fe
RP
ue
Luty 2022

13 II – 19 II 2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Analiza treści klauzuli rozpatrzenia PSOR.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

Plan działań ratowniczych – Uzyskanie opinii służb ratowniczych:

 1. Oczekiwanie na uzyskanie części operacyjnej od Zamawiającego.
Lipiec 2022

04 VII – 10 VII 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Przedłożenie do zatwierdzenia STWiORB.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

Plan działań ratowniczych – Uzyskanie opinii służb ratowniczych:

 1. Oczekiwanie na uzyskanie części operacyjnej od Zamawiającego.
Czerwiec 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

Plan działań ratowniczych – Uzyskanie opinii służb ratowniczych:

 1. Oczekiwanie na uzyskanie części operacyjnej od Zamawiającego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

Plan działań ratowniczych – Uzyskanie opinii służb ratowniczych:

 1. Oczekiwanie na uzyskanie części operacyjnej od Zamawiającego.
Maj 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM VII – Branża telekomunikacyjna:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu TOM VII/1

PW TOM XI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

Plan działań ratowniczych – Uzyskanie opinii służb ratowniczych:

 1. Oczekiwanie na uzyskanie części operacyjnej od Zamawiającego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Zatwierdzenie PW Tom III/1 – Estakada drogowa w ciągu S11 ES-39.1.

PW TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Nie zatwierdzenie PW Tom III/13 – Ekrany przeciwolśnieniowe i akustyczne.

PW TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.
Kwiecień 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Nie zatwierdzenie PW Tom III/13 – Ekrany przeciwolśnieniowe i akustyczne.
 2. Złożenie do zatwierdzenie PW Tom III/1.

PW TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWiORB

 1. Zatwierdzenie części STWiORB dla zakresu robót OD Bobolice.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Nie zatwierdzenie PW Tom III/13 – Ekrany przeciwolśnieniowe i akustyczne.

PW TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWiORB

 1. Zatwierdzenie części STWiORB dla zakresu robót OD Bobolice.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Nie zatwierdzenie PW Tom III/13 – Ekrany przeciwolśnieniowe i akustyczne.

PW TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWiORB

 1. Zatwierdzenie części STWiORB dla zakresu robót OD Bobolice.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie PW Tom III/13 – Ekrany przeciwolśnieniowe i akustyczne.

PW TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWiORB

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB dla zakresu robót OD Bobolice.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.
Marzec 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW Tom III/7 – Obiekt WE-45.7 oraz PW Tom III/13 – Ekrany przeciwolśnieniowe i akustyczne.

PW TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWiORB

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB dla zakresu robót OD Bobolice.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW Tom III/7 – Obiekt WE-45.7 oraz PW Tom III/13 – Ekrany przeciwolśnieniowe i akustyczne.

PW TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWiORB

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB dla zakresu robót OD Bobolice.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW Tom III/2 – Obiekt WE-41.0.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWiORB

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB dla zakresu robót OD Bobolice.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW Tom III/2 – Obiekt WE-41.0.

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW Tom III/2 – Obiekt WE-41.0.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWiORB

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB dla zakresu robót OD Bobolice.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW Tom III/2 – Obiekt WE-41.0.

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW Tom III/2 – Obiekt WE-41.0.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWiORB

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB dla zakresu robót OD Bobolice.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.
Luty 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW Tom III/2 – Obiekt WE-41.0.

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi do PW Tom III/2 – Obiekt WE-41.0.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWiORB

 1. Opracowywanie STWiORB dla zakresu robót OD Bobolice.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Złożenie rewizji PW Tom III/2 – Obiekt WE-41.0.

PW TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Złożenie rewizji PW Tom III/2 – Obiekt WE-41.0.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWiORB

 1. Opracowywanie STWiORB dla zakresu robót OD Bobolice.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów wykonawczych obiekty WE.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów wykonawczych obiekty WE.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Tom X – Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Tom XI – Projekt zatwierdzony.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.
Styczeń 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów wykonawczych obiekty WE.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów wykonawczych obiekty WE.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Tom X – Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Tom XI – Projekt zatwierdzony.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów wykonawczych obiekty WE.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów wykonawczych obiekty WE.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Tom X – Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Tom XI – Projekt zatwierdzony.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów wykonawczych obiekty WE.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów wykonawczych obiekty WE.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Tom X – Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Tom XI – Projekt zatwierdzony.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Uzyskaniem wyniku audytu BRD od Zamawiającego oraz  stanowiska odnośnie uwag audytu BRD od Zarządcy Drogi  :

 1. Uzyskano wyniki audytu BRD.
 2. Otrzymano stanowisko Zarządcy do wyników Audytu BRD.

Projektami Wykonawczymi:

TOM 1 – Zbiorczy plan sytuacyjny i dane geodezyjne:

 1. Tom I/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom I/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/4 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego:

 1. Tom II/4 – projekt zatwierdzony.

TOM 2 – Projekt drogowy – Tom II/1 – Część opisowa, Tom II/2 – Część rysunkowa, Tom II/3 – Projekt ogrodzeń:

 1. Tom II/1 / II/2 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom II/3 – Projekt zatwierdzony.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 1 – posadowienie:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów wykonawczych obiekty WE.

TOM 3 – Obiekty inżynierskie – grupa 2:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów wykonawczych obiekty WE.

TOM 4 – Branża sanitarna – Przebudowa sieci wod-kan-gaz:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 5 – Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Projekt zatwierdzony.

TOM 6 – Branża elektroenergetyczna:

 1. Tom VI/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VI/2 – Projekt zatwierdzony.
 3. Tom VI/3 – Projekt zatwierdzony.
 4. Tom VI/4 – Projekt zatwierdzony.

TOM 7 – Branża telekomunikacyjna:

 1. Tom VII/1 – Projekt zatwierdzony warunkowo.
 2. Tom VII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 8 – Branża hydrotechniczna:

 1. Tom VIII/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom VIII/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 9 – Gospodarka zielenią. Plan wyrębu i projekt nasadzeń:

 1. Tom IX/1 – Projekt zatwierdzony.
 2. Tom IX/2 – Projekt zatwierdzony.

TOM 10 – OD Bobolice:

 1. Tom X – Projekty zatwierdzone.

TOM 11 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR):

 1. Tom XI – Projekt zatwierdzony.

Zaopiniowanie PSOR przez odpowiednie służby i Zarządców Dróg:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

STWIORB i przedmiary robót:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzanie STWiORB i przedmiarów robót.

Plan działań ratowniczych:

 1. W trakcie wykonywania.

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2023 r.

Liczba odwiedzin: 37215
Projekt i wykonanie: M2 Studio