fe
RP
ue

Aneks nr 1 do Umowy 10/I-4/2019 z dnia 04.03.2020

W dniu 31.03.2022 r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy 10/I-4/2019 z dnia 04.03.2020 r., w wyniku którego m.in. nastąpiła zmiana zapisów – w taki sposób, że Wykonawca ponad zakres objęty Umową zobowiązuje się do wykonania wszelkich opracowań, projektów oraz prac związanych z wykonaniem przepustów dla płazów i małych zwierząt wynikających z ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, zawartych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WST-K.4222.1.2021.BM.7. z dnia 17 czerwca 2021 r., a nie ujętych w pierwotnej decyzji RDOŚ nr 20/2011 z dnia 07 października 2011 r.

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2023 r.

Liczba odwiedzin: 37215
Projekt i wykonanie: M2 Studio