fe
RP
ue

Aneks nr 2 do Umowy 10/I-4/2019 z dnia 04.03.2020

W dniu 29.07.2022 r. został podpisany Aneks nr 2 do Umowy 10/I-4/2019 z dnia 04.03.2020 r., w wyniku którego m.in. nastąpiła zmiana zapisów – w taki sposób, że Wykonawca ponad zakres objęty Umową zobowiązuje się do wykonania prac projektowych i budowlanych związanych z zabezpieczeniem prześwitów na obiektach mostowych w ciągu trasy głównej Kontraktu.

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2023 r.

Liczba odwiedzin: 37262
Projekt i wykonanie: M2 Studio