Zdjęcia z ziemi 17.04-23.04.2023

koniec Kontraktu km 49+287 koniec Kontraktu km 49+287 TG km 47 WD 44.2 WD 45.0 WD 47.4 WE 45.7 WE 45.7 węzeł Bobolice węzeł Bobolice węzeł Bobolice węzeł Bobolice węzeł Bobolice węzeł Bobolice węzeł Bobolice węzeł Bobolice węzeł Głodowa węzeł Głodowa węzeł Głodowa węzeł Głodowa

Zdjęcia z ziemi 24.10-30.10.2022

Wezeł Głodowa Węzeł Bobolice Węzeł Bobolice Węzeł Bobolice Węzeł Bobolice budowa ronda DK11_DK25 budowa ronda DK11_DK25 budowa ronda DK11_DK25 budowa ronda DK11_DK25 ES39.1 z dojazdami ES39.1 z dojazdami ES39.1 z dojazdami ES39.1 z dojazdami ES39.1 z dojazdami ES39.1 z dojazdami ES39.1 z dojazdami ES39.1 z dojazdami WD45.0 WE45.7 Wezeł Głodowa

Zdjęcia z ziemi 04.07-10.07.2022

WE 45.7 WE 45.7 Węzeł Głodowa Węzeł Głodowa Węzeł Głodowa Węzeł Głodowa ES 39.1 PMZ 48.1 TG budowa ścieku przykrawędziowego TG budowa ścieku przykrawędziowego TG budowa ścieku przykrawędziowego TG budowa ścieku przykrawędziowego WD 45.0 WD 45.0 WD 45.0 WD 47.4 WD 47.4 WD 47.4 WD48.4 WD48.4

Zdjęcia z ziemi 23.05-27.05.2022

ES39.1 ES39.1 P1110408 P1110409 P1110424 P1110444 PMZ41.75 PMZ42.3 PMZ43.0 PMZ44.7 PMZ46.5 PMZ46.8 PMZ48.4 TG TG TG rob nawierzchniowe TG rob nawierzchniowe TG rob nawierzchniowe TG roboty ziemne TG roboty ziemne TG roboty ziemne TG roboty ziemne TG roboty ziemne WD41.4 WD44.2 WD45.0 węzeł Głodowa

Zdjęcia z ziemi 19.04-22.04.2022

W.Bobolice budowa łącznicy WD44.2 WD44.2 WD45.0 WD47.4 WD47.4 WD48.4 WD48.4 WD48.4 WE41.0 WMB Głodowa PMZ42.3 PMZ42.3 PMZ43.0 PMZ43.0 PMZ46.8 PMZ46.8 TG roboty ziemne TG roboty ziemne TG roboty ziemne TG roboty ziemne TG roboty ziemne TG roboty ziemne TG roboty ziemne TG roboty ziemne W.Bobolice budowa łącznicy

Zdjęcia z ziemi 04.04-08.04.2022

22.03.10 ZK-5.2 bentomata+zasypka gruntem rodzimym głęboczka 22.03.10 ZK-5.2 połączenia bentomaty w głęboczku 22.03.10 ZK-5.2 wykop+bentomata w głęboczku 22.03.14 ZK-5.2 zasypka głęboczka gruntem rodzimym 22.03.18 ZK-5.2 bentomata + zasypka gruntem rodzimym 22.03.21 ZK-5.2 rozkładanie bentomaty 22.03.30 ZK-5.2 ostatni etap wykopu i ułożenia bentomaty 22.03.30 ZK-5.2 zahumusowanie DP3580Z DP3580Z DP3580Z DP3580Z DP3580Z Więcej…

Zdjęcia z ziemi 28.03-01.04.2022

wzmocnienie podłoża TG Montaż WMB w. Głodowa Montaż WMB w. Głodowa Montaż WMB w. Głodowa objazd budowy z udziałem kierownictwa Zamawiającego I Wykonawcy objazd budowy z udziałem kierownictwa Zamawiającego I Wykonawcy objazd budowy z udziałem kierownictwa Zamawiającego I Wykonawcy WE 41.0 WE 41.0

Zdjęcia z ziemi 07.03-11.03.2022

WE 41.0 budowa WMB Głodowa budowa WMB Głodowa budowa WMB Głodowa DP Droga poż. nr 16 Droga poż. nr 16 ES 39.1 ES 39.1 ES 39.1 naprawa płotków herpetologicznych naprawa płotków herpetologicznych pobieranie próbek kruszywa do badań pobieranie próbek kruszywa do badań pobieranie próbek kruszywa do badań pobieranie próbek kruszywa Więcej…