fe
RP
ue

Rada Techniczna nr 2

W dniu 05.08.2021 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Bobolicach odbyła się Rada Techniczna nr 2

Tematem Rady było omówienie zaawansowania Robót, przedstawienie sprawozdania z postępu realizacji Robót w okresie sprawozdawczym, oraz przedstawienie planu Robót na kolejny okres sprawozdawczy.

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2023 r.

Liczba odwiedzin: 37805
Projekt i wykonanie: M2 Studio