830
 • Budową zbiornika ZB-87 – km 48+740;
 • Budową kanalizacji deszczowej – OD Bobolice;
 • Wykonywaniem tynków wewnętrznych ścian wykonywanych na mokro wraz z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalany;
 • Wykonywaniem tynków wewnętrznych ścian wykonywanych na mokro na sufitach wraz z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem okien aluminiowych wraz z parapetami zewnętrznymi – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem elewacji – wełna mineralna gr. 15cm, zatapianie siatki w kleju, okładziny z płytki klinkierowej wraz z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem bram garażowych rolowanych – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża gr. 25cm – Wiata na sprzęt;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C1,5/2,0 – Wiata na sprzęt;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa C90/3 – Wiata na sprzęt;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem drenażu podłużnego – km 49+260-49+287 Pas rozdziału, 47+710-47+735 JL, 48+730-48+826 JL, 48+730-48+767 Pas rozdziału, 48+730-48+791 JP, 48+791-48+826 Pas rozdziału;
 • Wykonaniem izolacji cienkiej – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonaniem izolacji grubej – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem dylatacji – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonaniem nawierzchni chemoutwardzalnej – Obiekt WD-41.4;
 • Montażem barier ochronnych – Obiekt WS-42.9, WD-44.2, WD-45.0;
 • Wykonaniem ścieku skarpowego – PMZ-40.0;
 • Betonowaniem gzymsów wlotu/wylotu – PMZ-43.0;
 • Montażem wpustów deszczowych wraz z przykanalikami – DW171;
 • Budową zbiornika ZB-71 – km 42+830
 • Budową zbiornika ZB-87 – km 48+740;
 • Wykonaniem posadzki na gruncie – Podkład z piasku gr. 20cm, podkład betonowy z betonu C8/10 gr. 15cm, izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej 1 warstwa, izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 5cm, szlichta betonowa gr. 4cm – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem posadzki na piętrze – Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE, izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 5cm, szlichta betonowa gr. 4 cm – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem elewacji – wełna mineralna gr. 15cm, zatapianie siatki w kleju, okładziny z płytki klinkierowej wraz z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji chłodniczej wraz z armaturą – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji WLZ z przewodów N2XH, NHXH – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem instalacji uziemiającej z bednarki, szyny uziemiających i przewodów miedzianych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem instalacji uziemiającej, odgromowej i ekwipolentnej z szyn, bednarek i przewodów miedzianych – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem izolacji płyty żelbetowej – folia PE x2 – Magazyn materiałów sypkich;
 • Zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem – Wiata na sprzęt, Płyta fundamentowa stacji paliw;
 • Wykonaniem podkładów fundamentowych z betonu C8/10 – Portiernia;
 • Wykonaniem stopów i cokołów fundamentowych słupów w deskowaniu systemowym z betonu C20/25 – Portiernia;
 • Wykonaniem fundamentów z bloczków betonowych, zaprawa cementowa – Portiernia;
 • Wykonaniem zbrojenia – przygotowanie i montaż elementów budynków i budowli, pręty gładkie i żebrowane, średnica od 6mm do 12mm – Portiernia;
 • Wykonaniem wykopów pod fundamenty – Płyta fundamentowa stacji paliw;
 • Wykonaniem podkładów fundamentów z betonu C8/10 – Płyta fundamentowa stacji paliw;
 • Wykonaniem płyty fundamentowej gr. 20 cm z betonu C25/30 – Płyta fundamentowa stacji paliw;
 • Zbrojeniem – przygotowanie i montaż, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 12mm – Płyta fundamentowa stacji paliw;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Kwiecień 2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa C90/3 – km 48+400-48+460, DP3580Z km 0+000-0+300, Dppoż nr 52 km 0+000-0+150;
 • Wykonaniem ścieku monolitycznego ślizgowego –km 38+800-38+860;
 • Wykonaniem humusowania skarp i poboczy – km 43+700-44+800;
 • Profilowaniem skarp i rowów – km 47+500-48+800;
 • Wykonaniem przepustów – km 48+050, 47+800, 48+791 JL, 48+739 JP, 48+768 JL, 48+820 JL;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa C5/6 – km 48+400-48+460;
 • Wykonaniem ścieku monolitycznego trójkątnego – km 48+424-48+440 JL, 48+390-48+449 JP, DP3580Z: 0+370,58-0+379,74 JP, 0+379,74-0+440 JP, 0+369,6-0+379,74 JL, 0+379,74-0+710 JL;
 • Odhumusowniem – DD-25 km 1+600-1+952;
 • Wykonaniem nasypu – DG146012Z km 0+380-0+581, Dppoż nr 52 km 0+200-0+305, DW171 km 0+000-0+200;
 • Wykonaniem umocnienia rowu płytami ażurowymi – DP3580Z km 0+062-0+290;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2,0 gr. 18 cm – DP3580Z km 0+000-0+300;
 • Wykonaniem nawierzchni betonowej C30/37 – Rondo DK25, Rondo Wschód Węzeł Głodowa, Zatoki autobusowe DK11;
 • Ustawieniem krawężnika kamiennego 15×30 (wyspy wlotowe) – Rondo Wschód Węzeł Głodowa;
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa C8/10 – Rondo Wschód Węzeł Głodowa, Zatoki autobusowe DK11;
 • Ustawieniem krawężnika kamiennego 20×30 – Rondo Wschód Węzeł Głodowa;
 • Wykonaniem ścieku monolitycznego trójkątnego – Węzeł Bobolice L05: km 0+344-0+377,5 JL, 0+327-0+391,5 JP, 0+464,6-0+530,58 JL, 0+473,44-0+540,97 JP;
 • Betonowaniem kap chodnikowych – Obiekt ES-39.1, WD-44.2
 • Betonowaniem płyt przejściowych – Obiekt ES-39.1;
 • Iniekcją kabli sprężających – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem kap gzymsowych – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonaniem pachwin wzmacniających – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonaniem izolacji grubej – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem słupów ekranów – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonaniem pali ekranów – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonaniem głowic pali ekranów – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem kap chodnikowych – Obiekt ES-39.1, WD-47.4, WD-41.4;
 • Betonowaniem kap – Obiekt WD-41.4, WD-47.4, WD-48.8;
 • Montażem barier ochronnych – Obiekt WS-42.9;
 • Wykonaniem warstwy ochronnej z izolacji z asfaltu twardolanego – Obiekt WD-44.2, WD-45.0;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego – Obiekt WD-48.4;
 • Wykonaniem ścieku skarpowego – PMZ-40.0, PMZ-41.75, PMZ-42.3, PMZ-42.55;
 • Betonowaniem fundamentów barier – PMZ-41.75, PMZ-42.55, PMZ-46.8;
 • Zbrojeniem fundamentów barier – PMZ-41.75, PMZ-42.55, PMZ-46.8;
 • Betonowaniem gzymsów wlotu/wylotu – PMZ-47.3;, PMZ-48.4;
 • Zbrojeniem gzymsów wlotu/wylotu – PMZ-48.4;
 • Regulacją kratek wpustowych – km 39+250, Węzeł Głodowa Rondo Wschód;
 • Budową wpustu deszczowego – DP3580Z;
 • Montażem wpustów deszczowych – DW169;
 • Budową zasilania – km 39+200-40+075;
 • Budową kanału technologicznego – km 39+400-39+850;
 • Montażem studni – km 45+025-46+375;
 • Budową zbiornika ZB-71 – km 42+830
 • Budową zbiornika ZB-87 – km 48+740;
 • Budową kanalizacji teletechnicznej – OD Bobolice;
 • Budową kanalizacji deszczowej – OD Bobolice;
 • Wykonaniem izolacji termicznej z płyt EPS gr. cm – posadzki – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem zbrojenia – posadzka – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem posadzki przemysłowej C25/30 – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem tynków wewnętrznych ścian wykonywane na mokro wraz z gruntowaniem –Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem wykopów pod fundamenty – Portiernia;
 • Wykonaniem podkładów fundamentów z betonu C8/10 – Portiernia;
 • Wykonaniem stopów i cokołów fundamentowych słupów w deskowaniu systemowym z betonu C20/25 – Portiernia;
 • Wykonaniem fundamentów z bloczków betonowych, zaprawa cementowa – Portiernia;
 • Wykonaniem zbrojenia – przygotowanie i montaż elementów budynków i budowli, pręty gładkie i żebrowane, średnica od 6mm do 12mm – Portiernia;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa C90/3 – DG146013Z, DP3580Z km 0+350-0+475, Węzeł Bobolice L02P km 0+000-0+341, Węzeł Bobolice L05L km 0+350-0+400;
 • Wykonaniem ścieku monolitycznego ślizgowego –km 39+250-39+447;
 • Wzmocnieniem podłoża – km 3/9+850-41+600 JL, 44+200-44+800 JP – Pasy technologiczne;
 • Wykonaniem przepustów – km 40+713 JP – Pas technologiczny, DD-25 km 0+287, DD-25 km 1+225, DD-25 km 1+438, DD-29 km 0+810, DD-29 km 1+208, DD-29 km 1+365, DD-29 km 0+842, DD-29 km 0+925, DD-29 km 0+980, DD-29 km 1+190, DD-29 km 1+225, DD-29 km 1+620;
 • Wykonaniem umocnienia rowu ażurami – typ 2 – km 42+742-42+770 JL, 42+775-42+795 JP;
 • Wykonaniem ścieku trójkątnego monolitycznego – km 44+985,01-45+021 JL, 44+900-45+017 Pas Rozdziału;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC 16W – km 47+530-48+300 JL, Węzeł Głodowa Łącznica L01P, L02P, L03L, L04L;
 • Wykonaniem GWN – DG146013Z;
 • WUP gr. 25 cm – DW169 km 0+475-0+538;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej – DW169 km 0+475-0+538;
 • Wykonaniem nasypu – DW171 km 0+000-0+200;
 • Ustawieniem krawężnika kamiennego 15×30 – Rondo Wschód Węzeł Głodowa;
 • Ustawieniem krawężnika kamiennego 20×30 – Rondo Wschód Węzeł Głodowa;
 • Ustawieniem krawężnika kamiennego 15×22 na ławie C16/20 – Rondo Wschód Węzeł Głodowa;
 • Wykonaniem nawierzchni z betonu C30/37 – Rondo Wschód Węzeł Głodowa;
 • Wykonaniem podbudowy bitumicznej AC 22P – Węzeł Głodowa Łącznica L03L, L04L, Węzeł Bobolice L02P km 0+000-0+341, Węzeł Bobolice L05 km 0+275-0+400;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2,0 gr. 18 cm – Węzeł Bobolice L05L km 0+350-0+400;
 • Betonowaniem kap chodnikowych – Obiekt ES-39.1, WD-44.2
 • Zbrojeniem płyt przejściowych – Obiekt ES-39.1;
 • Iniekcją kabli sprężających – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem kap chodnikowych – Obiekt ES-39.1, WD-47.4, WD-44.2;
 • Wykonaniem nawierzchni chemoutwardzalnej – Obiekt ES-39.1, WS-42.9, WD-44.2, WD-45.0;
 • Wykonaniem pachwin wzmacniających – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem słupów ekranów – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonaniem izolacji grubej – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem krawężnika – Obiekt WD-41.4, WD-47.4;
 • Wykonaniem warstwy ochronnej z izolacji z asfaltu twardolanego – Obiekt WD-44.2, WD-47.4;
 • Zbrojeniem gzymsów wlotu/wylotu – TG-8, PMZ-47.3;
 • Betonowaniem gzymsów wlotu/wylotu – TG-8;
 • Montażem wpustów deszczowych – DW169, TG km 39+250;
 • Budową zasilania – km 39+200-40+075;
 • Budową kanału technologicznego – km 39+400-39+850;
 • Montażem studni – km 45+025-46+375;
 • Budową kanału KH-71 – km 42+830;
 • Budową zbiornika ZB-71 – km 42+830
 • Budową zbiornika ZB-87 – km 48+740
 • Budową kanalizacji deszczowej – OD Bobolice;
 • Montażem instalacji wentylacyjnej wraz z wyposażeniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Pokryciem dachu – fizelina dachowa, izolacja termiczna z wełny mineralnej, pokrycie dachu membraną PVC wraz z obróbkami i orynnowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonywaniem tynków wewnętrznych ścian wykonywane na mokro wraz z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Instalacją centralnego ogrzewania z rur PE-RT/AL/PE-RT z armaturą – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem kanalizacji nadposadzkowej z rur PVC-HT 50-110mm – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem wpustów podłogowych i odwodnieni liniowych DN 50, DN 100 z kratkami ze stali nierdzewnej i zasyfonowaniem – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonywaniem zbrojenia – posadzka – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Izolacją płyty żelbetowej – bitumiczna – Magazyn materiałów sypkich;
 • Wykonywaniem zbrojenia – przygotowywanie i montaż, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 12mm – Płyta fundamentowa masztu radiowego;
 • Wykonywaniem podkładów fundamentów z betonu C8/10 – Płyta fundamentowa masztu radiowego;
 • Wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowej poziomej bitumicznej z gruntowaniem – Płyta fundamentowa masztu radiowego;
 • Wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowej poziomej bitumicznej powierzchni pionowych i poziomych fundamentów z gruntowaniem – Wiata na sprzęt;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – km 38+800-38+870, 39+250-39+500 JL;
 • Wykonaniem barier ochronnych – km 38+100-38+700 JP, 38+600-38+700 JL, 40+440-41+000 JP, 41+000-41+400;
 • Wykonaniem przepustów – km 39+775,7 JL, 41+406,4 JP, 41+447,5 JP, 41+416,7 JL, 41+452,3 JL, 45+783,2 JP, 47+400,5 JP;
 • Uzupełnieniem skarp i poboczy wraz z wyprofilowaniem hummusu – km 40+300-42+400, 43+000-44+800;
 • Wykonaniem umocnienia rowu ażurami – typ 2 – km 42+944-42+997,2 JL;
 • Wykonaniem umocnienia rowu korytkami – typ 3 – km 43+019-43+097 JL;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC 16W – km 47+530-48+400 JP;
 • Wykonaniem ścieku trójkątnego monolitycznego – km 48+634,41-48+686,2 JP, 48+742,3-48+782,97 JP, 48+775-48+803,15 JL, 48+910-48+991,68 JL, Węzeł Bobolice L05L km 0+081,77-0+206,05;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej C1,5/2 – DW169 km 0+538-0+475;
 • Wykonaniem nasypu – DP3580Z;
 • Dokończeniem warstwy mrozoochronnej z C1,5/2 – DW169 km 0+538-0+550;
 • Wykonaniem cieku monolitycznego ślizgowego – L04L Węzeł Głodowa km 0+070-0+180, Włączenie L02P w TG do obiektu WS-42.9, Włączenie L03L w TG do obiektu WS-42.9;
 • Ustawieniem krawężnika kamiennego 15×30 (wyspy kanalizacyjne) – Rondo Zachód Węzeł Głodowa;
 • Wykonaniem podbudowy C8/10 – Rondo Zachód Węzeł Głodowa;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2,0 gr. 18 cm – Węzeł Bobolice L02 km 0+150-0+180;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2,0 gr. 22 cm – Węzeł Bobolice L02 km 0+180-344;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy bitumicznej z AC 22P gr. 10cm – Węzeł Bobolice L05 km 0+450-0+520;
 • Wykonaniem podbudowy bitumicznej z AC22P – Węzeł Głodowa L03L, L04L;
 • Montażem zbrojenia płyt przejściowych – Obiekt ES-39.1;
 • Iniekcją kabli sprężających – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem kap chodnikowych – Obiekt ES-39.1, WD-48.8;
 • Wykonaniem nawierzchni chemoutwardzalnej – Obiekt ES-39.1, WD-44.2, WD-45.0;
 • Izolacją płyty ustroju – Obiekt WD-41.4;
 • Montażem krawężnika – Obiekt WD-44.2, WD-48.8;
 • Montażem deski gzymsowej – Obiekt WD-44.2;
 • Montażem zbrojenia płyt przejściowych – Obiekt WD-48.4;
 • Betonowaniem płyt przejściowych – Obiekt WD-48.4;
 • Montażem wpustów deszczowych – km DP3580Z;
 • Regulacją pierścieni odciążających – km 38+800;
 • Zasypywaniem wykopów – km 46+700-47+200;
 • Budową zbiornika ZB-71 – km 42+830 (Węzeł Głodowa);
 • Budową zbiornika ZB-87 – km 48+740 (Węzeł Bobolice);
 • Budową kanalizacji deszczowej – OD Bobolice;
 • Zasypywaniem i zagęszczaniem wykopu po montażu oczyszczalni ścieków (osadnik wstępny, reaktor biologiczny, osadnik wtórny) – OD Bobolice;
 • Pokryciem dachu – Montażem blachy trapezowej T55, fizeliny dachowej, izolacji termicznej z wełny mineralnej, pokrycia dachu membraną PVC wraz z obróbkami i orynnowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji wodociągowej z rur PE-Xa wraz z armaturą – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Instalacją centralnego ogrzewania z rur PE-RT/AL/PE-RT z armaturą – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem kanalizacji nadposadzkowej z rur PVC-HT 50-110mm – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji wentylacyjnej wraz z wyposażeniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem posadzki na gruncie – izolacja przeciwwilgociowa – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Pokryciem dachu – Montażem blachy trapezowej T55, fizeliny dachowej, izolacji termicznej z wełny mineralnej, pokrycia dachu membraną PVC wraz z obróbkami i orynnowaniem – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonywaniem tynków wewnętrznych ścian wykonywane na mokro wraz z gruntowaniem – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonywaniem wykopów pod fundamenty – Płyta fundamentowa masztu radiowego; 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej C5/6 oraz warstwa zabezpieczająca z C90/3 – km 38+800-38+870;
 • Wykonaniem przepustów – km 42+550 JL, 44+983,9 JP, 45+023,4 JP, 43+018 JL, 48+791 JL;
 • Wykonaniem przepustów – DD-25_1 km 0+016, DD-25_1 km 0+063, DD-25 km 1+937, DD-27 km 1+581, DD-27 km 1+628, DD-27 km 1+675, DD-27 km 1+718, DD-27 km 1+796, DD-27 km 1+903;
 • Wykonaniem przepustów – DW169 km 0+523;
 • Wykonaniem umocnienia rowu – typ 3 – km 44+658,9-44+713,6 JP, 44+775-44+821,2 JP;
 • Wykonaniem umocnienia rowu – typ 3 – DD-27 km 2+022,8-2+054,3 JP, DD-27 km 2+054,3-2+071,1 JP;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy bitumicznej z AC 22P gr. 12cm – km 48+500-49+287 JL;
 • Wykonaniem umocnienia rowu ażurami – typ 2 – km 44+713,6-44+775,6 JP;
 • Wykonaniem nasypu – DG 146012Z km 0+340-0+435, Dppoż nr 52 km 0+200-0+305, DW171, DP3580Z, Węzeł Bobolice L05 km 0+350-0+400;
 • Wykonaniem nasypu – pas rozdziału – Węzeł Bobolice L05 km 0+000-0+300;
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – L04L Węzeł Głodowa, Węzeł Głodowa rondo wschód+wloty;
 • Ustawienie krawężnika kamiennego 15×30 – Rondo Zachód Węzeł Głodowa;
 • Ustawienie krawężnika kamiennego 20×30 – Rondo Zachód Węzeł Głodowa;
 • Ustawienie krawężnika kamiennego 15×30 (wyspy kanalizacyjne) – Rondo Zachód Węzeł Głodowa;
 • Wykonaniem podbudowy C8/10 – Rondo Zachód Węzeł Głodowa;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy bitumicznej z AC 22P gr. 10cm – Węzeł Bobolice L03 km 0+000-0+234;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2,0 – Węzeł Bobolice L05 km 0+450-0+520;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki C90/3 – Węzeł Bobolice L05 km 0+450-0+520;
 • Wykonaniem barier ochronnych – pobocza – Węzeł Bobolice L05+L01;
 • Betonowaniem kap gzymsowych – Obiekt ES-39.1;
 • Zasypką osi I – Obiekt ES-39.1;
 • Betonowaniem płyt przejściowych oś A – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem zbrojenia płyt przejściowych – Obiekt ES-39.1;
 • Podbeton płyt przejściowych oś I – Obiekt ES-39.1;
 • Iniekcją kabli sprężających – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonaniem pali pod ekrany – Obiekt ES-39.1, WD-45.7;
 • Wykonaniem pachwin wzmacniających – Obiekt ES-39.1;
 • Izolacją płyty ustroju – Obiekt WD-47.4, WD-44.2, WD-45.0;
 • Betonowaniem kap na dojazdach – Obiekt WS-42.9, WD-45.0;
 • Asfaltem twardolanym – Obiekt WS-42.9, WD-48.8;
 • Montażem krawężników – Obiekt WD-44.2;
 • Zbrojeniem kap na dojazdach – Obiekt WD-45.0;
 • Montażem krawężników i desek na dojazdach – Obiekt WD-45.0;
 • Montażem schodów – Obiekt WE-45.7;
 • Betonem podkładowym płyt przejściowych – Obiekt WD-48.4;
 • Montażem wpustów deszczowych – km 38+850, DP3580Z;
 • Budową kanału D1 – km 38+880;
 • Regulacją pierścieni odciążających – km 48+800-48+900;
 • Montażem fundamentów słupów oświetleniowych – L05 Węzeł Bobolice;
 • Budową oświetlenia – Węzeł Głodowa – Rondo wschód;
 • Montażem słupów oświetleniowych z oprawami – Węzeł Bobolice;
 • Budową zbiornika ZB-71 – km 42+830;
 • Budową zbiornika ZB-87 – km 48+740;
 • Budową kanalizacji sanitarnej – OD Bobolice;
 • Zasypywaniem i zagęszczaniem wykopu po montażu oczyszczalni ścieków (osadnik wstępny, reaktor biologiczny, osadnik wtórny) – OD Bobolice;
 • Wykonaniem tynków wewnętrznych ścian wykonanych na mokro wraz z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Montażem instalacji elektrycznej oświetlenia z przewodów N2XH J – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji gniazd i siły z przewodów N2XH J – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Instalacją centralnego ogrzewania z rur PE-RT/AL/PE-RT z armaturą – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem kanalizacji nadposadzkowej z rur PVC-HT 50-110mm – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Pokryciem dachu – Montażem blachy trapezowej T55 – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Ścianami murowanymi z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm – Attyka – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem Wieńca – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Zbrojeniem – Wieniec – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Stopami fundamentowymi i cokoły słupów w deskowaniu systemowym z betonu C30/37 – Wiata na sprzęt;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Marzec 2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem wykopu – km 38+700-38+800 JL;
 • Wykonaniem nasypu – km 38+800-38+886, DG 146012Z, Dppoż 52, DW171, DP3580Z;
 • Wykonaniem zasypki poboczy – km 43+450-44+800;
 • Wykonaniem umocnienia rowu płytami ażurowymi – km 44+966,1-44+994,6 JP, DG 146013Z km 0+444,3-0+500 JP, DG146013Z km 0+362-0+500 JL;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy bitumicznej z AC 22P gr. 12cm – km 48+500-48+70 JP;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy bitumicznej z AC 22P gr. 10cm – Węzeł Bobolice L05 km 0+000-0+300, Węzeł Bobolice L01 km 0+000-0+247;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki C90/3 – km 48+700-49+287 JL, 48+800-49+287 JP;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki C5/6 – km 48+775-48+825 JL;
 • Wykonaniem górnej warstwy nasypu – DG 146012Z, Węzeł Bobolice L05 km 0+450-0+520;
 • Ustawieniem krawężnika kamiennego 15×30 – Rondo Zachód Głodowa;
 • Ustawieniem krawężnika kamiennego 20×30 – Rondo Zachód Głodowa;
 • Ustawieniem krawężnika kamiennego 15×22 – Rondo Zachód Głodowa;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej C1,5/2,0 – Węzeł Głodowa Rondo Wschód;
 • WUP gr. 25 cm – Węzeł Głodowa Rondo Wschód;
 • Betonowaniem kap gzymsowych – Obiekt ES-39.1;
 • Betonowaniem ścianki zaplecznej – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem zbrojenia płyt przejściowych – Obiekt ES-39.1;
 • Izolacją pod kapami – Obiekt ES-39.1;
 • Iniekcją kabli sprężających – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem krawężników na dojazdach – Obiekt WS-42.9;
 • Montażem zbrojenia kap chodnikowych – Obiekt WS-42.9;
 • Betonowaniem płyt przejściowych – Obiekt WD-44.2;
 • Montażem schodów – Obiekt WD-44.2, WD-45.0;
 • Izolacją ustroju nośnego – Obiekt WD-45.0;
 • Wykonaniem pali pod ekrany – Obiekt WE-45.7;
 • Betonem podkładowym płyt przejściowych – Obiekt WD-48.4;
 • Gzymsami murów oporowych – Obiekt WD-48.8;
 • Gzymsami skrzydeł – PMZ-42.55;
 • Montażem wpustów deszczowych – km 38+850, DP3580Z;
 • Montażem fundamentów słupów oświetleniowych – L05 Węzeł Bobolice;
 • Budową oświetlenia – Węzeł Głodowa – Rondo wschód;
 • Budową zbiornika ZB-87 – km 48+740;
 • Budową kanalizacji sanitarnej – OD Bobolice;
 • Montażem oczyszczalni ścieków (osadnik wstępny, reaktor biologiczny, osadnik wtórny) – OD Bobolice;
 • Montażem instalacji gniazd i siły z przewodów N2XH J – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Ścianami murowanymi z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem kanalizacji nadposadzkowej z rur PVC-HT 50-110mm – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem stropu – Klatka schodowa – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem tynków wewnętrznych ścian wykonanych na mokro wraz z gruntowaniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem konstrukcji stalowej – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Zbrojeniem – przygotowanie i montaż, elementy budynków i budowli, pręty gładkie i żebrowane, średnica 6-16 mm – Wiata na sprzęt;
 • Wykonaniem wykopów pod fundamenty – Wiata na sprzęt;
 • Podkładami fundamentów z betonu C8/10 – Wiata na sprzęt;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa C90/3 – L05 km 0+150-0+350 JP, Węzeł Bobolice, L01P km 0+000-0+247l L05 km 0+000-0+300 JL;
 • Wykonaniem barier ochronnych – km 7+671-38+700 JL, 37+671-38+000 JP;
 • Wykonaniem wykopu – km 38+700-38+800 JL;
 • Wykonaniem nasypu – 38+800-398+886, DW171, DP3580Z;
 • Wykonaniem drenażu podłużnego – km 39+460-39+480 Pas rozdziału, 39+437-39+480, Węzeł Bobolice L05 km 0+300-0+398 Pas rozdziału, Węzeł Bobolice L05 km 0+456-0+510 Pas rozdziału;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C5/6 – km 49+150-49+287 JL;
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej AC22P – km 42+360-42+904 JP, 42+380-42+904 JL, 43+460-43+440 JP, 42+928-43+180 JL;
 • Wykonaniem przepustu – DG 146012Z km 0+114, DD-28_3 km 0+017, DD-29 km 1+620;
 • Wykonaniem umocnienia rowu typu II – DG146013Z km 0+026-0+196,2 JL;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2,0 – L05 km 0+150-0+350 JP, Węzeł Głodowa Rondo Zachód;
 • Wykonaniem wzmocnienia podłoża – Węzeł Głodowa Rondo Zachód;
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – Węzeł Głodowa L03L;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C8/10 – Węzeł Bobolice Rondo Zachód;
 • Wykonaniem nawierzchni z betonu C30/37 – Węzeł Bobolice Rondo Zachód;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy bitumicznej z AC 22P gr. 10 cm – Węzeł Bobolice Rondo Zachód;
 • Zasypką przyczółka – Obiekt ES-39.1, WD-44.2;
 • Zbrojeniem kap gzymsowych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem krawężników – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem desek gzymsowych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem kotew talerzowych – Obiekt ES-39.1;
 • Betonem niekonstrukcyjnym pod płyty przejściowe – Obiekt ES-39.1, WD-44.2;
 • Iniekcją kabli sprężających – Obiekt ES-39.1, WD-45.0;
 • Montażem krawężników na dojazdach – Obiekt WS-42.9;
 • Montażem zbrojenia kap chodnikowych – Obiekt WS-42.9;
 • Montażem zbrojenia płyt przejściowych – Obiekt WD-44.2;
 • Montażem schodów – Obiekt WD-44.2, WD-45.0;
 • Gzymsami murów oporowych – Obiekt WD-48.4, WD-48.8;
 • Gzymsami skrzydeł – PMZ-41.75, PMZ-42.3;
 • Montażem wpustów deszczowych – Węzeł Głodowa – Rondo Zachód, DG146012Z;
 • Regulacją pierścieni odciążających – L05 Węzeł Bobolice;
 • Budową zasilania do przepompowni – km 46+400;
 • Budową zbiornika ZB-87 – km 48+740;
 • Budową kanalizacji sanitarnej – OD Bobolice;
 • Montażem instalacji gniazd i siły z przewodów N2XH J wraz z pracami towarzyszącymi – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Zbrojeniem – Strop – Klatka schodowa – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem kanalizacji nadposadzkowej z rur PVC-HT 50-110mm wraz z pracami towarzyszącymi – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Ścianami murowanymi z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wieńcami – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Zbrojeniem – wieńce – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Podkładami fundamentów z betonu C8/10 – Wiata na sprzęt;
 • Wykonaniem wykopów pod fundamenty – Wiata na sprzęt;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – km 42+580-42+904. 42+928-43+010;
 • Wykonaniem drenażu podłużnego – km 39+250-39+443 Pas rozdziału, 42+625-42+671 JP, 42+652-42+682 JL, 42+879-42+900 Pas rozdziału;
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej C5/6 – km 42+800-42+904 JL, 42+875-42+904 JP, 42+928-43+010 JP, 42+928-42+975 JL;
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej AC22P – km 42+928-43+360 JP;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki asfaltowej AC 22 P – km 47+535-48+320 JP, 47+890-48+290 JL;
 • Odhumusowaniem – DW 169 km 0+100-0+300;
 • Wykonaniem nasypu – DW171, DP3580Z;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej C1,5/2,0 – Węzeł Głodowa L03L;
 • Wykonaniem wykopu (rowy) – Węzeł Głodowa Rondo Zachód, Węzeł Głodowa Rondo Wschód;
 • Zbrojeniem kap gzymsowych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem krawężników – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem desek gzymsowych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem kotew talerzowych – Obiekt ES-39.1;
 • Betonowaniem kap gzymsowych – Obiekt ES-39.1;
 • Betonowaniem głowic pali – Obiekt WE-41.0;
 • Betonowaniem gzymsów skrzydeł – Obiekt WD-44.2, PMZ-40.0;
 • Betonowaniem gzymsów murów oporowych (II etap) – Obiekt WD-45.0, WD-48.8;
 • Montażem schodów – PMZ-43.0;
 • Montażem wpustów deszczowych – Węzeł Głodowa – Rondo Wschód, Węzeł Bobolice;
 • Budową zasilania do przepompowni – km 46+400;
 • Montażem fundamentów słupów oświetleniowych – Węzeł Bobolice;
 • Budową kanału technologicznego – km 46+900-47+100;
 • Budową zbiornika ZB-87 – km 48+740;
 • Montażem zbiornika PEHD – OD Bobolice;
 • Zbrojeniem – Strop – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonywaniem Stropu – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji gniazd i siły z przewodów N2XH J wraz z pracami towarzyszącymi – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Dostawą i montażem konstrukcji stalowej wraz z pracami towarzyszącymi – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Izolacją przeciwwilgociową poziomą pod posadzki (papa) – Budynek Garażowo-Warsztatowy;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – km 39+250-39+485;
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej C5/6 – km 39+250-39+485 JL, 39+450-39+485 JP;
 • Wykonaniem zasypki pasa rozdziału – km 43+450-44+800;
 • Wykonaniem przepustu – km 44+215 JP, DD-26 km 0+267, DD-26 km 0+358, DD-27 km 0+700, DD-27 km 0+910, DD-29 km 1+605, DD-29 km 1+731;
 • Wykonaniem drenażu podłużnego – przykanalik – km 48+800 JL;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa C90/3 – km 48+800-49+100 JL;
 • Wykonaniem nasypu – DW171 km 0+000-0+200;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z C1,5/2,0 – L05 km 0+000-0+280 JL;
 • Wykonaniem WUP gr. 25cm – Węzeł Głodowa L03L;
 • Zbrojeniem kap gzymsowych – Obiekt ES-39.1;
 • Sprężenie ustroju nośnego seg. 4 JL – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonywanie pali ekranów – Obiekt WD-41.0;
 • Zbrojenie kap na dojazdach – Obiekt WS-42.9;
 • Zbrojenie płyty przejściowej – Obiekt WD-44.2, WD-45.0;
 • Betonowanie płyty przejściowej – Obiekt WD-44.2, WD-45.0, WD-48.8;
 • Gzymsy muru oporowego – II etap – Obiekt WD-44.2;
 • Montażem wpustów deszczowych – Węzeł głodowa, Węzeł Bobolice;
 • Budową kanału technologicznego – km 46+700-46+900;
 • Budową zbiornika ZB-87 – km 48+740;
 • Budową kanalizacji sanitarnej – OD Bobolice;
 • Izolacją przeciwwilgociową poziomą pod posadzki (papa) – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Zbrojenie – Słupy – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montaż instalacji gniazd i siły z przewodów N2XH J wraz z pracami towarzyszącymi – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Nadproża, belki rdzenie i słupy żelbetowe C20/25 w deskowaniu systemowym – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Zbrojenie – wieniec – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wraz z pracami towarzyszącymi – Budynek Garażowo-Warsztatowy;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Profilowaniem humusu w pasie rozdziału – km 37+670-38+800, 39+500-42+380;
 • Wzmocnieniem GWN – km 39+230-39+390;
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej C5/6 – km 39+250-39+450 JP;
 • Wykonaniem przepustu – km 44+998 JL, 45+005 JP, 48+769 JP, DD-22 km 1+009,75, DD-24 km 1+462, DD-24 km 1+725, DW171 km 0+025;
 • Wykonaniem barier drogowych stalowych – km 45+000-47+300 JP;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C5/6 – km 48+850-49+150 JL;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C90/3 – km 49+000-49+287 JP;
 • Odhumusowaniem – DW171;
 • Wykonaniem nasypu – DW171 km 0+000-0+200;
 • Wykonaniem geowarstwy wzmacniającej w podstawie nasypu – DW171 km 0+175-0+200,6, DW171 km 0+246-0+247;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z C1,5/2,0 – Węzeł Bobolice L01 km 0+050-0+244;
 • Beton ustroju nośnego seg. 4 JL – Obiekt ES-39.1;
 • Beton ścianki zaplecznej A JL – Obiekt ES-39.1;
 • Montaż desek gzymsowych – Obiekt ES-39.1;
 • Montaż krawężników – Obiekt ES-39.1;
 • Montaż schodów skarpowych – Obiekt WD-41.4;
 • Beton niekonstrukcyjny – Obiekt WD-44.2, WD-45.0, WD-48.8;
 • Beton kap chodnikowych – Obiekt WD-45.0;
 • Zbrojenie płyt przejściowych – Obiekt WD-45.0, WD-48.8;
 • Budowa kanału technologicznego – km 46+400-46+700;
 • Budowa kanału KH85 – DW171;
 • Słupy żelbetowe C20/25 w deskowaniu systemowym – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Zbrojeniem – Słupy – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji gniazd i siły z przewodów N2XH J wraz pracami towarzyszącymi – Budynek Administracyjno-Socjalny;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Luty 2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem ścieku trójkątnego – km 47+740-48+425 JL, 47+775-48+425 JP;
 • Wykonaniem ścieku monolitycznego – km 42+560-42+652 Pas Rozdziału, 42+770-42+820,7 JL, 42+722,6-42+775 JP, 42+840-42+880 JP (włącznie L02P w TG), 42+970-43+200 JL, 42+970-43+449 JP, Węzeł Głodowa L01P km 0+141,34-0+191,8;
 • Wykonaniem przepustu – DD-22 km 0+052 JL, 0+077 JL, 0+118 JL, DD-22 km 0+174 JL, 0+281 JL, 0+872 JL;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego seg. 4 JL – Obiekt ES-39.1;
 • Sprężaniem ustroju nośnego – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem kabli sprężających – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem desek gzymsowych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem kotew kap – Obiekt ES-39.1;
 • Izolacją z papy pod kapami – Obiekt ES-39.1;
 • Betonowaniem kap chodnikowych – Obiekt WD-41.4;
 • Zbrojeniem kap chodnikowych – Obiekt WD-41.4, WD-45.0;
 • Montażem schodów skarpowych – Obiekt WD-41.4;
 • Beton ochronny – Obiekt WS-42.9;
 • Zasypką obiektu – Obiekt WD-45.0;
 • Regulacją kratek żeliwnych – Węzeł Głodowa;
 • Budową kanalizacji sanitarnej – OD Bobolice;
 • Zbrojeniem – Słupy – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji gniazd i siły z przewodów N2XH J wraz pracami towarzyszącymi – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montażem instalacji WLZ z przewodów N2XH J, NHXH wraz z pracami towarzyszącymi – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Słupy żelbetowe C20/25 w deskowaniu systemowym – Budynek Administracyjno-Socjalny;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem ścieku trójkątnego – km 47+740-48+425 JL, 47+775-48+425 JP;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C5/6 – km 49+075-49+175 JL, 49+225-49+287 JP;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego seg. 4 JL – Obiekt ES-39.1;
 • Betonowaniem ustroju nośnego seg. 4 JP – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem kap chodnikowych – Obiekt ES-39.1, WD-45.0;
 • Izolacją z papy pod kapami – Obiekt ES-39.1;
 • Betonowaniem kap chodnikowych – Obiekt ES-39.1, WD-47.4, WD-48.8;
 • Montażem krawężników – Obiekt WD-41.4;
 • Montażem kotew talerzowych – Obiekt WD-41.4;
 • Izolacją cienką płyt przejściowych – Obiekt WS-42.9;
 • Montażem kotew zamocowania kap chodnikowych – Obiekt WD-47.4;
 • Zasypką obiektu – Obiekt WD-48.8;
 • Montażem schodów skarpowych – PMZ-46.8, PMZ-48.1, PMZ-48.05, WD-47.4;
 • Regulacją kratek – km 42+650-43+400, 47+740-48+425;
 • Budową kanału technologicznego – km 43+400-43+700, 48+800-49+200;
 • Zbrojenie – Strop – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Schody żelbetowe z płytą grubości 14 cm, wraz z belkami podestowymi i kotwiącymi – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Strop żelbetowy gr. 15 cm z betonu C20/25 – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Montaż instalacji WLZ z przewodów N2XH J, NHXH wraz z pracami towarzyszącymi – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 18 cm – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Budową kanalizacji sanitarnej – OD Bobolice;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem przepustu drogowego – DG146013Z km 0+050 JL, 41+428 JP, 41+435 JL, 43+700 JL, 43+010 JL+JP, 44+778 JP, 46+564 JL, 46+800 JL;
 • Betonowaniem ścianki zaplecznej oś A/JP – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem zbrojenia ustroju nośnego – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem kabli sprężających – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem dylatacji modułowych – Obiekt WD-45.0;
 • Montażem krawężników – Obiekt WD-45.0, WD-47.4;
 • Montażem desek gzymsowych- Obiekt WD-45.0, WD-47.4, WD-48.8;
 • Montażem schodów skarpowych – PMZ-44.7, TG-8, PMZ-46.5;
 • Montażem wpustów deszczowych wraz z przykanalikami – DP 3580Z;
 • Montażem zejść skarpowych – km 48+000-48+200;
 • Montażem fundamentów – km 48+800-49+287;
 • Budową kanału technologicznego – km 43+100-43+400, 46+100-46+300;
 • Budową kanalizacji sanitarnej – OD Bobolice;
 • Zbrojenie – Strop – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Obsypywaniem i zagęszczaniem fundamentów – Budynek Garażowo-Warsztatowy;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem przepustu drogowego – km 41+750 JL, 42+550 JL, 44+213 JL, DD27 km 1+084 JP;
 • Nasypem – DG 146012Z km 0+155-0+435, DW171, DP3580Z;
 • Wykonaniem drenażu – km 44+000—44+200 Pas rozdziału, 44+000-44+100;
 • Wykonaniem umocnień rowu typ 2 – DG 146013Z km 0+000-0+196,2 JL;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego i ścianki zaplecznej – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem desek gzymsowych- Obiekt ES-39.1, WD-41.4, WD-45.0, WD-48.8;
 • Montażem krawężników – Obiekt ES-39.1, WD-48.8;
 • Montażem kotew zamocowań kap chodnikowych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem kotew ekranów akustycznych – Obiekt WE-41.0;
 • Wykonaniem zasypki inżynierskiej – Obiekt WD-47.4;
 • Wykonaniem betonu podkładowego pod płyty przejściowe – Obiekt WD-47.4;
 • Betonowaniem płyt przejściowych – Obiekt WD-47.4;
 • Zbrojeniem płyt przejściowych – Obiekt WD-47.4;
 • Montażem schodów skarpowych – PMZ-40.0;
 • Budową kanalizacji sanitarnej – OD Bobolice;
 • Zasypaniem wykopu pod instalację LPG – OD Bobolice;
 • Izolacją przeciwwilgociową poziomą pod posadzki (papa) – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Zbrojenie – Strop – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Obsypywaniem i zagęszczaniem fundamentów – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Izolacją fundamentów – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Budową kanału technologicznego – km 45+100-45+300;
 • Montażem zastawek na wylotach – km 38+800, 39+200, 40+100, 43+100;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Styczeń 2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przepustem drogowym – km 39+950 JL;
 • Przepustem drogowym PD-T-01.2 – km 43+018;
 • Profilowaniem skarp i przeciwskarp (rowy) – km 43+700-44+550;
 • Nasypem – DG 146012Z km 0+155-0+435, DW171, DP3580Z;
 • Drenażem – WG L01, L02;
 • Umocnieniem rowu typ 2 – DG 146013Z km 0+000-0+113,9 JP;
 • Odhumusowaniem – DP3580Z;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego i ścianki zaplecznej – Obiekt ES-39.1;
 • Izolacją z papy termozgrzewalnej – Obiekt ES-39.1;
 • Betonowaniem kap chodnikowych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem desek gzymsowych- Obiekt ES-39.1, WD-48.8;
 • Montażem krawężników – Obiekt ES-39.1, WD-48.8;
 • Montażem kotew zamocowań kap chodnikowych – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem kotew ekranów akustycznych – Obiekt ES-39.1, WE-41.0;
 • Betonowaniem wnęk dylatacyjnych – Obiekt WS-42.9, WD-48.4;
 • Betonowaniem płyt przejściowych – Obiekt WS-42.9;
 • Zbrojeniem płyt przejściowych – Obiekt WS-42.9;
 • Betonowaniem ścianki zaplecznej A – Obiekt WD-45.0;
 • Izolacją cienką ścian zaplecznych przyczółków – Obiekt WD-45.0;
 • Montażem schodów skarpowych – PMZ-41.75, PMZ-42.3, PMZ-42.55;
 • Budową zewnętrznej kanalizacji sanitarnej – OD Bobolice;
 • Izolacją przeciwwilgociową poziomą pod posadzki (papa) – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Izolacją fundamentów – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Obsypywaniem i zagęszczaniem fundamentów – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wieńce – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Zbrojenie – Wieńce – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Budową kanału technologicznego – km 44+550-44+750;
 • Montażem słupów oświetleniowych – Węzeł Bobolice;
 • Montażem zejść skarpowych – DG 146013Z;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 –km 42+975-43+175 JL, 42+975-43+400 JP;
 • Wykonaniem umocnienia rowu ażurami – typ 2 – km 37+861,6-37+894,9 JP, 44+053,9-44+079 JL, 45+531-45+572 JP;
 • Wykonaniem drenażu – km 42+600-42+875 Pas rozdziału, 42+725-42+815;
 • Wykonaniem zasypki pasa rozdziału – km 43+000-43+450 Pas rozdziału;
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 – km 48+825-49+200 JP;
 • Wykonaniem nasypu – DW 171, DP3580Z;
 • Profilowaniem skarp i rowów – DP3580Z i DG146013Z;
 • Betonowaniem ustroju nośnego seg. 3 JL – Obiekt ES-39.1;
 • Sprężaniem ustroju nośnego – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem desek gzymsowych – Obiekt ES-39.1, WD-48.8;
 • Montażem krawężnika – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem kap – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego seg.4 JP – Obiekt ES-39.1;
 • Izolacją z papy pod kapami – Obiekt ES-39.1, WD-45.0, WD-48.8;
 • Zbrojeniem płyt przejściowych – Obiekt WS-42.9;
 • Betonem niekonstrukcyjnym pod płyty przejściowe – Obiekt WS-42.9;
 • Betonowaniem wnęk dylatacyjnych – Obiekt WD-44.2, WD-48.8;
 • Betonowaniem ścianki zaplecznej – Obiekt WD-45.0;
 • Ściany z bloczków gazobetonowych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wieńce – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Zbrojeniem – wieńce – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Izolacją fundamentów – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Budową kanału technologicznego – km 44+200-44+450;
 • Montażem słupów oświetleniowych – Węzeł Głodowa;
 • Regulacją pierścieni odciążających – Węzeł Głodowa, Węzeł Bobolice;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – Węzeł Głodowa L01 JP, L02 JP, 42+725-42+875;
 • Wykonaniem umocnienia rowu ażurami – typ 2 – km 37+661,7-37+680 JP, 38+680-37+696,7 JL, 38+511,9-38+698,3 JL;
 • Wykonaniem zasypki pasa rozdziału oraz poboczy – km 44+200-45+000 Pas rozdziału;
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 – km 47+710-48+300 JP;
 • Montażem stali sprężającej – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem płyt przejściowych – Obiekt WS-42.9;
 • Betonowaniem płyt przejściowych – Obiekt WS-42.9;
 • Montażem dylatacji – Obiekt WD-48.4, WD-48.8;
 • Ściany z bloczków gazobetonowych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Zbrojenie – wieńce – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Budową kanału technologicznego – km 41+500-42+000;
 • Montażem fundamentów oświetleniowych – km 48+000-48+400;
 • Montażem słupów oświetleniowych – DK25;
 • Budową kanału D16 – km 42+980;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Roboty utrzymaniowe oznakowania na drogach poprzecznych – S-11 odc.3;
 • Wykonanie drenażu – km 42+600-42+900 Pas rozdziału;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych – Obiekt WS-42.9, WD-44.2;
 • Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe – Obiekt WS-42.9;
 • Zbrojenie kap chodnikowych – Obiekt WD-44.2;
 • Beton kap chodnikowych – Obiekt WD-44.2;
 • Strop żelbetowy – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Zbrojenie stropu – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Budową kanału technologicznego – km 40+500-41+000;
 • Budową zasilania (układanie linii kablowej) – km 40+500-41+000;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2023 r.

Liczba odwiedzin: 37805
Projekt i wykonanie: M2 Studio