fe
RP
ue

Spotkanie odbiorowe Projektu Budowlanego

W dniu 17.12.2020 r. w formie wideokonferencji ze względu na panującą sytuację w kraju epidemia koronawirusa COVID 19 odbyło się spotkanie w sprawie odbioru Projektu Budowlanego.

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele poszczególnych Wydziałów GDDKiA, zespół Inżyniera Kontraktu, zespół Projektanta, Wykonawca Robót. Tematem spotkania był odbiór Projektu Budowlanego. Na początku spotkania została omówiona zawartość Projektu Budowlanego wraz z ogólną charakterystyką zaprojektowanego przedsięwzięcia. Po omówieniu całej dokumentacji wszystkie Strony stwierdziły, iż Projekt Budowlany nadaje się do złożenia o wydanie decyzji ZRID i wypełnia wymogi Kontraktu.

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2023 r.

Liczba odwiedzin: 36621
Projekt i wykonanie: M2 Studio