Zdjęcia z ziemi 04.09-10.09.2023

Węzeł Bobolice Węzeł Bobolice Węzeł Bobolice węzeł Głodowa węzeł Głodowa węzeł Głodowa węzeł Głodowa węzeł Głodowa ES39.1 TG km 46 WD 45.0 WD44.2 WD47.4 WE45.7 Węzeł Bobolice Węzeł Bobolice Węzeł Bobolice Węzeł Bobolice Węzeł Bobolice Węzeł Bobolice Węzeł Bobolice Węzeł Bobolice Węzeł Bobolice