Rada Budowy nr 23

W dniu 10.02.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 23 w formie wideokonferencji ze względu na panującą sytuację w kraju epidemia koronawirusa COVID 19. W trakcie narady omówiono tematy dotyczące realizacji Kontraktu w styczniu 2022 roku.

Rada Techniczna nr 17

W dniu 03.02.2022 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Boblicach odbyła się Rada Techniczna    nr 17. W trakcie narady omówiono uwagi dotyczące przebiegu robót w czasie dwóch tygodni okresu przerwy zimowej, sprawy dotyczące prac projektowych i sprawy organizacyjne.

Rada Techniczna nr 16

W dniu 20.01.2022 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Boblicach odbyła się Rada Techniczna    nr 16. W trakcie narady omówiono uwagi dotyczące przebiegu robót w okresie przerwy zimowej, sprawy dotyczące prac projektowych i sprawy organizacyjne.

Rada Budowy nr 22

W dniu 13.01.2022 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Boblicach odbyła się Rada Budowy nr 22. W trakcie narady omówiono postęp robót w grudniu 2021 roku oraz aktualne zagadnienia związane z utrzymaniem budowy i wykonaniem robót w okresie przerwy zimowej.

Rada Budowy nr 21

W dniu 16.12.2021 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Boblicach odbyła się Rada Budowy nr 21. W czasie narady dokonano oceny postępu robót w roku 2021 w odniesieniu do Programu oraz omówiono główne zamierzenia Wykonawcy w związku z rozpoczętą zgodnie z Kontraktem przerwą zimową.

Rada Techniczna nr 15

W dniu 09.12.2021 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Boblicach odbyła się Rada Techniczna    nr 15. Tematem Rady Technicznej było omówienie całości problemów związanych z realizacją Robót w ostatnim tygodniu, omówienie postępu Robót w stosunku do Programu oraz planu Robót na kolejny tydzień. Omawiano również zadania związane z obecnymi utrudnieniami Więcej…

Rada Techniczna nr 14

W dniu 01.12.2021 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Boblicach odbyła się Rada Techniczna    nr 14. Tematem Rady Technicznej było omówienie całości problemów związanych z realizacją Robót w ostatnim tygodniu, omówienie postępu Robót w stosunku do Programu oraz planu Robót na kolejny tydzień.

Rada Techniczna nr 13

W dniu 25.11.2021 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Boblicach odbyła się Rada Techniczna    nr 13. Tematem Rady Technicznej było omówienie całości problemów związanych z realizacją Robót w ostatnich trzech tygodniach, omówienie postępu Robót w stosunku do Programu oraz planu Robót na kolejny tydzień.

Rada Budowy nr 20

W dniu 18.11.2021 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Boblicach odbyła się Rada Budowy nr  20. W naradzie wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Nadzoru i Wykonawcy. Tematem Rady Budowy było omówienie postępu Robót w październiku 2021 r. w odniesieniu do Programu oraz przedstawienie planu Robót na następny miesiąc.

Rada Techniczna nr 12

W dniu 04.11.2021 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Boblicach odbyła się Rada Techniczna    nr 12. Tematem Rady Technicznej było omówienie całości problemów związanych z realizacją Robót w ostatnim tygodniu, omówienie postępu Robót w stosunku do Programu oraz planu Robót na kolejny tydzień. Szczególną uwagę poświecono na omówienie zabezpieczenia robót Więcej…

Rada Techniczna nr 11

W dniu 28.10.2021 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Boblicach odbyła się Rada Techniczna    nr 11. Tematem Rady Technicznej było omówienie całości problemów związanych z realizacją Robót w ostatnim tygodniu, omówienie postępu Robót w stosunku do Programu oraz planu Robót na kolejny tydzień. Szczególną uwagę poświecono na omówienie spraw związanych Więcej…

Rada Techniczna nr 10

W dniu 21.10.2021 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Boblicach odbyła się Rada Techniczna    nr 10. Tematem Rady Technicznej było omówienie całości problemów związanych z realizacją Robót w ostatnich 2-ch tygodniach, omówienie postępu Robót w stosunku do Programu oraz planu Robót na kolejny tydzień. W szczególności omawiano tematy technologii robót Więcej…

Rada Budowy nr 19

W dniu 14.10.2021 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Boblicach odbyła się Rada Budowy nr  19. W naradzie wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Nadzoru i Wykonawcy. Tematem Rady Budowy było omówienie postępu Robót we wrześniu 2021 r. w odniesieniu do Programu oraz przedstawienie planu Robót na następny miesiąc. Podczas narady omówiono Więcej…

Techniczny objazd budowy

W dniu 13 października 2021 r. odbył się techniczny objazd budowy związany z planowaną Radą Budowy nr 19. W objeździe wzięli udział: Kierownik Projektu, Inżynier Kontraktu oraz przedstawiciele Dyrekcji Wykonawcy i Nadzoru. Wyniki przeglądu zostaną omówione na RB nr 19.

Rada Techniczna nr 9

W dniu 07.10.2021 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Boblicach odbyła się Rada Techniczna    nr 9. Tematem Rady Technicznej było omówienie całości problemów związanych z realizacją Robót w ostatnim tygodniu, omówienie postępu Robót w stosunku do Programu oraz planu Robót na kolejny tydzień. W szczególności omawiano tematy technologii robót oraz Więcej…

Rada Techniczna nr 8

W dniu 30.09.2021 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Boblicach odbyła się Rada Techniczna    nr 8. Tematem Rady Technicznej było omówienie całości problemów związanych z realizacją Robót w ostatnim tygodniu, omówienie postępu Robót w stosunku do Programu oraz planu Robót na kolejny tydzień. W szczególności omawiano tematy technologii robót oraz Więcej…