fe
RP
ue
Grudzień 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Utrzymaniem wprowadzonych organizacji czasowych ruchu – cały zakres S11,
 • Odwodnieniem terenu budowy – cały zakres S11,
 • Betonowaniem korpusu w osi C – obiekt WD-45.0,
 • Zbrojeniem fundamentu w osi A, B, C – obiekt WD-48.4,
 • Montażem prefabrykatów – PMZ-44.7,
 • Zbrojeniem płyty wlotu i wylotu – PMZ-44.7,
 • Wykonaniem drenażu podłużnego strona prawa – km 37+820-37+920.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Odwodnieniem i ukształtowaniem powierzchni wykopów i nasypów – TG,
 • Odhumusowaniem pod plac WMB – węzeł Głodowa,
 • Zagęszczeniem impulsowym RIC – km 44+250 – 44+270,
 • Zabezpieczeniem ternu budowy do przerwy technologicznej – km 37+670-37+920,
 • Zbrojeniem korpusu osi A NL oraz filarów osi G NL – obiekt ES-39.1,
 • Betonowaniem korpusu przyczółka osi A NP – obiekt ES-39.1,
 • Betonowaniem płyt fundamentowych wlotu i wylotu – PMZ-40.0,
 • Zbrojeniem płyt fundamentowych wlotu i wylotu – PMZ-44.7,
 • Zbrojeniem fundamentu w osi A, C – obiekt WD-48.4,
 • Zdjęciem warstwy ziemi wierzchniej – Zbiornik ZB-79,
 • Wycinką obszarów zbiorników – TG,
 • Usunięciem karpin z odwozem – DW169,
 • Wykonaniem drenażu podłużnego strona prawa – km 37+820-37+920.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Zbrojeniem korpusu osi A NP. oraz filarów osi G NL – obiekt ES-39.1,
 • Betonowaniem filarów osi B i C NL – obiekt ES-39.1,
 • Izolacją cienką – PMZ-42.3,
 • Zbrojeniem przyczółków w osi C – obiekt WD-45.0,
 • Betonowaniem filarów oś B – obiekt WD-45.0,
 • Zbrojeniem płyt fundamentowych wlotu i wylotu – PMZ-40.0,
 • Montażem prefabrykatów – PMZ 44.7,
 • Zbrojeniem murków wewnątrz przepustu – PMZ-47.3,
 • Betonowaniem murków wewnątrz przepustu – PMZ-47.3,
 • Zbrojeniem fundamentu w osi A, C – obiekt WD-48.4,
 • Wykopem – DD26, DD30,
 • Nasypem – DD26, DD30,
 • Stabilizacją podłoża – DD26, DD30,
 • Podbudową z kruszywa pod objazd – DD26, DD30,
 • Wykonaniem tymczasowej drogi serwisowej (stabilizacja + kruszywo) – km 39+200-39+500,
 • Zagęszczeniem impulsowym RIC – km 43+080 – 43+180,
 • Przebudową sieci gazowej GW6,
 • Przebudową sieci gazowej GW7,
 • Przebudową kolizji elektroenergetycznej 07 SN,
 • Przebudową kolizji elektroenergetycznej 06 SN,
 • Wykonaniem drenażu podłużnego – km 37+670-37+820.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Zbrojeniem filarów – obiekt ES-39.1,
 • Betonowaniem filarów w osi B – obiekt WD-44.2,
 • Zbrojeniem przyczółków i filarów – obiekt WD-41.4,
 • Zbrojeniem przyczółków w osi A, C – obiekt WD-45.0,
 • Wykonaniem betonu podkładowego – PMZ 44.7,
 • Zbrojeniem ścian przepustu – PMZ-48.4,
 • Betonowaniem ścian przepustu – PMZ-48.4,
 • Zbrojeniem ław fundamentowych – WD-48.4,
 • Wykonaniem betonu podkładowego ław fundamentowych – WD-48.8,
 • Betonowaniem płyty fundamentowej – PMZ-47.3,
 • Zbrojeniem płyty fundamentowej – PMZ-47.3,
 • Wykopem – DD26, DD30,
 • Wykopem – rowy – km 37+700-38+400,
 • Wymianą gruntu – km 42+600, 43+700,
 • Odhumusowaniem – ronda Bobolice,
 • Nasypem km 43+700,
 • Osuszeniem warstwy podłoża W1 – km 37+700-37+800,
 • Osuszeniem warstwy nasypu N3 – km 42+200+42+300,
 • Zagęszczeniem impulsowym RIC – km 43+285 – 43+530,
 • Wykonaniem tymczasowego ogrodzenia herpetologicznego – TG,
 • Zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-10,
 • Wykonaniem wykopu – zbiornik ZK-10,
 • Ułożeniem maty bentonitowej – zbiornik ZK-10,
 • Umocnieniem warstwą gruntu rodzimego gr.35 cm – zbiornik ZK-10,
 • Umocnieniem warstwą ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-10,
 • Przebudową sieci gazowej GW6,
 • Przebudową sieci gazowej GW7,
 • Przebudową kolizji elektroenergetycznej 07 SN,
 • Przebudową kolizji elektroenergetycznej 06 SN.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem zbrojenia filarów i korpusu w osiach A, B, C, F, G,
 • Izolacją cienką w osiach D, E – obiekt ES-39.1,
 • Izolacją cienką fundamentów A-C – obiekt WD-41.4,
 • Zbrojeniem korpusów – obiekt WD-45.0,
 • Wykonaniem izolacji z papy – PMZ-40.00,
 • Wykonaniem izolacji cienkiej – PMZ-40.00,
 • Betonowaniem skrzydeł wlotu i wylotu – PMZ-42.3,
 • Wykonaniem murku wewnętrznego przepustu NL – PMZ-48.4,
 • Zbrojeniem ścian przepustu – PMZ-48.4,
 • Wykonaniem podkładu betonowego – PMZ-48.4,
 • Zbrojeniem płyty fundamentowej – PMZ-47.3,
 • Wykonaniem podkładu betonowego – WD-48.8,
 • Wzmocnieniem DSM – PMZ-48.4,
 • Wzmocnieniem DSM – PMZ-48.8,
 • Wykopem – rowy / Estakada H, I – km 37+700-38+400,
 • Wymianą gruntu – km 46+550-46+575,
 • Odhumusowaniem – ronda Bobolice,
 • Wykopem km 45+000-45+600, DK25
 • Nasypem km DK25, 46+000-46+400, 39+400, 42+000,
 • Nasypem wymianą gruntu – km 43+700,
 • Wykopem + odwodnieniem budowy – km 41+000,
 • Wymianą gruntu – km 43+700,
 • Stabilizacją podłoża – km 42+175-42+220,
 • Zagęszczeniem impulsowym RIC – km 44+250 – 44+340,
 • Nasypem/platforma Kellera – km 43+090-43+181,
 • Dostawą gruzu betonowego – Węzeł Głodowa,
 • Wykonaniem tymczasowego ogrodzenia herpetologicznego – TG,
 • Zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-15,
 • Wykonaniem wykopu – zbiornik ZK-15,
 • Ułożeniem karp – zbiornik ZK-2,
 • Ułożeniem kłód – zbiornik ZK-2,
 • Ułożeniem zimowiska – zbiornik ZK-2,
 • Ułożeniem karp – zbiornik ZK-7,
 • Ułożeniem kłód – zbiornik ZK-7,
 • Ułożeniem zimowiska – zbiornik ZK-7,
 • Wycinką obszarów zbiorników nr 3,5,6,7,8,12,13,15,16,20,
 • Pracami związanymi z wykonaniem by-passu – DW169,
 • Pracami związanymi z wykonaniem by-passu – DW171,
 • Przebudową sieci gazowej GW6,
 • Przebudową sieci gazowej GW7,
 • Przebudową kolizji elektroenergetycznej 01 SN,
 • Przebudową kolizji teletechnicznej TT-02.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Listopad 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem zbrojenia filarów i korpusu w osiach A, B, C, F, G; ławy fundamentowej oś D – obiekt ES-39.1,
 • Izolacją cienką w osiach F, G, A N-P – obiekt ES-39.1,
 • Betonowaniem filarów oś C nitka prawa – obiekt ES-39.1,
 • Betonowaniem ławy fundamentowej oś D – obiekt ES-39.1,
 • Zbrojeniem filaru w osi B – obiekt WD-44.2,
 • Zbrojeniem korpusów – obiekt WD-45.0,
 • Izolacją cienką fundamentów A-C – obiekt WD-41.4,
 • Izolacją cienką na prefabrykatach – PMZ-40.00,
 • Zbrojeniem płyty fundamentowej – PMZ-47.3,
 • Wykonaniem murków wewnętrznych przepustu – PMZ-48.4,
 • Wykopem pod platformę Kellera – obiekt WD-48.4,
 • Zbrojeniem przepustu – PMZ-48.4,
 • Wymianą gruntu, wykop i nasyp – PMZ-48.8,
 • Oznakowaniem pionowym i poziomym bajpasów – wprowadzenie PTOR etap I – DW171,
 • Wykonaniem drogi technologicznej w śladzie łącznicy,
 • Odhumusowaniem – km DD31, DK25,
 • Wykopem km 47+300, 37+700-38+400, 44+000, 41+000,
 • Nasypem km 47+320-DP3580Z,
 • Zagęszczeniem dynamicznym RIC – km 44+700 – 44+820,
 • Odwodnieniem terenu budowy – km 39+950-40+000, 41+100-41+750, DD22, DD27,
 • Nasypem N3/osuszanie warstw – km 41+750-42+320,
 • Nasypem/platforma Kellera – km 43+090-43+181,
 • Zagęszczeniem impulsowym RIC – km 44+250-44+340, 44+700-44+825,
 • Dostawą gruzu betonowego – Węzeł Głodowa,
 • Wykonaniem tymczasowego ogrodzenia herpetologicznego – TG,
 • Umocnieniem warstwą ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-8,
 • Ułożeniem karp – zbiornik ZK-8,
 • Ułożeniem kłód – zbiornik ZK-8,
 • Ułożeniem zimowiska – zbiornik ZK-8,
 • Wykonaniem wykopu – zbiornik ZK-7,
 • Ułożeniem maty bentonitowej – zbiornik ZK-7,
 • Umocnieniem warstwą gruntu rodzimego – zbiornik ZK-7,
 • Umocnieniem warstwą ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-7,
 • Ułożeniem zimowiska – zbiornik ZK-7,
 • Ułożeniem karp – zbiornik ZK-2,
 • Ułożeniem kłód – zbiornik ZK-2,
 • Ułożeniem zimowiska – zbiornik ZK-2,
 • Wycinką obszarów zbiorników nr 3,5,6,7,8,12,13,15,16,20,
 • Pracami związanymi z wykonaniem by-passu – DW169,
 • Pracami związanymi z wykonaniem by-passu – DW171,
 • Przebudową sieci gazowej GW6,
 • Przebudową sieci gazowej GW7,
 • Przebudową kolizji elektroenergetycznej 03 SN,
 • Przebudową kolizji elektroenergetycznej 04 SN,
 • Przebudową kolizji teletechnicznej T-01.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Wykonaniem zbrojenia filarów i korpusu w osiach A, B, C, F, G; ławy fundamentowej oś D i E – obiekt ES-39.1,
  • Izolacją cienką w osiach F i A – obiekt ES-39.1,
  • Betonowaniem filarów oś B nitka prawa – obiekt ES-39.1,
  • Betonowaniem ławy fundamentowej oś D – obiekt ES-39.1,
  • Zbrojeniem filaru w osi B – obiekt WD-44.2,
  • Betonowaniem korpusu przyczółka w osi C – obiekt WD-44.2,
  • Betonowaniem ław fundamentowej oś A, B, C – obiekt WD-41.4,
  • Montażem prefabrykatów – PMZ-40.0,
  • Izolacją cienką na prefabrykatach – PMZ-42.3,
  • Izolacją cienką na prefabrykatach – PMZ-41.75,
  • Wykonaniem wykopu – PMZ-47.3,
  • Betonowaniem płyty fundamentowej – PMZ-48.4,
  • Zbrojeniem przepustu – PMZ-48.4,
  • Odhumusowaniem – km 44+900-45+000, 43+090-43+180, 37+700-38+400,
  • Przebudową z kruszywa – droga tymczasowa bajpas nr 1 – DW171,
  • Poboczem z kruszywa – bajpas – DW171,
  • Nawierzchnią mineralno – bitumiczna – bajpas 2 – DW171,
  • Wykonaniem platform roboczych pod RIC – km 46+510-46+550; 44+700-44+820,
  • Wykopem km 44+600 – 44+700, 47+300, 45+000-45+500, 37+700-38+400, 44+000, 41+000,
  • Nasypem km 44+700 – 44+820, 46+000-46+350, 47+260-DP35580Z, 44+700-44+825, 42+000,
  • Zagęszczeniem dynamicznym RIC – km 46+510-46+550; 47+260-47+320,
  • Nasypem/platforma Kellera – km 43+090-43+181,
  • Wykonaniem tymczasowego ogrodzenia herpetologicznego – TG,
  • Zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-7,
  • Zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-8,
  • Wykonaniem wykopu – zbiornik ZK-8,
  • Ułożeniem maty bentonitowej – zbiornik ZK-8,
  • Umocnieniem warstwą gruntu rodzimego – zbiornik ZK-8,
  • Umocnieniem warstwą ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-8,
  • Ułożeniem karp – zbiornik ZK-2,
  • Ułożeniem kłód – zbiornik ZK-2,
  • Ułożeniem zimowiska – zbiornik ZK-2,
  • Wykonaniem przepustu – PD WA20,
  • Wykonaniem przepustu – PD WA21,
  • Zrąbkowaniem pni i gałęzi,
  • Pracami związanymi z wykonaniem by-passu – DW169,
  • Pracami związanymi z wykonaniem by-passu – DW171,
  • Przebudową kolizji wodociągowej W3,
  • Przebudową kolizji wodociągowej W4,
  • Przebudową sieci gazowej GW6,
  • Przebudową sieci gazowej GW7,
  • Przebudową kolizji elektroenergetycznej 01 SN,
  • Przebudową kolizji elektroenergetycznej 04 SN,
  • Przebudową kolizji elektroenergetycznej 06 SN,
  • Przebudową kolizji elektroenergetycznej 07 SN.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Wykonaniem zbrojenia ław, filarów i korpusu w osiach A-G – obiekt ES-39.1,
  • Wykonaniem betonu podkładowego – obiekt ES-39.1,
  • Zbrojeniem korpusów Ii filarów w osiach B i C – obiekt WD-44.2,
  • Zbrojeniem korpusów A-C – obiekt WD-45.0,
  • Izolacją ław fundamentowych w osiach B i C – obiekt WD-45.0,
  • Zasypką ław fundamentowych – obiekt WD-45.0,
  • Zasypką ław obiektu – PMZ-40.0,
  • Wykonaniem wykopu i platformy – PMZ-40.0,
  • Zbrojeniem przepustu – PMZ-48.4,
  • Odwodnieniem terenu budowy – wykop rowów tymczasowych – km 45+000-46+000,
  • Odhumusowaniem – km 46+510-46+550,
  • Wykonaniem platform roboczych pod RIC – km 46+510-46+550; 44+700-44+820,
  • Wykopem km 44+600 – 44+700, 46+510-46+550,
  • Nasypem km 44+700 – 44+820, 46+510-46+550, 46+510-46+550,
  • Nasypem N1b (wykop z przyczółka ES-39.1),
  • Wykopem pod przepust 40.0,
  • Rowami – km 44+000, 44+500,
  • Dostawą przekruszu betonowego – Węzeł Głodowa,
  • Zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-7,
  • Zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-8,
  • Zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-2,
  • Wykonaniem wykopu – zbiornik ZK-2,
  • Ułożeniem maty bentonitowej – zbiornik ZK-2,
  • Umocnieniem warstwą gruntu rodzimego – zbiornik ZK-2,
  • Umocnieniem warstwą ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-2,
  • Zrąbkowaniem pni i gałęzi,
  • Przebudową kolizji wodociągowej W3,
  • Przebudową sieci gazowej GW6,
  • Przebudową sieci gazowej GW7,
  • Przebudową kolizji teletechnicznej TT 02,
  • Przebudową kolizji elektroenergetycznej 02 SN,
  • Przebudową kolizji elektroenergetycznej 06 SN.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Wykonaniem zbrojenia – obiekt ES-39.1,
   • Izolacją ław fundamentowych – obiekt ES-39.1,
   • Zbrojeniem korpusów B-C – obiekt WD-44.2,
   • Betonowanie przyczółka A – obiekt WD-44.2,
   • Zbrojeniem korpusów A-C – obiekt WD-45.0,
   • Izolacją ław fundamentowych – obiekt WD-45.0,
   • Zbrojeniem skrzydeł i ramy wlot/wylot – PMZ-42.3,
   • Wykonaniem wykopu – PMZ-48.4,
   • Wykonaniem betonu podkładowego – PMZ-48.4 i WE-45.7,
   • Odwodnieniem terenu budowy – wykop rowów tymczasowych – DD28,
   • Wykonaniem platform roboczych pod RIC – 44+700-44+820; 44+260-47+320,
   • Odhumusowaniem – 37+700-37+800, 43+080-43+180,
   • Wykopem km 44+600 – 44+700, 47+260-47+320, 39+212-39+485, 44+800-45+000,
   • Nasypem km 44+700 – 44+820, 47+260-47+320, 39+212-39+485, 44+700-44+825,
   • Stabilizacją podłoża – DD28,
   • Stabilizacją podłoża – droga tymczasowa bajpas DW171,
   • Wykonaniem drogi technologicznej – nawierzchnia z kruszywa – DD28,
   • Stabilizacją platformy pod RIC/Nasyp N1a – km 38+830-38+885,
   • Rowami odpływowymi – km 40+000, 40+500,
   • Rozkopem pod przepust 40.0 – 39+950,
   • Dostawą gruzu betonowego – kontynuacja – Węzeł Głodowa,
   • Ustawieniem tymczasowych ogrodzeń herpetologicznych – Trasa Główna,
   • Ułożeniem maty bentonitowej – zbiornik ZK-13.1,
   • Umocnieniem warstwą gruntu rodzimego – zbiornik ZK-13.1,
   • Umocnieniem warstwą ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-13.1,
   • Ułożeniem karp – zbiornik ZK-13.1,
   • Ułożeniem kłód – zbiornik ZK-13.1,
   • Ułożeniem zimowiska – zbiornik ZK-13.1,
   • Wykonaniem wykopów – zbiornik ZK-16,
   • Ułożeniem maty bentonitowej – zbiornik ZK-16,
   • Umocnieniem warstwą gruntu rodzimego – zbiornik ZK-16,
   • Umocnieniem warstwą ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-16,
   • Ułożeniem karp – zbiornik ZK-16,
   • Ułożeniem kłód – zbiornik ZK-16,
   • Ułożeniem zimowiska – zbiornik ZK-16,
   • Przebudową kolizji wodociągowej W3,
   • Przebudową kolizji wodociągowej W4,
   • Przebudową sieci gazowej GW5,
   • Przebudową sieci gazowej GW6,
   • Przebudową sieci gazowej GW7,
   • Przebudową kolizji teletechnicznej TT 02,
   • Przebudową kolizji teletechnicznej TT 01,
   • Przebudową kolizji elektroenergetycznej 02 SN,
   • Przebudową kolizji elektroenergetycznej 01 SN,
   • Przebudową kolizji elektroenergetycznej 03 SN.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

   Październik 2021

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Betonowaniem ławy A/L – obiekt ES-39.1,
   • Betonowaniem ławy F/L i P – obiekt ES-39.1,
   • Betonowaniem ławy G/L i P – obiekt ES-39.1,
   • Wykonaniem izolacji ław B i C – obiekt ES-39.1,
   • Wykonaniem zbrojenia ław A/L – wytyki, korpusy podpór pośrednich – obiekt ES-39.1,
   • Wykonaniem betonu podkładowego – obiekt WE-41.0,
   • Wykonaniem zbrojenia ław – obiekt WD-41.4,
   • Zbrojeniem korpusów i filarów A-C + szalowanie korpusów i filarów – obiekt WD-44.2,
   • Zbrojeniem korpusów A-C + szalowanie korpusów i filarów – obiekt WD-45.0,
   • Wykonaniem izolacji ław A-C – obiekt WD-45.0,
   • Montażem zbrojenia – PMZ-42.3, PZM-41.75,
   • Odhumusowaniem – DD28, 44+600-44+980, 47+350-47+400, 44+700-44+800,
   • Wykonaniem nawierzchni mineralno-bitumicznej pod objazd nr 1 – TOR – DW171,
   • Wykonaniem nasypu pod objazd nr 2 – TOR – DW171,
   • Wykopem km 45+000 – 45+500,
   • Nasypem km 46+000 – 46+700,
   • Stabilizacją podłoża – DD28,
   • Wykonaniem drogi technologicznej – DD28,
   • Wykopem W2 – transport na nasyp N2 – km 39+400 – 39+900,
   • Wykopem W5 – transport na nasyp N2 – km 43+600 – 44+100,
   • Wykonaniem platformy Keller – na km 43+285 – 43+530, nasyp N4,
   • Wykonaniem nasypu N2a i N2b,
   • Wykonaniem nawierzchni tymczasowych z kruszywa: DD27,
   • Dostawą gruzu betonowego,
   • Zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-13.1,
   • Wykonaniem wykopów – zbiornik ZK-13.1,
   • Ułożeniem maty bentonitowej – zbiornik ZK-13.1,
   • Wykonaniem wykopów – zbiornik ZK-16,
   • Ułożeniem maty bentonitowej – zbiornik ZK-16,
   • Umocnieniem warstwą gruntu rodzimego – zbiornik ZK-16,
   • Umocnieniem warstwą ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-16,
   • Przebudową kolizji wodociągowej W1,
   • Przebudową kolizji wodociągowej W2,
   • Przebudową kolizji wodociągowej W4,
   • Przebudową kolizji kanalizacji sanitarnej tłocznej – S-2,
   • Przebudową kolizji kanalizacji sanitarnej tłocznej – S-3,
   • Przebudowa sieci gazowej GW5,
   • Przebudowa sieci gazowej GW6,
   • Przebudową kolizji teletechnicznej TT 02.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
   • Betonowaniem ławy A/P – obiekt ES-39.1,
   • Betonowaniem ławy C/L i P – obiekt ES-39.1,
   • Wykonaniem zbrojenia ław – obiekt ES-39.1,
   • Wykonaniem wykopów pod beton podkładowy – obiekt WE-41.0,
   • Wykonaniem zbrojenia ław – obiekt WD-41.4,
   • Zbrojeniem korpusów A-C – obiekt WD-44.2,
   • Zasypaniem ław z zagęszczeniem A-C – obiekt WD-44.2,
   • Zbrojeniem korpusów A-C – obiekt WD-45.0,
   • Montażem zbrojenia – PMZ-42.3,
   • Betonowaniem płyty wlot/wylot – PMZ-42.3,
   • Wykonaniem wykopów pod ławy fundamentowe – obiekt WD-45.7,
   • Zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej: TG km 44+800-45+000, DD27,
   • Wykopem km 45+000 – 45+500,
   • Nasypem km 46+000 – 46+700,
   • Stabilizacją podłoża – DD28,
   • Wykopem W2 – km 39+400 – 39+900,
   • Wykopem W5 – km 43+600 – 44+100,
   • Wykonaniem nasypu N4 platforma Keller – na km 43+285 – 43+550, warstwy W16, W15, W14,
   • Wykonaniem nasypu N2a i N2b,
   • Stabilizacją – DD22 km 0+450 – 0+730,
   • Wykonaniem nawierzchni tymczasowych z kruszywa: DD22 km 0+450 – 0+730, DD24.1 km 0+000 – 0+265, DD24 km 0+200 – 0+900,
   • Zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej km 0+500 – 1+000, DD27,
   • Profilowaniem warstwy stabilizacji DD27
   • Dostawą gruzu betonowego,
   • Zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-3,
   • Wykonaniem wykopów – zbiornik ZK-3,
   • Ułożeniem maty bentonitowej – zbiornik ZK-3,
   • Umocnieniem warstwą gruntu rodzimego – zbiornik ZK-3,
   • Umocnieniem warstwą ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-3,
   • Ułożeniem karp – zbiornik ZK-3,
   • Ułożeniem kłód – zbiornik ZK-3,
   • Ułożeniem zimowiska – zbiornik ZK-3,
   • Zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-13.1,
   • Zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-16,
   • Wykonaniem wykopów – zbiornik ZK-16,
   • Ułożeniem maty bentonitowej – zbiornik ZK-16,
   • Umocnieniem warstwą gruntu rodzimego – zbiornik ZK-16,
   • Przebudową kolizji wodociągowej W4,
   • Przebudowa sieci gazowej GW5,
   • Przebudowa sieci gazowej GW6,
   • Przebudową kolizji TT 01.
   W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Betonowaniem ławy B/L i P – obiekt ES-39.1,
   • Wykonaniem zbrojenia ław – obiekt ES-39.1,
   • Wykonaniem wykopów pod wykonanie betonu podkładowego – obiekt WE-41.0,
   • Wykonaniem betonu podkładowego w osiach A-C – obiekt WD-41.4,
   • Wykonaniem wzmocnienia podłoża kolumnami DSM – obiekt WE-45.7,
   • Wykonaniem wykopów pod platformy robocze pod kolumny DSM – obiekt WE-45.7,
   • Montażem prefabrykatów – PMZ-42.3,
   • Montażem zbrojenia – PMZ-42.3,
   • Zbrojeniem korpusów A-C – obiekt WD-44.2,
   • Odhumusowaniem TG,
   • Wykopem km 45+000 – 45+500,
   • Nasypem km 46+000 – 46+700,
   • Wykonaniem nawierzchni tymczasowej i warstwy stabilizacji – DD24.1 KM 0+000-0+265,
   • Wykonaniem platformy RIC Kellera – kontynuacja,
   • Robotami ziemnymi – drogi DD24, DD27,
   • Wykonaniem nasypu N4 platforma Keller – na km 43+285 – 43+550,
   • Wykonaniem nasypu N2,
   • Wykopem W5 – materiał na wykonanie platformy roboczej nasyp N4,
   • Dostawą gruzu betonowego,
   • Karczowaniem pni i usuwaniem gałęzi,
   • Ułożeniem maty bentonitowej – zbiornik ZK-1,
   • Umocnieniem warstwą gruntu rodzimego – zbiornik ZK-1,
   • Umocnieniem warstwą ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-1,
   • Ułożeniem karp – zbiornik ZK-1,
   • Ułożeniem kłód – zbiornik ZK-1,
   • Ułożeniem zimowiska – zbiornik ZK-1,
   • Zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-3,
   • Wykonaniem wykopów – zbiornik ZK-3,
   • Ułożeniem maty bentonitowej – zbiornik ZK-3,
   • Umocnieniem warstwą gruntu rodzimego – zbiornik ZK-3,
   • Umocnieniem warstwą ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-16,
   • Wykonaniem wykopów – zbiornik ZK-16,
   • Przebudową kolizji S-3,
   • Przebudową kolizji wodociągowej W4,
   • Przebudową kolizji W-2,
   • Przebudowa sieci gazowej GW5,
   • Przebudowa sieci gazowej GW6,
   • Przebudową kolizji TT 01.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Wykonaniem zbrojenia ław fundamentowych – obiekt ES-39.1,
   • Wykonaniem wzmocnienia podłoża kolumnami DSM – obiekt WE-41.0,
   • Wykonaniem wzmocnienia podłoża kolumnami DSM – obiekt WD-41.4,
   • Wykonaniem wykopów – obiekt WD-41.4,
   • Wykonaniem betonów podkładowych – obiekt WD-41.4,
   • Wykonaniem zbrojenia ław wlotu/wylotu – PMZ 41.75,
   • Izolacją ław fundamentowych – obiekt WD-44.2,
   • Zbrojeniem korpusów przyczółków – obiekt WD-44.2,
   • Betonowaniem ław fundamentowych A-C – obiekt WD-45.0,
   • Wykonaniem wykopów pod platformy robocze pod kolumny DSM – obiekt WE-45.7,
   • Odhumusowaniem TG,
   • Wykopem km 45+000 – 45+500,
   • Nasypem km 46+000 – 46+700,
   • Wykopem i nasypem DK25,
   • Wykonaniem platformy RIC Kellera – kontynuacja,
   • Robotami ziemnymi – drogi DD22, DD24, DD27,
   • Wykonaniem platformy RIC Kellera – na km 43+285 – 43+550,
   • Wykonaniem warstwy W15 i warstwy W14 nasypu N2,
   • Dostawą kruszywa oraz gruzu betonowego,
   • Odhumusowaniem pod platformę Kellera – na km 43+285 – 43+550,
   • Wykopem W5 – materiał na wykonanie platformy roboczej nasyp N4,
   • Wykopem W1 – materiał na wykonanie platform roboczych, drogi DD22, DD24, warstw W14 i W15 nasypu N2,
   • Przepustami kołowymi (nadsypka),
   • Wycinką drzew i zakrzaczeń,
   • Karczowaniem pni i usuwaniem gałęzi,
   • Ułożeniem maty bentonitowej – zbiornik ZK-1,
   • Umocnieniem warstwą gruntu rodzimego – zbiornik ZK-1,
   • Umocnieniem warstwą ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-1,
   • Wykonaniem wykopów – zbiornik ZK-3,
   • Przebudową kolizji S-3,
   • Przebudową kolizji W-2,
   • Przebudowa sieci gazowej GW5,
   • Przebudowa sieci gazowej GW6,
   • Przebudową kolizji TT 01.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

   Wrzesień 2021

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Wykonaniem wykopów – obiekt ES-39.1,
   • Wykonaniem betonów podkładowych – obiekt ES-39.1,
   • Wykonaniem zbrojenia ław podpory A, B NL NP. obiektu ES-39.1,
   • Wykonaniem wykopów pod platformy robocze dla realizacji kolumn DSM – obiekt WE-41.0,
   • Wykonaniem wykopów – obiekt WD-41.4,
   • Wykonaniem zbrojenia ław wlotu/wylotu – PMZ 41.75, 42.3,
   • Montaż prefabrykatów – PMZ 41.75,
   • Wykonaniem zbrojenia ław A-C – obiekt WD-44.2,
   • Betonowanie ław A-C – obiekt WD-44.2,
   • Wykonaniem zbrojenia ław A-C – obiekt WD-45.0,
   • Wykonaniem wykopów pod platformy robocze pod kolumny DSM – obiekt WE-45.7,
   • Ułożeniem maty bentonitowej – zbiornik ZK-1,
   • Umocnieniem warstwą gruntu rodzimego gr.35 cm – zbiornik ZK-1,
   • Umocnieniem warstwą ziemi urodzajnej – zbiornik ZK-1,
   • Wykonaniem wykopów – zbiornik ZK-3,
   • Przebudową kolizji S-3,
   • Przebudową kolizji W-2,
   • Przebudowa sieci gazowej GW6,
   • Przebudową kolizji 03 SN,
   • Przebudową kolizji 04 SN,
   • Przebudową kolizji 05 SN,
   • Przebudową kolizji TT 03,
   • Budową bajpasu – podbudowa z kruszywa + rowy – DW171,
   • Wykopem km 45+000 – 45+500,
   • Nasypem km 46+000 – 46+700,
   • Robotami ziemnymi pod projektowaną DK25,
   • Stabilizacją podłoża pod nasyp gr. 40 cm km 46+650 – 46+800,
   • Wykonaniem platformy RIC Kellera – kontynuacja,
   • Wykonaniem platformy roboczej pod RIC (Keller) na drodze pożarowej nr 52,
   • Odhumusowaniem, robotami ziemnymi i stabilizacją – drogi DD22 i DD24,
   • Odhumusowaniem pod platformę Keller na km 43+285 – 43+550,
   • Dostawą kruszywa oraz gruzu betonowego,
   • Nasypem i warstwą kruszywa w śladzie łącznika do DK11,
   • Odhumusowaniem TG,
   • Wycinką drzew i zakrzaczeń,
   • Karczowaniem pni i usuwaniem gałęzi,
   • Przepustami kołowymi.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Wykonaniem wykopów – obiekt ES-39.1,
   • Wykonaniem betonów podkładowych – PMZ 41.75, 42.3,
   • Wykonaniem zbrojenia ław podpory A-C obiektu WD-44.2,
   • Wykonaniem betonów podkładowych – podpora A obiekt ES-39.1,
   • Ułożeniem maty bentonitowej – zbiornik ZK-1,
   • Przebudową kolizji S-3,
   • Przebudową kolizji W-2,
   • Przebudowa sieci gazowej GW6,
   • Przebudowa sieci gazowej GW5,
   • Przebudową kolizji 02 SN,
   • Przebudową kolizji 03 SN,
   • Przebudową kolizji 04 SN,
   • Przebudową kolizji TT 03,
   • Odhumusowaniem w śladzie DD28 oraz TG km 45+100 – 45+500,
   • Nasypem w śladzie DK25,
   • Wykopem w śladzie DK25,
   • Wykonaniem platformy RIC Kellera – kontynuacja,
   • Wykonaniem platformy roboczej pod RIC (Keller) na drodze pożarowej nr 52,
   • Odhumusowaniem, robotami ziemnymi i stabilizacją – drogi DD22 i DD24,
   • Odhumusowaniem pod platformę Keller na km 43+285 – 43+550,
   • Dostawą kruszywa oraz gruzu betonowego,
   • Nasypem i warstwą kruszywa w śladzie łącznika do DK11,
   • Odhumusowaniem TG,
   • Wycinką drzew i zakrzaczeń,
   • Karczowaniem pni i usuwaniem gałęzi,
   • Przepustami kołowymi.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Wykonaniem wykopów na TG,
   • Wykonaniem betonów podkładowych na obiektach WD-45.0,WD-44.2,ES-39.1;
   • Wykonanie zbrojenia ław podpory A-C obiektu WD-44.2,
   • Wykonaniem betonów podkładowych – podpora A obiekt ES-39.1,
   • Odhumusowaniem,
   • Ustawieniem płotków herpetologicznych,
   • Przebudową kolizji S-3,
   • Przebudową kolizji W-2,
   • Przebudową kolizji GW-7,
   • Przebudową kolizji GW-5,
   • Przebudową kolizji 05 SN – wykonanie uziomu ochronnego stanowisk 8 i 10,
   • Przebudową kolizji 02 SN,
   • Odhumusowaniem i nasypem w śladzie DD22, DD24, nasypem łącznicy do DK11,
   • Wykopem W1- materiał na wykonanie platform roboczych, DD22, DD24,
   • Stabilizacją podłoża po nasyp,
   • Wycinką drzew i zakrzaczeń,
   • Karczowaniem pni i usuwaniem gałęzi,
   • Przepustami kołowymi.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Wykonaniem wykopów,
   • Wykonaniem betonów podkładowych,
   • Odhumusowaniem,
   • Wykonaniem ogrodzeń herpetologicznych,
   • Wykopem korpusu zbiornika,
   • Przebudową kolizji S-3,
   • Przebudową kolizji W-2,
   • Przebudową kolizji GW-7,
   • Przebudową kolizji GW-5,
   • Przebudową kolizji T-01,
   • Przebudową kolizji 05 nN – wykonanie uziomu ochronnego stanowisk 8 i 10,
   • Przebudową kolizji 02 SN – wykonanie uziomu ochronnego stanowisk 68 i 70,
   • Przebudową kolizji 06 SN – zbrojenie fundamentów Usm 13 i Usm 18,
   • Karczowaniem pni i usuwanie gałęzi – kontynuacja,
   • Wycinką drzew i zakrzaczeń,
   • Odhumusowaniem i nasyp w śladzie DD22, wartswa mrozoochronna, kruszywo, Odhumusowaniem łącznika do DK11 i trasy głównej – kontynuacja,
   • Wykopem W1-materiał na wykonanie platform roboczych i DD22.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Wykonaniem wykopów,
   • Wykonaniem wzmocnień gruntu pod fundamentami – kolumny DSM,
   • Wykonaniem ogrodzeń herpetologicznych,
   • Zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej,
   • Wykopem pod korpus zbiornika retencyjnego,
   • Przebudową kolizji S2,
   • Przebudową kolizji S3,
   • Przebudową kolizji W2,
   • Przebudową kolizji GW7,
   • Przebudową kolizji T-01,
   • Karczowaniem pni z usunięciem pozostałości po wycinkach i karczowaniu,
   • Wycinką drzew,
   • Odhumusowanie trasy głównej,
   • Odhumusowanie – zbieranie humusu na pryzmy,

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

   Sierpień 2021

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Wykonaniem wykopów,
   • Wykonaniem wzmocnień gruntu pod fundamentami – kolumny DSM,
   • Wykonaniem ogrodzeń herpetologicznych,
   • Zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej,
   • Wykopem pod korpus zbiornika retencyjnego,
   • Przebudową kolizji S2,
   • Przebudową kolizji W1,
   • Karczowaniem pni z usunięciem pozostałości po wycinkach i karczowaniu,
   • Wycinką drzew,
   • Wykonaniem placu składowego.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Wykonaniem wykopów,
   • Wykonaniem ogrodzeń herpetologicznych,
   • Przebudową kolizji S1,
   • Przebudową kolizji S2,
   • Przebudową kolizji W1,
   • Przebudową kolizji W2,
   • Przebudową kolizji TT3,
   • Karczowaniem pni i usunięciem gałęzi,
   • Wycinką drzew,
   • Odhumusowaniem,
   • Wykonaniem zjazdów z DK 11 oraz DW 169 z płyt drogowych,
   • Wykonaniem placu składowego,

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Wykonaniem wykopów,
   • Przebudową kolizji S1,
   • Przebudową kolizji S2,
   • Przebudową kolizji W1,
   • Przebudową kolizji W2,
   • Przebudową kolizji TT3,
   • Karczowaniem pni i usunięciem gałęzi,
   • Wycinką drzew,
   • Odhumusowaniem.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Wykonaniem wykopów,
   • Wykonaniem ogrodzeń herpetologicznych,
   • Przebudową kolizji S1,
   • Przebudową kolizji S2,
   • Przebudową kolizji W2,
   • Przebudową kolizji TT3,
   • Karczowaniem pni i usunięciem gałęzi,
   • Wycinką drzew,
   • Odhumusowaniem.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

   Lipiec 2021

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Organizacją zaplecza Wykonawcy,
   • Dostawą płyt drogowych,
   • Usunięciem warstwy humusu,
   • Wykonaniem wjazdów na budowę,
   • Karczowaniem pni i usunięciem gałęzi,
   • Wykonaniem wycinek.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Wykonaniem placu składowego oraz terenu pod zaplecze budowy,
   • Dostawą płyt drogowych,
   • Wykonaniem wjazdów na budowę,
   • karczowaniem i wywozem gałęzi.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Inwentaryzacją dróg,
   • Inwentaryzacją budynków,
   • Inwentaryzacją geodezyjną działek,
   • Oczyszczenie pasa drogowego z pozostałości po wycince,
   • Prace saperskie oczyszczanie z niewypałów.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • Inwentaryzacją dróg,
   • Inwentaryzacją budynków,
   • Inwentaryzacją geodezyjną działek,
   • Prace saperskie oczyszczanie z niewypałów.

   Ostatnia aktualizacja: 08.10.2023 r.

   Liczba odwiedzin: 37805
   Projekt i wykonanie: M2 Studio